LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH

LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH

 

V minulém roce byl vybudován severní dopravní půloblouk, tzv. severní obchvat města což přineslo centru Strakonic částečnou úlevu od těžké dopravy, ale i celou řadu povinností vyvolaných novými plochami, o které se bude muset město více starat. S tím byla spojena v první řadě výsadba stovek stromů v okolí obchvatu, přičemž další výsadby se chystají. Toto je i prioritou města, aby došlo k maximálnímu odclonění dopravy od obytných částí. Při výstavbě obchvatu vznikly rovněž i čtyři nové kruhové křižovatky, o jejichž úpravě je vedena řadu let diskuse, jak pojmout jejich zpracování. Jedná se o linii na sebe navazujících kruhových objezdů.  Tudíž se nabízí myšlenka vtisknout kruhovým křižovatkám určitý jednotný ráz.

Po letitých zkušenostech je mi dobře známo, že kruhový objezd funguje jako výkladní skříň města, a je jeho vizitkou. Funguje i jako pozvánka pro projíždějícího k návštěvě města. Odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem rozvoje uchopil tuto výzvu trochu netradičním, ale dle mého názoru originálním, způsobem. Nápady byly z počátku různé, poukázat například na průmyslovou či dudáckou tradici města. Rovněž využít tyto plochy i k propagaci některých podniků a aktuálních aktivit, například pivovarnictví apod. Má to však jeden háček a to, že středový kruh nesmí být použit pro reklamní účely.

Konečný nápad tak trochu souvisí i se současnými klimatickými proměnami. Ve městě již řadu let docela úspěšně pěstujeme a kombinujeme na různých typech záhonů květiny, trávy, ale i stromy  a keře, kterým se donedávna dařilo pouze ve středomoří nebo na americkém kontinentě. Některé tyto druhy v městském,  tzn. zátěžovém,  prostředí fungují podstatně lépe než naše domácí druhy. Dnes je velkým problémem udržet v uličním stromořadí např. lípu srdčitou, javor mléč a jiné stromy. Naopak zde velmi dobře prosperují druhy z Panonie, středomoří, Ameriky, Austrálie, severní Afriky a Asie. Z cizokrajných stromů lze pro své dobré vlastnosti a odolnost vůči suchu, vyzdvihnout např. javor babyku, dřezovec trojtrnný, platan javorolistý, jerlín japonský, břestovec západní, katalpu trubačovitou, invazivní pajasan žlaznatý, a z jehličnanů nesmím zapomenout na cedr atlasský a libanonský, který dokonce v loňském výročním roce sázela sousední obec Řepice jako strom republiky, borovici černou aj.  Z květin potom musím zmínit např. paznechtník měkký z Řecka, artyčok kardový, se kterým se setkáme ve Španělsku,  Maroku a u nás na Palackého náměstí v doprovodu dalších květin. Z amerického kontinentu pak stojí za zmínku např. marulka šantovitá, která kvete od června do října a je vynikající pastvou pro včely a čmeláky, a to i v době, kdy už toho z naší původní květeny moc nemeduje. Z této lokality pochází i trvalka letošní sezóny baptisie, která je rovněž velmi vyhledávaná nejen pro své estetické vlastnosti po dobu celé vegetace. To je samozřejmě pouze malá ochutnávka některých druhů, se kterými se v našich zeměpisných šířkách potkáváme až v posledních letech.

