Strakonický hrad – sanace podzemních prostor

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti / Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Termín realizace: 
3/2010-7/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.02/4.2.00/08.02570
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
24.407.126,- Kč
Způsobilé výdaje: 
24.395.226,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
11.900,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
1.219.761,- Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z FS: 
20.735.942,- Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.439.523,- Kč (10% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Přidělení dotace: 
16.03.2009
Zahájení fyzické realizace: 
01.06.2010
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2010
Ukončení projektu: 
01.07.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je odstranění staré ekologické zátěže nacházející se v areálu strakonického hradu a tím i eliminace zdravotních rizik plynoucích z její existence.

 

Dotčená lokalita se nachází v západní části města Strakonice na soutoku řek Volyňky a Otavy, v západní části areálu strakonického hradu, při vnějším okraji hradního příkopu. Zájmová lokalita bývalého skladu agrochemikálií se nalézá v podzemních sklepních prostorech pod objektem zahradního domku. V minulosti zde býval sklad různých chemických přípravků. Sklepní objekt je v současné době nevyužívaný (chodby nebyly a nejsou veřejnosti přístupné) a nachází se v něm divoce uskladněné odpady nejasného původu.

 

Realizace projektu proběhne ve dvou etapách – nejprve dojde k odstranění divoké skládky odpadů, která v objektu vznikla po ukončení činnosti skladu. Následovat pak bude druhá aktivita projektu, rozsahem významnější, která má za cíl snížit kontaminaci zemin v podlahách bývalého skladu. Kontaminace byla způsobena provozními úniky a haváriemi vzniklými při manipulaci s uskladněnými nebezpečnými látkami. Záměrem je tedy postupné odtěžování zemin z jednotlivých sklepů. Odtěžování bude řízeno na základě průběžného monitoringu obsahu škodlivin ve stěnách a dně výkopové jámy. Po dosažení stanovených sanačních limitů bude odtěžování ukončeno a výkop bude zavezen čistým inertním materiálem. Tento bude následně zhutněn dle pokynů statika.

Další informace o projektu: 

Indikátory:

 

UKAZATEL MĚRNÁ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ
Kubatura odtěženého kontaminovaného materiálu m3 242,38
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží m2 282,9

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...