Komise

 

  • Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
  • Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c). Podle tohoto ustanovení může starosta po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech.
  • Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
  • Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
  • Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
  • Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo předkládat  komisím návrhy na projednání.

Radě obce je vyhrazeno

 - projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí  komisemi rady obce,

 - zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

 - kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,

 - přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá komisemi,

 

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá  komisím v jejich činnosti.

 

Komise města pro volební období 2014 - 2018

 

Komise školství – 11 členů
předseda:
Mgr. Jan Svoboda
členové:
Mgr. Zdeněk Gracík
pí Miloslava Vozábalová
Ing. František Němec

Mgr. Tomáš Bernad

Mgr. Václav Růžička

Mgr. Václav Vlček

Mgr. Jiří Johanes

Mgr. Jaroslava Kolesová

Mgr. Tomáš Linhart

 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví – 7 členů
předseda:
MUDr. Lenka Scheinostová
členové:
Mgr. Alena Lípová
Ing. Alfons Smolej
pí Miloslava Pašavová
Mgr. Martin Karas

pí Jaroslava Fornbaumová

Milada Vlasáková

 

Komise pro kulturu – 4 členové
předseda:
p. Michal Polata
členové:
p. František Christelbauer
Ing. Jaroslav Bašta
Mgr. Marcela Miková PhD.

 

Komise majetková – 5 členů
předseda:
Ing. Ludvík Němejc
členové:
Ing. Karel Vlasák
p. Jan Pašava
p.Jaroslav Horejš
Václav Drhovský

 

Komise bytová – 5 členů
předseda:
p. Josef Hradský
členové:
p. Vlastimil Lenz
p. Václav Marek
p. Eva Charvátová
p. Jana Hůdová

 

Komise pro sport – 6 členů
předseda:
Bc. Luboš Parkos
členové:
p. Aleš Bláha

p. Karel Krž

Mgr. Václav Marek

Jaroslav Čadek

Stanislav Kašpar

 

Komise pro rozvoj města a podnikání -  7 členů
předseda:
Ing. Václav Hoštička
členové:
p. Mario Vlček
pí Jaroslava Kůgelová
Ing. Rudolf Oberfalcer ml.
Ing. Roman Němeček

p. Vojtěch Jedlička

Ing. Arch. Jan Zákostelecký

 

Komise dopravy – 3 členové

 

předseda:
Ing. Rudolf Oberfalcer
členové:
por. Bc. Lenka Dvořáková
Mgr. Marcela Křiváčková

 

 

Komise pro bezpečnost a prevenci – 6 členů
předseda:
p. Josef Štrébl
členové:
p. Milan Michálek
Mgr. Marie Žiláková
p. Josef Hradský
pí Ivana Krýslová

p. Jiří Voldán

 

Komise pro rozvoj osad – 6 členů
předseda:
p. Pavel Zach DiS
členové:
pí Renata Uhlíková Vrchlavská
pí Jitka Šefčíková
Ing. Rudolf Cihlář
JUDr. Zdeněk Lacina
Václav Marek

 

Komise Rada seniorů - 8 členů

předseda:

Marcela Štveráková

členové:

Ludmila Urbanová

Naděžda Nováková
Jiří Tesař
Hana Maroušková
Helena Mocová Linhartová
Jana Kohelová
Ivana Parkosová

 

 

Komise města pro volební období 2010 - 2014

 

Majetková komise:

Předseda
Ing. Ludvík Němejc

 

Členové

Jaroslav Čermák

Ing. František Lebeda ml.

Radoslava Novotná

Ing. Miloš Hynek

Ing. Jiří Jeníček

Jiří Urbánek

Mgr. Břetislav Hrdlička

Jan Pašava

Marek Fügner

Lukáš Houdek

Zbyněk Blatský

Václav Šrámek

Ing. Vlasta Pacourková

 

Bytová komise:

Předseda

Mgr. Ivana Parkosová

 

Členové

Jaroslava Fornbaumová

Eva Nová

PhDr. Ivana Říhová

Zdeňka Tomšovicová

Zbyněk Blatský

Mgr. Martina Košťálová

 

Sociální komise:

Předseda

MUDr. Michal Pelíšek

 

Členové

Drahuška Kolářová

Helena Bartáčková

Helena Linhartová Mocová

Jana Tlachová

Milada Vlasáková

Miloslava Pašavová

Marie Brejchová

Ing. Karel Seknička

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch:
Předseda

RNDr. Ladislav Havel

 

Členové

Bc. Alena Barborková

PhDr. Ivana Říhová

Mgr. Andrea Karlovcová

Ing. Ivana Bambásková

Michal Šochman

Mgr. Josef Samec

Bc. Šárka Kůsová

Eva Dresslerová

Mgr. Iva Šrámková

Vladimíra Hradská

Heidrun Motlová

Pavel Soukup

 

Komise pro sport:

Předseda

Bc. Luboš Parkos

 

Členové

Luděk Bastián
Ing. Pavel Bublík
Mgr. Cyril Dušek
Mgr. Roman Heimlich
František Kouba
PaedDr. Pavel Kouba
Bc. Jitka Krýzová
Ing. Pavel Mareš
Jan Schneedorfer
MVDr. Miroslav Vondřička
Václav Zábranský
Ing. Jan Žák

 

Komise školství:
Předseda

Mgr. Miroslav Hlava

 

Členové

Mgr. Radek Sosna

MUDr. Soňa Pavlová

Mgr. Josef Mráz

Mgr. Jaroslava Cháberová

Mgr. Václav Vlček

Miloslava Vozábalová

Mgr. Jaroslava Kolesová

Věra Maříková

 

