Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

 

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/2010 - 9/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06541
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
13.368.618,96 Kč
Způsobilé výdaje: 
13.368.618,96 Kč (lze hradit z dotace)
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
11.363.326,11 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.005.292,85 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
3/2010
Ukončení fyzické realizace: 
10.8.2010 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
14.10.2010
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel ve vymezené deprivované zóně, regenerace veřejného prostranství a veřejné zeleně, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení emisí. Práce budou rozděleny na dvě části.

 

První část prací se zaměří na místní komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení. Dojde k úpravě a rekonstrukci vozovky, rekonstrukci souvisejících chodníků, vybudování bezbariérových přístupů na chodníky,  rekonstrukci veřejného osvětlení, kanalizačních vpustí a úpravy veřejné zeleně.

 

V rámci druhé části prací bude zrekonstruováno prostranství mezi bytovými domy. Bude se jednat o  rekonstrukci tras pro pěší mezi panelovými domy sevřenými ulicemi Čelakovského, Pionýrskou, Hrnčířskou a Na Stráži. Trasy pro pěší budou navíc vybaveny odpadkovými koši, které zde doposud chybí. Dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které kopíruje stávající trasu. Na místě stávajícího, avšak nepoužívaného hřiště bude vybudováno nové dětské hřiště. Bude také provedena výsadba zeleně a nově budou vybudovány chodníky na místě vyšlapaných cest.

Další informace o projektu: 
Celková plocha revitalizované zóny: 13.295 m2
   
Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: SaM silnice a mosty a.s., o.z. České Budějovice

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
UPOZORNĚNÍ: přechod na nové televizní vysílání DVB-T2 pro multiplexy 2 a 4, ve kterých...
Česká televize, jako první vysílatel, jehož programy postupně ze starého signálu DVB-T...
Tříkrálová sbírka odstartovala po celé České republice. Koledníci dorazili i na Městský...
První miminko nového roku 2020 Jihočeského kraje se narodilo ve strakonické porodnici...
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Po již tříletých zkušenostech se svozem bioodpadu a s ohledem na novou legislativní...
13.January 2020
Roční hlášení o odpadech za rok 2019 Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů,...
8.January 2020
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...