Opatření na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu v k.ú. Přední Ptákovice - v lokalitě nad Chalupami

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Životní prostředí,

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu,
specifický cíl 4.3: Posílit přirozené funkce krajiny

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
4/2018 - 7/2018
Registrační číslo: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006149
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1 235 010,24 Kč
Způsobilé výdaje: 
1 096 919,94 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
138 090,30 Kč
Příspěvěk z EFRR: 
822 689,95 Kč (75 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
274 229,99 Kč (25 % ze způsobilých výdajů)
Stručný obsah projektu: 

Projekt řeší protierozní ochranu zpomalením odtoku povrchové vody při přívalových deštích. Řešené území se nachází v katastrálním území Předních Ptákovic, které je součástí města Strakonice. Opatření vyplývá z komplexní studie odtokových poměrů a spočívá ve vybudování soustavy zasakovacích a svodných prvků.

 

Výstupy a přínosy projektu:

Přínosem projektu je vybudování opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku vody a posílení protierozní ochrany. Vedlejším efektem je ochrana části obce, která je ohrožována erozním smyvem a povrchově odtékající vodou z přívalových dešťů.

Další informace o projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí a výzvě č. 59: http://www.opzp.cz/vyzvy/59-vyzva

Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
Letošní rok je v mnoha ohledech jiný, než léta předchozí. Zítřejší státní svátek Dne...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...