Cyklistická sezona

Pěkné počasí láká do přírody nejen milovníky pěší turistiky, ale také příznivce cyklistiky všeho druhu. Posledně jmenovaní si dříve stěžovali na nesouvislou síť cyklostezek. Důvodů, proč se dlouho nedařilo realizovat cyklostezsky v logické posloupnosti, bylo hodně - od majetkových, přes právní až po ty finanční. Od října 2014 můžete nasednout na Kubově Huti a podél řeky Volyňky pojedete přes Vimperk, Volyni a Strakonice a dále podél řeky Otavy se na kole dostanete bezpečně až do Písku.

 

Cyklistické desatero aneb Než vsednu na kolo

 

1. Před jízdou zkontrolujte technický stav svého kola – k povinnému vybavení patří přední bílá odrazka, zadní červená odrazka a oranžové odrazky na pedálech a v paprscích kol. Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu; vozte s sebou alespoň základní sadu cyklonářadí, náhradní duši, případně lepicí soupravu apod.

 

2. Vezměte si přilbu a reflexní doplňky – cyklista mladší 18 let je ze zákona povinen za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě; cyklistická přilba je dobrá prevence před nepříjemnou zkušeností z nehody na jízdním kole, neboť chrání svého nositele před řadou vážných úrazů; současně také reflexní doplňky (proužky na botách, oděvu aj.) zvyšují bezpečnost.

 

3. Jezděte jen v místech k tomu určených – cyklista je povinen užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty, jsou-li zřízeny, na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky a nejsou-li tím ohrožováni a omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici; cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.

 

4. Buďte ke svému okolí ohleduplní – na stezce pro chodce a cyklisty nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce, v případě, že je na této stezce oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista povinen užít pouze pruh vyznačený pro cyklisty; počítejte s tím, že v pruhu pro cyklisty může být osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích.

 

5. Snažte se předvídat možné kolizní situace – při jízdě nesmíte ohrožovat sebe, ani ostatní účastníky silničního provozu; cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti jízdy; na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo; nikdy nespoléhejte na to, že vás ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích budou respektovat.

 

6. Nejezděte do míst, kam je vjezd cyklistům zakázán – dbejte tohoto opatření, jehož důvodem je zpravidla ochrana přírody nebo bezpečnost cyklistů; v takto označených místech se mohou vyskytovat úseky naprosto nesjízdné (velmi strmá klesání, schody, žebříky apod.), kde hrozí riziko vážného poškození zdraví či ztráty na životě.

 

7. Staňte se příkladem pro své okolí – cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích, při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

 

8. Myslete na bezpečnost svých dětí – dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně účelové komunikace jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně; pokud jedete na kola s dětmi, měly by být vždy uprostřed skupiny.

 

9. Své zdraví zbytečně neriskujte – kromě všech zákonných povinností a bezpečnostních doporučení by žádný cyklista neměl zapomínat na dodržování pravidelného pitného režimu, řádný odpočinek a měl by se stranit takových aktivit na kole, které vedou k přeceňování vlastních sil a fyzických možností; pamatujte, že jízda na kole má patřit k těm nejzdravějším sportovním aktivitám, které působí blahodárně na naši fyzickou i psychickou pohodu.

 

10. Nenechte si ukrást kolo – nepodceňujte riziko krádeže, vždyť v dnešní době není pořízení kola zrovna levnou záležitostí, proto vždy při opuštění svého kola (při občerstvení, při prohlídce hradu aj.) dbejte na jeho bezpečné uzamčení a připoutání rámu např. k bezpečnému stojanu, lavičce, stromu nebo sloupu; u dražších kol přicházejí do úvahy detektory a alarmy, registrace, novou technologií je ochrana mirkotečkami či mikročipy.

 

Podrobnosti naleznete především v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zdroj: Zpravodaj - 06/2009, Zpravodaj 09/2014

BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků Vlastníci a uživatelé pozemků jsou dle zákona...
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...