Město má svůj integrovaný plán rozvoje (rok 2009)

Zastupitelstvo města schválilo dokument nazvaný Integrovaný plán rozvoje města Strakonice.

 

Integrovaný plán rozvoje města Strakonice (dále jen IPRM) je strategicko-plánovací dokument, který bude sloužit pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na projekty v oblasti bydlení na vybraném území města. Jedná se o soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů (zaměřených na zkvalitnění městského prostředí a zvýšení atraktivity bydlení), které jsou realizovány ve vymezené problémově obytné zóně (sídliště) města.

 

Tato zóna musí splňovat určitá specifikovaná kritéria (musí se jednat o souvislou plochu na území města s minimálně 20 tisíci obyvateli, zahrnuje minimálně 500 bytů asi pro 1300 obyvatel; vykazuje vysokou koncentraci negativních jevů – jako je vysoká míra chudoby a dlouhodobé nezaměstnanosti, neuspokojivý demografický vývoj a nízká úroveň vzdělání, vysoký stupeň kriminality a delikvence, velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin). Na základě detailní analýzy byla identifikovaná vhodná obytná zóna, která splňuje stanovená kriteria. Jedná se zejména o území sídliště Mír, Velké náměstí a navazující prostory a Rennerovy sady.

 

IPRM vychází z Integrovaného operačního programu – oblasti podpory 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. IPRM musí zahrnovat aktivity zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství (příjemce pomoci může být pouze město) a regeneraci bytových domů (příjemci pomoci mohou být vlastníci konkrétních opravovaných bytových domů, tj. bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, další právnické a fyzické osoby vlastnící bytové domy ve vymezené zóně). Do seznamu projektů na revitalizaci veřejných prostranství ve vybrané zóně město zařadí projekty týkající se komplexní revitalizace sídliště Mír, dále pak veřejná prostranství v ulici Čelakovského, druhou etapu rekonstrukce Rennerových sadů a Velké náměstí včetně navazujících prostor.

 

Zpravodaj 01/2009

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
OZNÁMENÍ ČSAD STTRANS Od pondělí 14.9. z důvodu obecně se zhoršující epidemiologické...
VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU Vyskytují se sporadické případy Vyskytují...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...