Strakonický hrad – sanace podzemních prostor

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti / Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Termín realizace: 
3/2010-7/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.02/4.2.00/08.02570
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
24.407.126,- Kč
Způsobilé výdaje: 
24.395.226,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
11.900,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
1.219.761,- Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z FS: 
20.735.942,- Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.439.523,- Kč (10% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Přidělení dotace: 
16.03.2009
Zahájení fyzické realizace: 
01.06.2010
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2010
Ukončení projektu: 
01.07.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je odstranění staré ekologické zátěže nacházející se v areálu strakonického hradu a tím i eliminace zdravotních rizik plynoucích z její existence.

 

Dotčená lokalita se nachází v západní části města Strakonice na soutoku řek Volyňky a Otavy, v západní části areálu strakonického hradu, při vnějším okraji hradního příkopu. Zájmová lokalita bývalého skladu agrochemikálií se nalézá v podzemních sklepních prostorech pod objektem zahradního domku. V minulosti zde býval sklad různých chemických přípravků. Sklepní objekt je v současné době nevyužívaný (chodby nebyly a nejsou veřejnosti přístupné) a nachází se v něm divoce uskladněné odpady nejasného původu.

 

Realizace projektu proběhne ve dvou etapách – nejprve dojde k odstranění divoké skládky odpadů, která v objektu vznikla po ukončení činnosti skladu. Následovat pak bude druhá aktivita projektu, rozsahem významnější, která má za cíl snížit kontaminaci zemin v podlahách bývalého skladu. Kontaminace byla způsobena provozními úniky a haváriemi vzniklými při manipulaci s uskladněnými nebezpečnými látkami. Záměrem je tedy postupné odtěžování zemin z jednotlivých sklepů. Odtěžování bude řízeno na základě průběžného monitoringu obsahu škodlivin ve stěnách a dně výkopové jámy. Po dosažení stanovených sanačních limitů bude odtěžování ukončeno a výkop bude zavezen čistým inertním materiálem. Tento bude následně zhutněn dle pokynů statika.

Další informace o projektu: 

Indikátory:

 

UKAZATEL MĚRNÁ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ
Kubatura odtěženého kontaminovaného materiálu m3 242,38
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží m2 282,9

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...