Strakonice – Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu,

Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

 

 

Programovací období: 
Termín realizace: 
04/2019 - 07/2019
Registrační číslo: 
CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006927
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
(předpoklad ) 10 066 110,91 Kč
Způsobilé výdaje: 
6 414 877,64 Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
3 651 233,27 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
96 223,16 Kč (1,5 % ze způsobilých výdajů)
Příspěvek z IROP: 
1 924 463,29 Kč (30 % ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
4 394 191,19 Kč (68,5 % ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení fyzické realizace: 
01. 04. 2019
Ukončení fyzické realizace: 
31. 07. 2019
Stručný obsah projektu: 

Předmětem projektu je zateplení bytového domu (č.p. 204, 205 a 206) v ulici Stavbařů ve Strakonicích. V předchozí etapě byla vyměněna okna, vyzděny původní meziokenní izolační vložky a vybourána celoplošná kovová okna na schodišti. Stavební úpravy v nynější etapě, které jsou součástí projektu, se týkají zateplení obálky budovy - neprůsvitných konstrukcí. Zatepleny budou i podhledy vstupního podlaží na chodbách domu.

Další informace o projektu: 

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-...

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...