Komise pro rozvoj města

Předseda

Ing. Aleš Seitz

 

Členové

Mgr. Jitka Vápeníková

Ing. Ludvík Němejc

Ing. Jiří Treybal

Ing. Milada Brejchová

Mgr. Josef Mráz

Ing. Josef Zámečník

Ing. Jaroslav Brůžek

Ing. Václav Býček

Ing. Jaroslav Bašta

Mgr. Michal Novotný

 

Komise města pro volební období 2006 - 2010

 

Majetková komise:

Předseda
Ing. Ludvík Němejc

 

Členové

Ing. Richard Boř
Inf. Jan Franěk
Ing. Miloš Hynek
Ing. Jiří Jeníček
Jakub Jeništa DiS
Ing. Luděk Joza
Ing. Ladislav Kubiš
Ing. František Lebeda ml.
Radoslava Novotná
Ing. Vlasta Pacourková
Václav Šrámek
Jiří Urbánek
 

Bytová komise:

Předseda

Mgr. Ivana Parkosová

 

Členové

Jaroslava Fornbaumová
Mgr. Marcela Křiváčková
Eva Nová
Zdeňka Tomšovicová
MVDr. Miroslav Vondřička
Miluše Březinová
Jana Hůdová
 

Sociální komise:
Předseda

MUDr. Jiří Chod

 

Členové

MUDr. Martin Gregora
Zdeňka Tomšovicová
Mgr. Alena Lípová
Jitka Štětková
Drahomíra Kolářová
Milada Vlasáková
MUDr.Vladimír Hanáček
 

Komise pro kulturu a cestovní ruch:
Předseda

RNDr. Ladislav Havel

 

Členové

PhDr. Ivana Říhová
Eva Dresslerová
Mgr. Marcela Křiváčková
Mgr. Ivana Parkosová
MUDr. Jelena Hálová
Mgr. Josef Samec
Mgr. Iva Šrámková
Ing. Ivana Bambásková
Marie Žiláková
Vladimíra Hradská
Heidrun Motlová
Mgr. Petr Hrnčíř
Bc. Martin Pihera
Eva Rabová
 

Komise pro sport:
Předseda

Bc. Jitka Krýzová

 

Členové
Ing. Pavel Bublík
MVDr. Pavel Dušek
Ing. Karel Hájek
Mgr. Roman Heimlich
František Kouba
PaedDr. Pavel Kouba
Karel Krž
Mgr. Emanuel Pavelka
Pavel Raba
Jan Schneedorfer
MVDr. Miroslav Vondřička
Ing. Jan Žák
Zbyněk Žilák
 

Komise školství:
Předseda

Mgr. Emanuel Pavelka

 

Členové

Mgr. Jaroslava Cháberová
Mgr. Jaroslava Kolesová
MUDr. Soňa Pavlová
PaedDr. Eva Klasová
Mgr. Jana Komrsková
Mgr. Miroslav Hlava
Mgr. Josef Mráz
Mgr. Václav Vlček

 

Komise pro rozvoj města:

Předseda

- Ing. Aleš Seitz, TST a.s. – Komenského 59, 386 01  Strakonice

 

Členové

- Eva Dresslerová, MěKS - Mírová 831, 386 01  Strakonice

- plk. Ing. František Hrach, HZS – Podsrpenská 438, 386 01  Strakonice

- Ing. Josef Jungwirt, Fortna – obchodní centrum – Čelakovského 254, 386 01  Strakonice

- Ing. Vladislav Křiváček, Velké nám. 50, 386 01  Strakonice

- Lucie Štěpánová, JHK – Palackého nám. 106, 386 01  Strakonice

- Milan Michálek, MP – Komenského 328, 386 01  Strakonice

- Bc. Tomáš Náhlík, Na Ohradě 88, 386 01  Strakonice

- Ing. Pavel Pavel, Chelčického 391, 386 01  Strakonice

- Mgr. Emanuel Pavelka, Luční 451, 386 01  Strakonice (SOU, Zvolenská 934, Strakonice)

- Miroslav Procházka, Protom – Písecká 290, 386 01  Strakonice

- PhDr. Ivana Říhová, Čelakovského 181, 386 01  Strakonice

- Mgr. Josef Samec, Ptákovická 429, 386 01  Strakonice

- Mgr. Alena Šabková, ZUŠ – Zámek 1, 386 01  Strakonice

- Ing. Jiří Treybal, Arch. Dubského 389, 386 01  Strakonice

- Ing. František Válek, Arch. Dubského 977, 386 01  Strakonice

- Bc. Pavel Kouba, Policie ČR – Na Ohradě 1067, 386 01  Strakonice

- Ing. Pavel Vondrys, Václavská 519, 386 01  Strakonice

- Bohumila Voříšková, U sv. Markéty 78, 386 01  Strakonice

- Mgr. Petr Wágner, VOŠ a SPŠ – Želivského 291, 386 01  Strakonice

 

Hlas poradní

- Ing. arch. David Andrlík, MěÚ, Velké nám. 2,  386 01  Strakonice

- Bc. Jaroslav Bašta, MěÚ, Velké nám. 2, 386 01  Strakonice

- Ing. Jaroslav Brůžek, MěÚ, Velké nám. 2,  386 01  Strakonice

- Ing. Eva Krausová, MěÚ, Velké nám. 2,  386 01  Strakonice

- Ing. Věra Samková, MěÚ, Velké nám. 2,  386 01  Strakonice

- Ing. arch. Marta Slámová, MěÚ, Velké nám. 2,  386 01  Strakonice

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...