Rozšíření sběrného systému města Strakonice

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
specifický cíl 3.2: Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

 

                  

Programovací období: 
Termín realizace: 
10/2016
Registrační číslo: 
CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000334
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
3 532 043,00
Příspěvek z SFŽP: 
3 002 236,55 (85 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
529 806,45
Harmonogram
Zahájení projektu: 
07. 10. 2016
Zahájení fyzické realizace: 
27. 10. 2016
Ukončení projektu: 
30. 11. 2017
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřený na nakládání s komunálními bioodpady, reflektuje místní podmínky a potřeby odpadového hospodářství města Strakonice. Předmětem tohoto projektu je pořízení sběrných nádob 3 typů a jejich rozmístění v rámci intravilánu města Strakonice. Svoz odpadu ze sběrných nádob bude zajišťován vlastními prostředky podřízené organizace Technické služby Strakonice s.r.o.

 

Plastové nádoby na BIO odpad, 240 l                         370 ks

Plastové nádoby na BIO odpad, 140 l                       1238 ks

Velkoobjemové kontejnery, 9 m3                                 22 ks

Nálepky na plastové nádoby                                       200 ks

Nálepky na velkoobjemové kontejnery                         30 ks

 

Výstupy a přínosy projektu:

Projekt počítá se svozem odpadů 2 018 t/rok. Realizace projektu bude mít pro odpadové hospodářství velmi pozitivní vliv. Biologicky rozložitelný odpad bude odděleně a v rámci platné legislativy odpadového hospodářství náležitě materiálově využit.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...