Rozšíření sběrného systému města Strakonice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl 3.2: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 

                  

Programovací období: 
Termín realizace: 
10/2016
Registrační číslo: 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000334
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3 532 043,00
Příspěvek z SFŽP: 
3 002 236,55 (85 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
529 806,45
Harmonogram
Zahájení projektu: 
07. 10. 2016
Zahájení fyzické realizace: 
27. 10. 2016
Ukončení projektu: 
30. 11. 2017
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřený na nakládání s komunálními bioodpady, reflektuje místní podmínky a potřeby odpadového hospodářství města Strakonice. Předmětem tohoto projektu je pořízení sběrných nádob 3 typů a jejich rozmístění v rámci intravilánu města Strakonice. Svoz odpadu ze sběrných nádob bude zajišťován vlastními prostředky podřízené organizace Technické služby Strakonice s.r.o.

 

Plastové nádoby na BIO odpad, 240 l                         370 ks

Plastové nádoby na BIO odpad, 140 l                       1238 ks

Velkoobjemové kontejnery, 9 m3                                 22 ks

Nálepky na plastové nádoby                                       200 ks

Nálepky na velkoobjemové kontejnery                         30 ks

 

Výstupy a přínosy projektu:

Projekt počítá se svozem odpadů 2 018 t/rok. Realizace projektu bude mít pro odpadové hospodářství velmi pozitivní vliv. Biologicky rozložitelný odpad bude odděleně a v rámci platné legislativy odpadového hospodářství náležitě materiálově využit.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...