Kraselov

Adresa: 
Obecní úřad Kraselov, Kraselov 26, 387 16 Volenice
IČO: 
251 364
Telefon: 
383 397 161
e-mail: 
obec.kraselov@seznam.cz
Úřední hodiny: 
St    16.00 – 18.00
Starosta
Starosta: 
Irena Uhlířová
Adresa: 
Kraselov 54
Mobil: 
776 811 665
e-mail: 
uhlirova.irena@seznam.cz
Je uvolněný ?: 
Ne
Zástupce
Zástupce: 
Stanislav Mareš
Adresa: 
Kraselov 44
Mobil: 
602 293 176
Je uvolněný ?: 
Ne
Části obce: 
Kraselov, Lhota u sv. Anny, Milčice, Mladotice
Památky: 

Kraselov
Jako nejstarší držitel Kraselova je z roku 1356 znám Racek Mazanec z Kraselova, který měl ve znaku dva klíče. Dále je v písemných pramenech uváděn Lipolt z Drasova, který byl předkem Kraselovských z Kraselova, kteří nosili ve štítě půl koně. Jeho synové Vojtěch, Jan a Lipolt – byli purkrabími na rožmberských hradech a měli řadu statků v jižních Čechách. O Janovi je známo, že podepsal tzv. „stížný list“ kostnickému koncilu proti upálení Mistra Jana Husa. V 15. století se rod značně rozvětvil a zakoupil zámek Střelu. Později se dědictvím dostal Kraselov do majetku Boubínských z Újezda. Po Bílé hoře byl majetek zabrán konfiskací, neboť kraselovští páni se postavili na stranu reformace. Pak patřil Minickým, Záborským z Brloha, až jej v roce 1679 koupil Jan Ignác. Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, světící biskup pražský a probošt svatovítské kapituly. Spojením s Němčicemi vytvořil z obou rodový statek.

- kostel sv. Anny (nachází se mimo obec směrem na Strakonice) - je z roku 1726, v kostele je barokní
   zařízení a dřevěná kruchta. Uvnitř byla umístěna soška sv. Anny z roku 1510. Objekt je přístupný
   pouze v den poutě ke sv. Anně (26. července). Je-li všední den, další neděli po něm.  
- kostel sv. Vavřince (nachází se přímo v obci) – je připomínán již v roce 1384, půdorys ve tvaru kříže, 
   původně gotický. Zbarokizován v roce 1684, ve východním štítě freska sv. Vavřince. Kazatelna pochází
   z 2. poloviny 17. století, busty českých patronů z 18. století, cínová křtitelnice z roku 1731. V kostele
   hrobky pánů z Kraselova. Vzácná je i truhla, o níž se traduje, že v ní Karel IV. nahromadil mnoho ostatků
   svatých a odvezl je z Říma do Prahy. Truhlu obdržel probošt Vyšehradský a odkázal ji příbuzným na Rabí,
   kde byla do roku 1696 na hradě, pak byla odvezena do Kraselova. Je prý z lipového dřeva, silně pobita železem,
   navrchu - starý nápis, znaky a symbolické ozdoby. Pověst praví, že klapnutím víka dávala znamení Dlouhoveským,
   že někdo z rodiny zemře.
- tvrz, která pochází nepochybně z 2. poloviny 14. století, prošla gotickými úpravami, kolem roku 1500 nově
   ohrazena od východní strany vodním příkopem. Koncem roku 1700 se v ní ještě bydlelo, i když ji Bohuslav
   Balbín již přirovnává ke zřícenině. V roce 1837 byl na základech starého stavení postaven dnešní tzv. zámeček
   (čp. 1), jehož novodobě deformovaná průčelí nesou dosud stopy klasicistního článkování. Vjezd do dvorce
   tvoří dosud raně barokní brána s volutovým nástavcem a se zbytky malovaných znaků Dlouhoveských.  
- na návsi stojí fara z roku 1645.
- kamenná socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném podstavci v životní velikosti.

 

Mladotice

První písemná zmínka pochází z roku 1513, kdy platili lidé poplatky knězi v Česticích.

Mladotický vrch - 703 m n. m.
- je nejvyšší místo strakonického okresu
- místo bývalo božištěm

Dopravní dostupnost: 

autobus v pracovní dny

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...