Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

Aktuality ZDE.

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního v rámci Operačního programu zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

 

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
02/2018 – 01/2020
Registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 796 225,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 796 225,00 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
269 433,75 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 526 791,25 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 02. 2018
Ukončení projektu: 
31. 01. 2020
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Strakonice. Cílem je podpořit poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i širokou veřejnost v nastavení transparentní a efektivní sítě sociálních služeb.

Projekt se zaměřuje na udržení a zkvalitnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb i na udržení navázaného partnerství v sociální oblasti.

Výstupy a přínosy projektu:
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Strakonice.

- Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019

- Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu a Operačním programu najdete na webu www.esfcr.cz.

 

 

AKTUALITY A DOKUMENTY

 

   > "Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Strakonicku".

   27. 3. 2020 - Celý dokument naleznete zde

 

   > Finální podoba dokumentu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na roky 2020 - 2022" je na světě. 

   31. 1. 2020 - Celý dokument naleznete zde

 

   > Veřejné projednání Komunitního plánování sociálních služeb na Strakonicku"

   16. 1. 2020 - Občané Strakonicka mají možnost na veřejném projednání připomínkovat výstupy komunitního plánování sociálních služeb.

Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 16. ledna 2020 od 10:00 hodin v AGI baru, U Nádraží 984 ve Strakonicích.

Program jednání najdete v přiložené pozvánce zde.

 

   > Možnost připomínkování pracovní verze dokumentu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice na roky 2020-2022"

   2. 12. 2019 - Občané Strakonicka mají další možnost se zapojit do plánování sociálních služeb a to připomínkováním návrhu střednědobého plánu.

Připomínky k dokumentu je možné zasílat do pátku 13. prosince 2019 do 12:00 hodin na emailovou adresu info@sossumavsko.cz. Celý dokument naleznete zde. Přílohu Analýza finančních toků naleznete zde.

 

   > Pozvánka na Představení poskytovatelů sociálních služeb

   7. 10. 2019 - Akci pořádá Město Strakonice a SOS Šumavsko, z. ú. v pondělí 7. října v Rytířském sále na hradě ve Strakonicích od 9.00 do 13.00 hodin.

Dozvíte se nejen o tom, kdo poskytuje sociální služby na Strakonicku, ale například i o zajímavé aktivitě Senior taxi v Prachaticích. V rámci akce je možné zdarma navštívit autorskou výstavu Alexandra Bryksy. Pozvánku na akci najdete zde.

 

   > Uskutečnilo se zářijové jednání řídícího týmu

   19. 9. 2019 - Zápis z tohoto jednání ŘT najdete zde.

 

   > Pozvánka na další kulatý stůl

   20. 6. 2019 - Tentokráte na téma inkluze.

SOS Šumavsko, z. ú. ve spolupráci s městem Strakonice si Vás dovolují pozvat na jednání u kulatého stolu na téma „SPOJUJE ČI ROZDĚLUJE INKLUZE NAŠI SPOLEČNOST?“. Kulatý stůl se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2019 od 10.00 hodin v ZŠ Povážšká Strakonice. Více informací na přiložené pozvánce zde.

 

   > Uskutečnilo se další jednání řídícího týmu

   6. 6. 2019 - Zápis z červnového jednání ŘT najdete zde.

 

   > Pozvánka na červnové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   23. 5. 2019 - Předmětem setkání bude plánování podoby rozvoje sociálních služeb na Strakonicku na další roky.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, které se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Pracovní skupiny jsou otevřené všem zájemcům. V projektu byly zřízeny tyto čtyři tématické pracovní skupiny: „Podpora osob v krizi", „Podpora rodin dětí a mládeže“, „Podpora osob ohrožených závislostmi“ a „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením". Pozvánku s termíny jednání naleznete zde.

 

   > Pozvánka na dubnové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   15. 3. 2019 - Tématem setkání pracovních skupin bude SWOT analýza sociálních služeb.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, která proběhnou v dubnu roku 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Pracovní skupiny jsou otevřené všem zájemcům. V projektu byly zřízeny tyto čtyři tématické pracovní skupiny: „Podpora osob v krizi", „Podpora rodin dětí a mládeže“, „Podpora osob ohrožených závislostmi“ a „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením". Pozvánku s termíny jednání naleznete zde.

 

   > Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

   4. 3. 2019 - V loňském roce byl aktualizován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice.

