Evropská unie: Šance pro rozvoj města (2009 - 2015)

Ve čtvrtek 2. července 2009 se od 17.00 hod na Městském úřadě Strakonice uskutečnil seminář pro žadatele o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů, v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (IPRM).

 

IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově propojených akcí (projektů), které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města, ale také nástroj, který umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Ve velké zasedací místnosti městského úřadu se na čtvrtečním semináři sešlo na šest desítek zástupců jednotlivých subjektů, které jsou oprávněny žádat o finanční podporu z Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.2b) Regenerace bytových domů.

 

Na začátku července 2009 byla podepsána dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a během následujících dvou měsíců bude vyhlášena výzva města Strakonice pro podávání individuálních žádostí pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů. Termín pro ukončení realizace individuálních projektů je stanoven do 30. 6. 2015.

 

Jak podat projektovou žádost?

Město Strakonice po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní rozvoj (červenec 2009) vyhlásí 1. výzvu pro oblast intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů a provede výběr nejvhodnějších projektů k dosažení cílů IPRM. Žadatelé-příjemci budou postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou naleznou také na webových stránkách Městského úřadu Strakonice (www.mu-st.cz). Spolu s touto příručkou může město ve výzvě zveřejnit své specifické požadavky týkající se předmětu a harmonogramu výzvy, požadavků na zpracování žádosti a rozsahu požadovaných příloh. Zároveň město zveřejní způsob hodnocení a výběru žádostí.

 

Kdo mi poradí?

Každý subjekt, oprávněný žádat o finanční podporu z IOP, oblasti intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů, nalezne veškeré informace na webových stránkách www.mu-st.cz, kde jsou uveřejněny aktuality, základní informace o IPRM, dokumenty, výzvy, zkrátka veškeré podrobnosti. Je ve vlastním zájmu žadatelů, aby se pečlivě seznámili se všemi dokumenty, zejména doporučujeme elektronickou „Příručku pro žadatele a příjemce“. Další informace k IPRM a IOP jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz/iop a samozřejmě můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu Strakonice na tel.: 383 700 840 nebo 383 700 849.

 

Odpovídala Ing. Věra Samková, odbor rozvoje (Zpravodaj - 08/2009).

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...