Strakonický hrad – sanace podzemních prostor

Projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti / Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí,
Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Termín realizace: 
3/2010-7/2011
Registrační číslo: 
CZ.1.02/4.2.00/08.02570
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
24.407.126,- Kč
Způsobilé výdaje: 
24.395.226,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
11.900,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
1.219.761,- Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z FS: 
20.735.942,- Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.439.523,- Kč (10% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Přidělení dotace: 
16.03.2009
Zahájení fyzické realizace: 
01.06.2010
Ukončení fyzické realizace: 
30.10.2010
Ukončení projektu: 
01.07.2011
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je odstranění staré ekologické zátěže nacházející se v areálu strakonického hradu a tím i eliminace zdravotních rizik plynoucích z její existence.

 

Dotčená lokalita se nachází v západní části města Strakonice na soutoku řek Volyňky a Otavy, v západní části areálu strakonického hradu, při vnějším okraji hradního příkopu. Zájmová lokalita bývalého skladu agrochemikálií se nalézá v podzemních sklepních prostorech pod objektem zahradního domku. V minulosti zde býval sklad různých chemických přípravků. Sklepní objekt je v současné době nevyužívaný (chodby nebyly a nejsou veřejnosti přístupné) a nachází se v něm divoce uskladněné odpady nejasného původu.

 

Realizace projektu proběhne ve dvou etapách – nejprve dojde k odstranění divoké skládky odpadů, která v objektu vznikla po ukončení činnosti skladu. Následovat pak bude druhá aktivita projektu, rozsahem významnější, která má za cíl snížit kontaminaci zemin v podlahách bývalého skladu. Kontaminace byla způsobena provozními úniky a haváriemi vzniklými při manipulaci s uskladněnými nebezpečnými látkami. Záměrem je tedy postupné odtěžování zemin z jednotlivých sklepů. Odtěžování bude řízeno na základě průběžného monitoringu obsahu škodlivin ve stěnách a dně výkopové jámy. Po dosažení stanovených sanačních limitů bude odtěžování ukončeno a výkop bude zavezen čistým inertním materiálem. Tento bude následně zhutněn dle pokynů statika.

Další informace o projektu: 

Indikátory:

 

UKAZATEL MĚRNÁ JEDNOTKA MNOŽSTVÍ
Kubatura odtěženého kontaminovaného materiálu m3 242,38
Plocha odstraněných starých ekologických zátěží m2 282,9

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové nákazy - důležité informace naleznete v...
SPOLEČNOST Technické služby Strakonice s.r.o. Z DŮVODU OCHRANY PŘED NÁKAZOU COVID...
Musíme si pomáhat V dnešní době to není o musíme, ale o prostém chceme. Těžko mluvit za...
Diecézní Charita České Budějovice - infolinky Seznam infolinek sítě Charit jednotlivých...
Potravinová pomoc pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami....
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dne 31.3.2020 od 7:30 – 16:30 bude...
Vážení strakoničtí jubilanti, stalo se milou tradicí, že v souvislosti s vašimi...
Vážení Strakoničtí, velmi děkujeme za vaše reakce na zhoršenou kvalitu rozhlasového...
Potraviny pro matky samoživitelky a matky OSVČ s uzavřenými provozovnami Již dvakrát...
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...