Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice

Aktuality ZDE.

 

 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního v rámci Operačního programu zaměstnanost

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

 

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
02/2018 – 01/2020
Registrační číslo: 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006526
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 796 225,00 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 796 225,00 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
269 433,75 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
1 526 791,25 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
0 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 02. 2018
Ukončení projektu: 
31. 01. 2020
Stručný obsah projektu: 

Projekt je zaměřen na střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí v ORP Strakonice. Cílem je podpořit poskytovatele, zadavatele a uživatele sociálních služeb i širokou veřejnost v nastavení transparentní a efektivní sítě sociálních služeb.

Projekt se zaměřuje na udržení a zkvalitnění procesu plánování dostupnosti sociálních služeb i na udržení navázaného partnerství v sociální oblasti.

Výstupy a přínosy projektu:
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Strakonice.

- Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2019

- Katalog poskytovatelů sociálních služeb

Další informace o projektu: 

V rámci projktu Více informací o Evropském sociálním fondu a Operačním programu najdete na webu www.esfcr.cz.

 

 

AKTUALITY A DOKUMENTY

 

   > Pozvánka na dubnové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   15. 3. 2019 - Tématem setkání pracovních skupin bude SWOT analýza sociálních služeb.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, která proběhnou v dubnu roku 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Pracovní skupiny jsou otevřené všem zájemcům. V projektu byly zřízeny tyto čtyři tématické pracovní skupiny: „Podpora osob v krizi", „Podpora rodin dětí a mládeže“, „Podpora osob ohrožených závislostmi“ a „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením". Pozvánku s termíny jednání naleznete zde.

 

   > Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2019

   4. 3. 2019 - V loňském roce byl aktualizován Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice.

Dokument je výsledkem činnosti 4 pracovních skupin, jejich členové se pravidelně scházejí a monitorují situaci v sociální oblasti a nastavují jednotlivé aktivity tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám především uživatelů sociálních služeb. Do plánu se tak dostalo několik nových aktivit, jak od stávajících tak i od nových poskytovatelů sociálních i doprovodných služeb.
Na Strakonicku je nově poskytována odlehčovací služba Domácího hospice sv. Markéty, jejich služby jsou určeny rodinám, které potřebují dopomoci s péčí o svého blízkého, či poskytnout podporu rodině v době umírání blízkého.
Dalším novým poskytovatelem je Kotva při strakonické nemocnici, z.s., která plánuje v letošním roce v prostorách nemocnice ve Strakonicích zřídit domov pro osoby se zdravotním postižením a domov se zvláštním režimem. V domově pro osoby se zdravotním postižením budou poskytovány pobytové služby osobám bez přístřeší a sociálně vyloučeným, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov se zvláštním režimem pak bude podporou pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, dále osobám se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí, díky nimž tito lidé potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Novou službu zajistí i stávající poskytovatel FOKUS Písek, z.ú.. Otevřeno bude centrum duševního zdraví, které pokryje region komunitní zdravotně-sociální službou, jíž bude poskytovat multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, zdravotních sester a sociálních pracovníků.
Jak již bylo výše uvedeno, akční plán se netýká pouze služeb sociálních, ale i doprovodných. Za ně budou nové aktivity zaměřeny na podporu náhradní rodinné péče organizací PREVENT 99 z.ú. a dále pak i na podporu pečujících osob.
Akční plán byl aktualizován v rámci projektu „Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice“ jehož je Město Strakonice partnerem.

Dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2019 naleznete zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „ZMĚNY VE STÁŘÍ – PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ“

   13. 2. 2019 - Jednání se uskuteční v pátek 22. února 2019 od 9:00 hodin ve Společenském sále Šmidingerovy knihovny na III. hradním nádvoří ve Strakonicích.

Lektorka semináře bude Mgr. Bc. Andrea Tajanovská, DiS. (Více informací naleznete na pozvánce zde).

 

   > Pozvání na únorové jednání pracovních skupin plánování sociálních služeb

   11. 2. 2019 - Dovolujeme si pozvat všechny zájemce o sociální oblast na jednání pracovních skupin, která proběhnou v únoru roku 2019 v rámci realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice“. Předmětem setkání bude plánování podoby rozvoje sociálních služeb na Strakonicku na další roky.

Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Místa a časy jednání:

 • PS „Podpora osob v krizi" - 14.2.2019 od 9:00, místo konání:  FOKUS Písek - pobočka Strakonice, Lidická 1081, Strakonice,
 • PS „Podpora rodin dětí a mládeže“ - 21.2.2019 od 9:00, místo konání: PREVENT 99 z.ú., (kancelář Služeb pro rodiny s dětmi v přízemí), Heydukova 349, Strakonice,
 • PS  „Podpora osob ohrožených závislostmi“ - 21.2.2019 od 11:00, místo konání: PREVENT 99 z.ú., (kancelář ředitele - 1. patro vlevo), Heydukova 349, Strakonice,
 • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením" - 22 2. 2019 od 10:30, místo konání:  společenský sál Šmidingerovy knihovny  na III. hradním nádvoří ve Strakonicích.

 

   > Akční plán rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice

   25. 1. 2019 - Rada města Strakonice schválila 23. ledna 2019 znění Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro ORP Strakonice 2019.

Dokument najdete zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „AKTUÁLNÍ TÉMATA V ADIKTOLOGII“

   16. 11. 2018 - Jednání se uskuteční ve čtvrtek 29. listopadu 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Strakonice Na Stráži 137.

Účast přislíbili: Mgr. Jiří Koreš, Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT, Mgr. Daniel Randák. Kontaktní centrum PREVENT,

Bc. Kamil Podzimek, Jihočeský streetwork PREVENT a Mgr. Marek Nerud, Krajský protidrogový koordinátor Jihočeského kraje.

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Pozvánka na jednání pracovní skupiny „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“

   17. 10. 2018 - Jednání se uskuteční v úterý 6. listopadu 2018 od 9:00 hodin v areálu Strakonické nemocnice, bývalá budova ONP (oddělení následné péče)

Více informací na pozvánce zde.

 

   > Pozvánka na kulatý stůl s názvem „I my můžeme žít v komunitě!!!“

   24. 9. 2018 - Kulatý stůl věnovaný začleňování osob s duševním onemocněním do komunity se uskuteční v rámci Týdnů duševního zdraví.

Kulatý stůl se uskuteční v úterý 9. října od 10:00 hodin v rámci ZaHradní slavnosti, kterou pořádá FOKUS - Písek, z.ú. pobočka Strakonice

(více informací na pozvánce zde).

 

   > Uskutečnilo se další jednání řídícího týmu

   13. 9. 2018 - Zápis z jednání ŘT najdete zde.

     > Pracovní skupiny pro plánování sociálních služeb se opět sejdou

     1. 9. 2018 - Na Strakonicku se podoba sociálních služeb opět začne plánovat v měsíci září (více informací zde) .

  Pracovní skupiny budou otevřené všem zájemcům. Jedná se o tyto tématické pracovní skupiny:

  • PS „Podpora osob ohrožených závislostmi“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora rodin, dětí a mládeže“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora osob v krizi“ (pozvánka zde),
  • PS „Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením“ (pozvánka zde).

     > Veřejné projednání KPSS

     15. 5. 2018 - První veřejné projednání se konalo 15. května 2018 na Městkém úřadě Strakonice.

  Zprávu z projednání naleznete zde.

   

   

     > Řídící tým schválil dokumenty KPSS v ORP Strakonice

     10. 4. 2018 - Řídící tým na svém jednání schválil následující dokumenty KPSS:

  • Plán informační kampaně_KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde),
  • Statut Komunitního plánování sociálních služeb ORP Strakonice (naleznete jej zde),
  • Jednací řád řídícího týmu projektu (naleznete jej zde),
  • Vize KPSS ORP Strakonice (naleznete jej zde).

   

   

  Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
  Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
  SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
  Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
  Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
  Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
  Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
  Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
  ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
  Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
  6.May 2019
  Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
  3.May 2019
  Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
  17.April 2019
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
  20.March 2019
  Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
  22.February 2019
  Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
  13.February 2019
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
  12.February 2019
  Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
  25.January 2019
  Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
  Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
  Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
  Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
  I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
  Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
  9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
  Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
  Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
  Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
  Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
  Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
    Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
    Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
  Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...