Cyklistická sezona

Pěkné počasí láká do přírody nejen milovníky pěší turistiky, ale také příznivce cyklistiky všeho druhu. Posledně jmenovaní si dříve stěžovali na nesouvislou síť cyklostezek. Důvodů, proč se dlouho nedařilo realizovat cyklostezsky v logické posloupnosti, bylo hodně - od majetkových, přes právní až po ty finanční. Od října 2014 můžete nasednout na Kubově Huti a podél řeky Volyňky pojedete přes Vimperk, Volyni a Strakonice a dále podél řeky Otavy se na kole dostanete bezpečně až do Písku.

 

Cyklistické desatero aneb Než vsednu na kolo

 

1. Před jízdou zkontrolujte technický stav svého kola – k povinnému vybavení patří přední bílá odrazka, zadní červená odrazka a oranžové odrazky na pedálech a v paprscích kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu; vozte s sebou alespoň základní sadu cyklonářadí, náhradní duši, případně lepicí soupravu apod.

 

2. Vezměte si přilbu a reflexní doplňky – cyklista mladší 18 let je ze zákona povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě; cyklistická přilba je dobrá prevence před nepříjemnou zkušeností z nehody na jízdním kole, neboť chrání svého nositele před řadou vážných úrazů; současně také reflexní doplňky (proužky na botách, oděvu aj.) zvyšují bezpečnost.

 

3. Jezděte jen v místech k tomu určených – cyklista je povinen užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty, jsou-li zřízeny, na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky a nejsou-li tím ohrožováni a omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici; cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

 

4. Buďte ke svému okolí ohleduplní – na stezce pro chodce a cyklisty nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce, v případě, že je na této stezce oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty; počítejte s tím, že v pruhu pro cyklisty může být osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích.

 

5. Snažte se předvídat možné kolizní situace – při jízdě nesmíte ohrožovat sebe, ani ostatní účastníky silničního provozu; cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy; na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo; nikdy nespoléhejte na to, že vás ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích budou respektovat.

 

6. Nejezděte do míst, kam je vjezd cyklistům zakázán – dbejte tohoto opatření, jehož důvodem je zpravidla ochrana přírody nebo bezpečnost cyklistů; v takto označených místech se mohou vyskytovat úseky naprosto nesjízdné (velmi strmá klesání, schody, žebříky apod.), kde hrozí riziko vážného poškození zdraví či ztráty na životě.

 

7. Staňte se příkladem pro své okolí – cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích, při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

 

8. Myslete na bezpečnost svých dětí – dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně účelové komunikace jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně; pokud jedete na kola s dětmi, měly by být vždy uprostřed skupiny.

 

9. Své zdraví zbytečně neriskujte – kromě všech zákonných povinností a bezpečnostních doporučení by žádný cyklista neměl zapomínat na dodržování pravidelného pitného režimu, řádný odpočinek a měl by se stranit takových aktivit na kole, které vedou k přeceňování vlastních sil a fyzických možností; pamatujte, že jízda na kole má patřit k těm nejzdravějším sportovním aktivitám, které působí blahodárně na naši fyzickou i psychickou pohodu.

 

10. Nenechte si ukrást kolo – nepodceňujte riziko krádeže, vždyť v dnešní době není pořízení kola zrovna levnou záležitostí, proto vždy při opuštění svého kola (při občerstvení, při prohlídce hradu aj.) dbejte na jeho bezpečné uzamčení a připoutání rámu např. k bezpečnému stojanu, lavičce, stromu nebo sloupu; u dražších kol přicházejí do úvahy detektory a alarmy, registrace, novou technologií je ochrana mirkotečkami či mikročipy.

 

Podrobnosti naleznete především v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: Zpravodaj - 06/2009, Zpravodaj 09/2014

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...