Město má svůj integrovaný plán rozvoje (rok 2009)

Zastupitelstvo města schválilo dokument nazvaný Integrovaný plán rozvoje města Strakonice.

 

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (dále jen IPRM) je strategicko-plánovací dokument, který bude sloužit pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na projekty v oblasti bydlení na vybraném území města. Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů (zaměřených na zkvalitnění městského prostředí a zvýšení atraktivity bydlení), které jsou realizovány ve vymezené problémově obytné zóně (sídliště) města.

 

Tato zóna musí splňovat určitá specifikovaná kritéria (musí se jednat o souvislou plochu na území města s minimálně 20 tisíci obyvateli, zahrnuje minimálně 500 bytů asi pro 1300 obyvatel; vykazuje vysokou koncentraci negativních jevů – jako je vysoká míra chudoby a dlouhodobé nezaměstnanosti, neuspokojivý demografický vývoj a nízká úroveň vzdělání, vysoký stupeň kriminality a delikvence, velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin). Na základě detailní analýzy byla identifikovaná vhodná obytná zóna, která splňuje stanovená kriteria. Jedná se zejména o území sídliště Mír, Velké náměstí a navazující prostory a Rennerovy sady.

 

IPRM vychází z Integrovaného operačního programu – oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. IPRM musí zahrnovat aktivity zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství (příjemce pomoci může být pouze město) a regeneraci bytových domů (příjemci pomoci mohou být vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů, tj. bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy ve vymezené zóně). Do seznamu projektů na revitalizaci veřejných prostranství ve vybrané zóně město zařadí projekty týkající se komplexní revitalizace sídliště Mír, dále pak veřejná prostranství v ulici Čelakovského, druhou etapu rekonstrukce Rennerových sadů a Velké náměstí včetně navazujících prostor.

 

Zpravodaj 01/2009

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...