Evropská unie: Šance pro rozvoj města (2009 - 2015)

Ve čtvrtek 2. července 2009 se od 17.00 hod na Městském úřadě Strakonice uskutečnil seminář pro žadatele o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu (IOP), Oblasti intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, aktivita 5.2b) Regenerace bytových domů, v rámci realizace Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (IPRM).

 

IPRM je soubor vzájemně obsahově a časově propojených akcí (projektů), které jsou realizovány ve vymezené problémové obytné zóně města, ale také nástroj, který umožňuje čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Ve velké zasedací místnosti městského úřadu se na čtvrtečním semináři sešlo na šest desítek zástupců jednotlivých subjektů, které jsou oprávněny žádat o finanční podporu z Integrovaného operačního programu v rámci oblasti intervence 5.2b) Regenerace bytových domů.

 

Na začátku července 2009 byla podepsána dohoda o zabezpečení realizace IPRM mezi městem Strakonice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a během následujících dvou měsíců bude vyhlášena výzva města Strakonice pro podávání individuálních žádostí pro aktivitu 5.2b) – Regenerace bytových domů. Termín pro ukončení realizace individuálních projektů je stanoven do 30. 6. 2015.

 

Jak podat projektovou žádost?

Město Strakonice po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní rozvoj (červenec 2009) vyhlásí 1. výzvu pro oblast intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů a provede výběr nejvhodnějších projektů k dosažení cílů IPRM. Žadatelé-příjemci budou postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, kterou naleznou také na webových stránkách Městského úřadu Strakonice (www.mu-st.cz). Spolu s touto příručkou může město ve výzvě zveřejnit své specifické požadavky týkající se předmětu a harmonogramu výzvy, požadavků na zpracování žádosti a rozsahu požadovaných příloh. Zároveň město zveřejní způsob hodnocení a výběru žádostí.

 

Kdo mi poradí?

Každý subjekt, oprávněný žádat o finanční podporu z IOP, oblasti intervence 5.2b) – Regenerace bytových domů, nalezne veškeré informace na webových stránkách www.mu-st.cz, kde jsou uveřejněny aktuality, základní informace o IPRM, dokumenty, výzvy, zkrátka veškeré podrobnosti. Je ve vlastním zájmu žadatelů, aby se pečlivě seznámili se všemi dokumenty, zejména doporučujeme elektronickou „Příručku pro žadatele a příjemce“. Další informace k IPRM a IOP jsou dostupné na www.strukturalni-fondy.cz/iop a samozřejmě můžete kontaktovat pracovníky Městského úřadu Strakonice na tel.: 383 700 840 nebo 383 700 849.

 

Odpovídala Ing. Věra Samková, odbor rozvoje (Zpravodaj - 08/2009).

  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
UPOZORNĚNÍ: přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 pro multiplexy 2 a 4, ve kterých...
Česká televize, jako první vysílatel, jehož programy postupně ze starého signálu DVB-T...
Tříkrálová sbírka odstartovala po celé České republice. Koledníci dorazili i na Městský...
První miminko nového roku 2020 Jihočeského kraje se narodilo ve strakonické porodnici...
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Roční hlášení o odpadech za rok 2019 Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů,...
8.January 2020
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...