Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

 

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/2010 - 9/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06541
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
13.368.618,96 Kč
Způsobilé výdaje: 
13.368.618,96 Kč (lze hradit z dotace)
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
11.363.326,11 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.005.292,85 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
3/2010
Ukončení fyzické realizace: 
10.8.2010 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
14.10.2010
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel ve vymezené deprivované zóně, regenerace veřejného prostranství a veřejné zeleně, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení emisí. Práce budou rozděleny na dvě části.

 

První část prací se zaměří na místní komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení. Dojde k úpravě a rekonstrukci vozovky, rekonstrukci souvisejících chodníků, vybudování bezbariérových přístupů na chodníky,  rekonstrukci veřejného osvětlení, kanalizačních vpustí a úpravy veřejné zeleně.

 

V rámci druhé části prací bude zrekonstruováno prostranství mezi bytovými domy. Bude se jednat o  rekonstrukci tras pro pěší mezi panelovými domy sevřenými ulicemi Čelakovského, Pionýrskou, Hrnčířskou a Na Stráži. Trasy pro pěší budou navíc vybaveny odpadkovými koši, které zde doposud chybí. Dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které kopíruje stávající trasu. Na místě stávajícího, avšak nepoužívaného hřiště bude vybudováno nové dětské hřiště. Bude také provedena výsadba zeleně a nově budou vybudovány chodníky na místě vyšlapaných cest.

Další informace o projektu: 
Celková plocha revitalizované zóny: 13.295 m2
   
Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: SaM silnice a mosty a.s., o.z. České Budějovice

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...