Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,
Oblasti intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, Podporované aktivity 5.2a) – Revitalizace veřejných prostranství v rámci

 

Integrovaného plánu rozvoje města Strakonice (deprivované zóny „Sídliště MÍR“)

Termín realizace: 
3/2010 - 9/2010
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.2.00/07.06541
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
13.368.618,96 Kč
Způsobilé výdaje: 
13.368.618,96 Kč (lze hradit z dotace)
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
11.363.326,11 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2.005.292,85 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
3/2010
Ukončení fyzické realizace: 
10.8.2010 (dle Smlouvy o dílo)
Ukončení projektu: 
14.10.2010
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je zlepšení kvality života obyvatel ve vymezené deprivované zóně, regenerace veřejného prostranství a veřejné zeleně, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a snížení emisí. Práce budou rozděleny na dvě části.

 

První část prací se zaměří na místní komunikaci včetně chodníků a veřejného osvětlení. Dojde k úpravě a rekonstrukci vozovky, rekonstrukci souvisejících chodníků, vybudování bezbariérových přístupů na chodníky,  rekonstrukci veřejného osvětlení, kanalizačních vpustí a úpravy veřejné zeleně.

 

V rámci druhé části prací bude zrekonstruováno prostranství mezi bytovými domy. Bude se jednat o  rekonstrukci tras pro pěší mezi panelovými domy sevřenými ulicemi Čelakovského, Pionýrskou, Hrnčířskou a Na Stráži. Trasy pro pěší budou navíc vybaveny odpadkovými koši, které zde doposud chybí. Dále dojde k rekonstrukci veřejného osvětlení, které kopíruje stávající trasu. Na místě stávajícího, avšak nepoužívaného hřiště bude vybudováno nové dětské hřiště. Bude také provedena výsadba zeleně a nově budou vybudovány chodníky na místě vyšlapaných cest.

Další informace o projektu: 
Celková plocha revitalizované zóny: 13.295 m2
   
Objednatel (realizátor) projektu: Město Strakonice
Zhotovitel díla: SaM silnice a mosty a.s., o.z. České Budějovice

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2

 

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...