Informační systém eCulture města Strakonice

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu
Číslo a název výzvy: 06_16_034  26. Výzva IROP - EGOVERNMENT I. - SC 3.2

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
12/2016 – 12/2019
Registrační číslo: 
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005966
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
20 720 820,00
Způsobilé výdaje: 
20 720 820,00
Nezpůsobilé výdaje: 
0 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
1 036 041,00 Kč (5% ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z IROP: 
17 612 697,00 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
2 072 082,00 Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
1. 12. 2016
Ukončení projektu: 
31. 12. 2019
Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je vytvoření technického nástroje pro centralizaci dat kulturního charakteru vč. potřebné IT infrastruktury a návazných aplikací ve městě Strakonice. Díky realizaci tohoto projektu bude umožněna prezentace a zpřístupnění dat kulturního charakteru směrem k cílovým skupinám projektu - občané města, návštěvníci města, odborná veřejnost, podnikatelské subjekty apod. Projekt je primárně zaměřen na implementaci konceptu eCulture do běžných aktivit města Strakonice.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu najdete na  www.irop.mmr.cz.

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...