Investiční akce města Strakonice za více než deset milionů korun

Tisková zpráva č. 12 ze dne 8. 7. 2019, Strakonice

 

V těchto dnech se dokončuje investiční akce města Strakonice za více než deset milionů korun. Jedná se o zateplení bytových domů v ulici Stavbařů.

 

Na konci července letošního roku má být dokončeno zateplení bytových domů v ulici Stavbařů. Na projekt, jehož celý názve je „Strakonice - Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ (reg. č. CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0006927) město Strakonice získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačnímu programu (IROP) ve výši 31,5 %. Celková dotace tedy činí 2 303 847,62 Kč.

 

Předmětem projektu je zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích.

Během předcházející etapy, která probíhala v období od 3. 9. – 29. 11. 2015 byla vyměněna okna, vyzděny původní meziokenní izolační vložky a vybourána celoplošná kovová okna na schodišti v celkových nákladech 3 660 000 Kč.

Stavební úpravy v rámci aktuální etapy, které jsou součástí projektu, se týkají zateplení obálky budovy - neprůsvitných konstrukcí. Zatepleny budou i podhledy vstupního podlaží na chodbách domu.

 

V programové období 2014 – 2020 byl z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášen dotační titul v Prioritní ose 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů,
specifický cíl 2.5 – Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.

Strakonický projekt „Strakonice - Zateplení bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů“ je z části spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a částí
z rozpočtu města Strakonice.

Celkové náklady na akci jsou 10 127 992,04 Kč, poskytnutá dotace z IROP a státního rozpočtu činí 2 303 847,62 Kč. Město Strakonice investuje do akce 5 009 954,36 Kč.

Zahájení realizace akce připadlo na období 1. 4. 2019. Ukončení je naplánováno na 31. 7. 2019.                  

                   

 

Ing. Markéta Bučoková, PR

 

http://www.strakonice.eu

https://www.facebook.com/strakonice.eu/

Užitečné odkazy:   Infolinka Státního zdravotního ústavu denně od 9 do 21...
Na základě současné situace v Itálii a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační...
Vážení spoluobčané, v souvislosti s dotazy, které nám zasíláte, týkající se poplatků za...
Již tento pátek, tedy 28. února se od 20.00 hodin v sále strakonické Sokolovny uskuteční...
Ve čtvrtek 27. února od 16.00 hodin Vás město Strakonice, jako investor rekonstrukce...
Vyprávění policejního matadora na setkání seniorů Ve středu 26. února se v Infocentru...
Zrušení zákazu návštěv v domovech pro seniory   Od pondělí 24. 2. 2020...
Ne vždy jsou zdi strakonického městského úřadu svědky tak milého setkání, jako bylo to...
Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Rada města Strakonice v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
26.February 2020
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...