Dokument je výsledkem činnosti 4 pracovních skupin, jejich členové se pravidelně scházejí a monitorují situaci v sociální oblasti a nastavují jednotlivé aktivity tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám především uživatelů sociálních služeb. Do plánu se tak dostalo několik nových aktivit, jak od stávajících tak i od nových poskytovatelů sociálních i doprovodných služeb.
Na Strakonicku je nově poskytována odlehčovací služba Domácího hospice sv. Markéty, jejich služby jsou určeny rodinám, které potřebují dopomoci s péčí o svého blízkého, či poskytnout podporu rodině v době umírání blízkého.
Dalším novým poskytovatelem je Kotva při strakonické nemocnici, z.s., která plánuje v letošním roce v prostorách nemocnice ve Strakonicích zřídit domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem. V domově pro osoby se zdravotním postižením budou poskytovány pobytové služby osobám bez přístřeší a sociálně vyloučeným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem pak bude podporou pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, dále osobám se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Novou službu zajistí i stávající poskytovatel FOKUS Písek, z.ú.. Otevřeno bude centrum duševního zdraví, které pokryje region komunitní zdravotně-sociální službou, jíž bude poskytovat multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, zdravotních sester a sociálních pracovníků.
Jak již bylo výše uvedeno, akční plán se netýká pouze služeb sociálních, ale i doprovodných. Za ně budou nové aktivity zaměřeny na podporu náhradní rodinné péče organizací PREVENT 99 z.ú. a dále pak i na podporu pečujících osob.
Akční plán byl aktualizován v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice“ jehož je Město Strakonice partnerem.

Dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2019 naleznete zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „ZMĚNY VE STÁŘÍ – PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ“

   13. 2. 2019 - Jednání se uskuteční v pátek 22. února 2019 od 9:00 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny na III. hradním nádvoří ve Strakonicích.

Lektorka semináře bude Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. (Více informací naleznete na pozvánce zde).

 

   > Pozvání na únorové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   11. 2. 2019 - Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, která proběhnou v únoru roku 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Předmětem setkání bude plánování podoby rozvoje sociálních služeb na Strakonicku na další roky.

Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Místa a časy jednání:

 • PS „Podpora osob v krizi" - 14.2.2019 od 9:00, místo konání:  FOKUS Písek - pobočka Strakonice, Lidická 1081, Strakonice,
 • PS „Podpora rodin dětí a mládeže“ - 21.2.2019 od 9:00, místo konání: PREVENT 99 z.ú., (kancelář Služeb pro rodiny s dětmi v přízemí), Heydukova 349, Strakonice,
 • PS  „Podpora osob ohrožených závislostmi“ - 21.2.2019 od 11:00, místo konání: PREVENT 99 z.ú., (kancelář ředitele - 1. patro vlevo), Heydukova 349, Strakonice,
 • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" - 22 2. 2019 od 10:30, místo konání:  společenský sál Šmidingerovy knihovny  na III. hradním nádvoří ve Strakonicích.

 

   > Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice

   25. 1. 2019 - Rada města Strakonice schválila 23. ledna 2019 znění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2019.

Dokument najdete zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „AKTUÁLNÍ TÉMATA V ADIKTOLOGII“

   16. 11. 2018 - Jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Strakonice Na Stráži 137.

Účast přislíbili: Mgr. Jiří Koreš, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT, Mgr. Daniel Randák. Kontaktní centrum PREVENT,

Bc. Kamil Podzimek, Jihočeský streetwork PREVENT a Mgr. Marek Nerud, Krajský protidrogový koordinátor Jihočeského kraje.

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Pozvánka na jednání pracovní skupiny „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“

   17. 10. 2018 - Jednání se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 9:00 hodin v areálu Strakonické nemocnice, bývalá budova ONP (oddělení následné péče)

Více informací na pozvánce zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „I my můžeme žít v komunitě!!!“

   24. 9. 2018 - Kulatý stůl věnovaný začleňování osob s duševním onemocněním do komunity se uskuteční v rámci Týdnů duševního zdraví.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 9. října od 10:00 hodin v rámci ZaHradní slavnosti, kterou pořádá FOKUS - Písek, z.ú. pobočka Strakonice

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Uskutečnilo se další jednání řídícího týmu

   13. 9. 2018 - Zápis z jednání ŘT najdete zde.

     > Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb se opět sejdou

     1. 9. 2018 - Na Strakonicku se podoba sociálních služeb opět začne plánovat v měsíci září (více informací zde) .

  Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Jedná se o tyto tématické pracovní skupiny:

  • PS „Podpora osob ohrožených závislostmi“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora rodin, dětí a mládeže“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora osob v krizi“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ (pozvánka zde).

     > Veřejné projednání KPSS

     15. 5. 2018 - První veřejné projednání se konalo 15. května 2018 na Městkém úřadě Strakonice.

  Zprávu z projednání naleznete zde.

   

   

     > Řídící tým schválil dokumenty KPSS v ORP Strakonice

     10. 4. 2018 - Řídící tým na svém jednání schválil následující dokumenty KPSS:

  • Plán informační kampaně_KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde),
  • Statut Komunitního plánování sociálních služeb ORP Strakonice (naleznete jej zde),
  • Jednací řád řídícího týmu projektu (naleznete jej zde),
  • Vize KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde).

   

   

  Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
  Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
  Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
  Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
  Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
  Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
  Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
  Co dělat v případě podezření na COVID-19...
  Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
  za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
  9.September 2020
  S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
  14.August 2020
    Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
  27.May 2020
  Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
  12.May 2020
  Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
  6.April 2020
  V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
  30.March 2020
  v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
  18.February 2020
  V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
  3.February 2020
  I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
  Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
    V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
  Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
  V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
  Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
  Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
  Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
  Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
  Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
  Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...