Ing. Bc. Miroslav Kupka

Otázka: 

Dobrý den, nevím jestli budu stručný, ale půjdu rovnou k věci. Jmenuji se Miroslav Kupka, jsem trvale bydlící občan Strakonic v části Jezárky, který si již delší dobu klade otázku, zda město Strakonice, případně kompetentní odborně znalí pracovníci Městského úřadu Strakonice, případně zástupci vedení města, napomohou svým přístupem, vnímavostí či všímavostí k záchraně zdraví možná dokonce k záchraně lidského života.

Poté kdy došlo k otevření nového obchvatu města je to, na co chci poukázat, o to více aktuálnější. Na křižovatce u bytového domu "Mikádo" a bylo to již před otevřením obchvatu, byla četnost přebíhajících chodců zkracující si cestu směrem od bytového domu "Mikádo" k obchodní zóně značná. Rozdíl je v tom, že dnes, kdy je obchvat města již funkční, je koncentrace dopravy na tomto inkriminovaném místě mnohem vyšší. Ani tato skutečnost však neodradila chodce v přecházení této křižovatky. Tito chodci a jsou mezi nimi jak dospělí, tak i maminky s dětmi a také samotné děti, započali svojí cestu již tím, že dosud kráčeli směrem k obchodní zóně po vyšlapané pěšince vedoucí souběžně s místní komunikaci K Dražejovu. Když bylo špatné počasí, či v zimě tuto cestu vážili i po této místní komunikaci.

Město na tuto skutečnost pravděpodobně zareagovalo a v současné době společnost ZNAKON, a.s. realizuje výstavbu chodníku vedoucího podél shora uvedené místní komunikaci K Dražejovu, kdy těsně u křižovatky tento chodník uhýbá a směřuje k podchodu pod silnicí I/22.

Toto řešení však podle názoru mnohých občanů lokality Jezárky zásadní otázku přecházení chodců přes křižovatku nevyřeší. Vždy si tito chodci zvolí kratší řešení a to přeběhnutí přes křižovatku. Shodneme se na tom, že když nebezpečnost takového přebíhání neodradí dospělé osoby či dokonce maminky s dětmi, tak děti už vůbec ne.

Zrovinka před minulým víkendem, bylo to v pátek 27.7.2019 kolem 13:30 hod., kdy ještě pracovníci firmy ZNAKON, a.s. pracovali na současné výstavbě chodníku, jsem projížděl uvedenou křižovatkou, kde 5 dětí z mého pohledu ve věku 3-7 let z toho tři děti na kolečkových bruslích a dvě podstatně mladší (pravděpodobně v prázdninové péči starších sourozenců, když jsou rodiče v zaměstnání) přecházely křižovatku ve směru od bytového domu "Mikádo" směrem k obchodní zóně. Provoz byl ve špičce, jedno auto za druhým projíždělo v obou směrech a tyto děti připraveny přeběhnout hlavní silnici, když to dopravní situace umožní. Povedlo se, děti na kolečkových bruslích, tedy ti starší toto přejetí stihly rychleji než mladší sourozenci, děti bez bruslí silnici přeběhly také, nutno říci že nakonec bezpečně, ale jen za značného přispění řidičů, kteří svou rychlost značně snížili a dokonce jedno vozidlo před přebíhajícími dětmi zcela zastavilo. Toto se však nemusí vždy povést a stačí jen nepozornost řidiče, nebo jen zhoršené povětrnostní podmínky a neštěstí a zmařený
lidský život může být skutečností.

Píšu o tomto a dotazuji se hlavně proto, zda by se někdo nad danou situací nezamyslel a i přesto, že se dnes realizuje výstavba chodníku, který by měl chodce směřovat a vést směrem k podchodu pod silnici I//22, tak zda by nebylo vhodné nalézt řešení v podobě výstavby světly řízeného přechodu v místě předmětné křižovatky. Nejen z mého pohledu, ale z pohledu celé řady občanů bydlících v lokalitě Jezárky, dnes i v lokalitě Za Stínadly by toto řešení vyřešilo bezpečnost tohoto místa významněji, než pouhé svedení pod silnici I/22.

A pokud by toto opatření mělo zachránit byť jen jeden lidský život, tak investice a jsem přesvědčen že by se mohlo jednat o investici v řádu několika desítek, možná stovek tisíc Kč by za toto jistě stála.

S pozdravem a přáním příjemně strávených prázdninových dnů

Miroslav Kupka

Odpověď: 

Vážený pane Kupko,

Váš podnět je jistě zajímavý a stojí za zamyšlení. Ovšem navrhované opatření rozhodně není v řádu tisíců či statisíců, ale několika milionů, což aktuálně určitě nebude ralizovatelné. V lokalitě je spojovací podchod, který zmiňujete, je tedy spíše na uvážení každého, kdo se rozhodne riskovat, zda mu ušetření několika málo minut stojí za tak obrovské riziko. Podobný obrázek hazardu se životem je možné spatřit například na čtyřproudé komunikaci od pivovaru směrem na most J. Palacha - často je zde možné vidět přecházející maminky s kočárky či seniorky s taškami, přestože jde o velmi frekventovanou komunikaci pod kterou vede podchod a dokonce několik přechodů. Přesto lidé zvolí sice nejkratší, ale zároveň nejnebezpečnější cestu. Prioritně by se měl každý zamyslet nad svým vlastním rozhodnutím a zvážit možné následky svého konání.

Každopádně jsem Váš podnět předala na dopravní komisi, která se jím bude zabývat a není vyloučeno, že by v budoucnu mohl na této komunikaci vzniknout přechod řízený světelnou signalizací. 

Děkujeme za námět, který by mohl zvýšit bezpečnost ve městě a zároveň apelujeme na rodiče dětí, aby především oni sami byli nositeli poučení svých děti o nebezpečnosti podobného počínání a dospělí, aby byli vzorným příkladem mladé generaci.

Přejeme klidné a bezpečné letní dny.

Markéta Bučoková, PR

 

Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Střední průmyslová škola Strakonice zve na den otevřených dveří 19. října 2019 - od 9....
VÝZVA VLASTNÍKŮM LESŮ – KŮROVCOVÁ KALAMITA Vzhledem k ohrožení lesů v ...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...