Evropská unie: Šance pro rozvoj města (2009 - 2015)

Ve čtvrtek 2. července 2009 se od 17.00 hod na Městském úřadě Strakonice uskutečnil seminář pro žadatele o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů, v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (IPRM).

 

IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově propojených akcí (projektů), které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města, ale také nástroj, který umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Ve velké zasedací místnosti městského úřadu se na čtvrtečním semináři sešlo na šest desítek zástupců jednotlivých subjektů, které jsou oprávněny žádat o finanční podporu z Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.2b) Regenerace bytových domů.

 

Na začátku července 2009 byla podepsána dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a během následujících dvou měsíců bude vyhlášena výzva města Strakonice pro podávání individuálních žádostí pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů. Termín pro ukončení realizace individuálních projektů je stanoven do 30. 6. 2015.

 

Jak podat projektovou žádost?

Město Strakonice po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní rozvoj (červenec 2009) vyhlásí 1. výzvu pro oblast intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů a provede výběr nejvhodnějších projektů k dosažení cílů IPRM. Žadatelé-příjemci budou postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou naleznou také na webových stránkách Městského úřadu Strakonice (www.mu-st.cz). Spolu s touto příručkou může město ve výzvě zveřejnit své specifické požadavky týkající se předmětu a harmonogramu výzvy, požadavků na zpracování žádosti a rozsahu požadovaných příloh. Zároveň město zveřejní způsob hodnocení a výběru žádostí.

 

Kdo mi poradí?

Každý subjekt, oprávněný žádat o finanční podporu z IOP, oblasti intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů, nalezne veškeré informace na webových stránkách www.mu-st.cz, kde jsou uveřejněny aktuality, základní informace o IPRM, dokumenty, výzvy, zkrátka veškeré podrobnosti. Je ve vlastním zájmu žadatelů, aby se pečlivě seznámili se všemi dokumenty, zejména doporučujeme elektronickou „Příručku pro žadatele a příjemce“. Další informace k IPRM a IOP jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz/iop a samozřejmě můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu Strakonice na tel.: 383 700 840 nebo 383 700 849.

 

Odpovídala Ing. Věra Samková, odbor rozvoje (Zpravodaj - 08/2009).

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...