Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2019 - 07/2019
Registrační číslo: 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006927
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
přepoklad 8 121 412,30 Kč
Způsobilé výdaje: 
5 523 192,63 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
2 598 219,67 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
82 847,89 Kč (1,5 % ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z IROP: 
1 656 957,79 Kč (30 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
3 783 386,95 Kč (68,5 % ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Přidělení dotace: 
31. 01. 2020
Zahájení fyzické realizace: 
01. 04. 2019
Ukončení fyzické realizace: 
31. 07. 2019
Stručný obsah projektu: 

Předmětem projektu je zateplení bytového domu (č.p. 204, 205 a 206) v ulici Stavbařů ve Strakonicích. V předchozí etapě byla vyměněna okna, vyzděny původní meziokenní izolační vložky a vybourána celoplošná kovová okna na schodišti. Stavební úpravy v nynější etapě, které jsou součástí projektu, se týkají zateplení obálky budovy - neprůsvitných konstrukcí. Zatepleny budou i podhledy vstupního podlaží na chodbách domu.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-...

Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...