Město má svůj integrovaný plán rozvoje (rok 2009)

Zastupitelstvo města schválilo dokument nazvaný Integrovaný plán rozvoje města Strakonice.

 

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (dále jen IPRM) je strategicko-plánovací dokument, který bude sloužit pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na projekty v oblasti bydlení na vybraném území města. Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů (zaměřených na zkvalitnění městského prostředí a zvýšení atraktivity bydlení), které jsou realizovány ve vymezené problémově obytné zóně (sídliště) města.

 

Tato zóna musí splňovat určitá specifikovaná kritéria (musí se jednat o souvislou plochu na území města s minimálně 20 tisíci obyvateli, zahrnuje minimálně 500 bytů asi pro 1300 obyvatel; vykazuje vysokou koncentraci negativních jevů – jako je vysoká míra chudoby a dlouhodobé nezaměstnanosti, neuspokojivý demografický vývoj a nízká úroveň vzdělání, vysoký stupeň kriminality a delikvence, velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin). Na základě detailní analýzy byla identifikovaná vhodná obytná zóna, která splňuje stanovená kriteria. Jedná se zejména o území sídliště Mír, Velké náměstí a navazující prostory a Rennerovy sady.

 

IPRM vychází z Integrovaného operačního programu – oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. IPRM musí zahrnovat aktivity zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství (příjemce pomoci může být pouze město) a regeneraci bytových domů (příjemci pomoci mohou být vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů, tj. bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy ve vymezené zóně). Do seznamu projektů na revitalizaci veřejných prostranství ve vybrané zóně město zařadí projekty týkající se komplexní revitalizace sídliště Mír, dále pak veřejná prostranství v ulici Čelakovského, druhou etapu rekonstrukce Rennerových sadů a Velké náměstí včetně navazujících prostor.

 

Zpravodaj 01/2009

STRAKONICE KVETOU - HLASOVÁNÍ Soutěž Strakonice kvetou je uzavřena a nyní přichází na...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...