Územně plánovací dokumentace obce Chrášťovice

 

Územní plán Chrášťovice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Chrášťovice vydalo zastupitelstvo obce dne 28.6.2013
 • územní plán nabyl účinnost dne 15.7.2013
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě v Chrášťovicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=77604310

 

  Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
  Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
  Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
  Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
  Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci...
  Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
  Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění...
  MěÚSS vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Vedoucí domova pro seniory...
  za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
  9.September 2020
  S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
  14.August 2020
    Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
  27.May 2020
  Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
  12.May 2020
  Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
  6.April 2020
  V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
  30.March 2020
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
  18.February 2020
  V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
  3.February 2020
  V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
  Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
  Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
  Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
  Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
  I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
  Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
    V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
  Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
  Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
  Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...