Tyto změny, které se rok od roku prohlubují, jsme se snažili implementovat i do nově vzniklých kruhových křižovatek. Každý kruhový objezd by měl představovat jeden z biotopů, které se v našich podmínkách poměrně dobře uplatňují. První kruhový objezd na křížení s ulicí Katovická by měl představovat květenu Asie. Druhý kruhový objezd na křížení s ulicí Zvolenskou pak bude představovat vegetaci a tvář Skandinávie. Na křížení ulic Radomyšlská a SDP  vzniká severoamerická prérie i s některými botanickými (přírodními) druhy rostlin, které budou u nás v republice ve veřejné zeleni použity poprvé. Tento kruhový objezd, případně jeho část, bychom chtěli realizovat již v letošním roce. Je to jeden z logistického hlediska nejméně náročných. Samozřejmě po estetické stránce začně být zajímavý až po jaru příštího roku, kdy se plně rozvinou rostliny, které zde budou vysazeny. Samozřejmě prioritou je, aby kruhové objezdy byly bezpečné a vypadaly především dobře po estetické stránce. Není naší ambicí vytvořit věrohodný biotop reprezentující určitou oblast, který by byl možná zajímavý pro botanika, ale devadesáti procentům populace by nic neříkal. Z tohoto důvodu budou využity nejen botanické druhy reprezentující určitou oblast, ale i okrasné a šlechtěné kultivary z této lokace využívané v našich zeměpisných šířkách již celou řadu let. Zůstaneme-li u severoamerické prérie tak musím připomenout např. rudbeckie, echinacey a ladoníky, které tvoří velmi významnou a esteticky zajímavou skupinu. Každý z kruhových objezdů by měl mít určitý stavební popř. technický prvek, který by už z dáli každému laikovi napovídal o jakou lokalitu se jedná. V případě severoamerické prérie to bude mimo jiné i vrak typicky  amerického vozu ze sedmdesátých let minulého století, odstaveného v poušti, jak to známe z některých filmů. U ostatních prvků máme  s kolegou architektem Davidem Andrlíkem určitou představu, která se může ještě měnit, proto zatím nebudu nic prozrazovat. Poslední z nových kruhových objezdů je na výjezdu na Prahu (Písecká ulice), který by měl představit oblast středomoří. V letošním roce došlo v okolí tohoto kruh. objezdu k rozsáhlým úpravám zeleně, které by měly v příštím roce, po jejich dokončení, důstojně propojit tuto kruhovou křižovatku s centrem města. Druhová skladba tohoto propojení vychází rovněž z pravidel mediteránu a je a bude zde použito velké množství hluchavkovitých rostlin, jako jsou šalvěje, levandule, již zmíněné marulky, perovskie aj., z keřů pak hortenzie a růže, a především velké množství stromů, které by za pár let mohly vytvořit v této lokalitě a na přilehlém Sídlišti 1. máje příjemné mikroklima, ale i dostatek úkrytu a potravy pro ptactvo a hmyz žijící v našem městě.

Spoustu z Vás však trápí otázka „ a co kruháč u Lidlu?“ Je to jeden z prvních, ne-li první kruhový objezd vybudovaný ve Strakonicích. Uplynula již celá řada let, kdy byl budován a zkušenosti s výstavbou podobných objektů a druhová skladba rostlin tomu odpovídají. Prozatím však tak nějak „funguje“.  Do  budoucnosti  plánujeme i jeho úpravu,  chceme mu vtisknout květinovou tvář, tzv. kruhový objezd holandského typu, a tím vzdát hold a navázat na dlouhodobou spolupráci s odborníky z této destinace. Tímto by pak byl završen projekt „Letem světem po strakonických kruháčích“. Posledním počinem tohoto dlouhodobého projektu je i výstup v podobě brožury a informačního panelu, který všem osvětlí náš záměr a napoví „co to tam vlastně roste“. Samozřejmě pro pochopení a celkový efekt by bylo ideální vybudovat vše naráz a představit ihned veřejnosti tento projekt jako jeden celek. Není to však možné, a to především ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou finanční prostředky. Druhým důvodem je dostupnost a kvalita péče o nově vzniklé objekty veřejné zeleně. Nové zakládání zelených ploch v časech klimatických změn – suchá jara a léta, musí být ze strany města obezřetné a udržitelné. Jinými slovy nemá cenu jeden rok zasázet vše a v dalších letech sledovat, jak nejsme schopni zabezpečit následnou údržbu. V ideálních představách by bylo každým rokem předat veřejnosti jeden z objektů, ale v dobré kondici a udržitelné kvalitě.

 

Za odbor životního prostředí

Jaroslav Brůžek – vedoucí odboru

Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
Mimořádná opatření MZČR platná od 18.9.2020, 18:00 hodin
OZNÁMENÍ ČSAD STTRANS Od pondělí 14.9. z důvodu obecně se zhoršující epidemiologické...
VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU Vyskytují se sporadické případy Vyskytují...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...