Soukromé modlitby ve strakonických kostelích

Tisková zpráva: Nacházet oporu a naději (křesťané v době opatření)

Roman Dvořák, farář (605 885 789)

 

Milí farníci, věřící i sympatizanti, občané Strakonicka,

obracím se na vás v čase, kdy se na nás z mnoha stran valí vyjádření k současné situaci. Nechci přidávat další, nicméně vás jako farář, chci ujistit svou modlitbou. Je důležité zachovávat disciplínu v opatřeních, která mají zajistit ochranu co největší skupině osob, především seniory prosím, aby zůstávali co nejvíce bez kontaktu s množství lidí.

Ačkoli přicházíme o příležitost pravidelného setkávání při bohoslužbách, modlitbách a dalších aktivitách, přece si chceme uvědomovat Boží blízkost všem zkroušeným a zkoušeným; potřebu pokání, ale i naději, která překračuje všechny lidské možnosti. Neztrácíme možnost osobní modlitby a díky technologiím ani izolace karanténa nemusí být absolutní – můžeme si zatelefonovat, poslechnout povzbudivé slovo či bohoslužbu v televizi, rozhlase nebo přes internet. Současná situace velice tuto nabídku rozšířila.

Na základě přijatých opatření se do odvolání ruší všechny veřejné bohoslužby, ale i další setkávání v rámci farnosti. Přesto, možná více, než kdy jindy, si uvědomujeme lidskou vzájemnost.

Pro každého – nejen praktikující věřící, ale pro širokou veřejnost – jsme nejen v tento náročný čas k dispozici pro rozhovor, povzbuzení nebo modlitbu dva kněží: Roman Dvořák (605 885 789) a Miroslav Šašek (731 402 903). Je možné vše vyřešit po telefonu s ohledem na současná opatření, ale v případě nutnosti i při návštěvě. Ve strakonické nemocnici je k této službě pověřen nemocniční kaplan Pavel Kortus (722 453 928).

Farnost také nabízí otevřený kostel sv. Markéty pro soukromou modlitbu nebo ztišení denně v čase 14:00 – 17:30. Kromě pondělí zde v tomto čase bude také někdo z kněží. Prosíme, aby se zachovávaly rozestupy mezi lidmi, ideálně využívat roušky.

Mariánské sloupy, nejen ten strakonický na Palackého náměstí, většinou vyjadřují vděčnost Bohu a Ježíšově matce Panně Marii za záchranu před morovou epidemií. Věřím, že i tento čas vede nejen křesťany k tomu, co nazýváme modlitbou. Vděčnost nebo prosbu Bohu můžeme přednášet různými způsoby, nejsnáze tek, jako bychom to říkali komukoli dalšímu.

Zmíním místo, které strakoničtí znají. Jedná se o Podsrp, poutní místo Strakonic a okolí. Téměř 300 let sem putují lidé, aby svěřovali Panně Marii Bolestné své starosti. Nazýváme jí Bolestnou, protože ve svých těžkostech dokázala s důvěrou vše vkládat do Boží režie a její naděje se naplnily. Mnohokrát Maria vyslyšela, utěšila, otevřela srdce příchozích pro Boží zásah, pro Kristovo uzdravení, záchranu a život. Ona nám rozumí i v dnešním zmatku kolem koronaviru. Nebojte se vydat na Podsrp nejen na výlet, ale prosit nebo děkovat. Ať už zajdete ke studánce nebo ke kostelu. Ač by byl zavřený. Matka Boží slyší i dovnitř, ona není pouze v kostele. A i když s ohledem na opatření nebo na zdravotní stav zůstanete doma, nevadí – ke kostelu můžeme doputovat v mysli. Mnozí jej dokonce vidí ze svých oken, balkónů apod. Můžeme tak upnout svou mysl k té, která nás přivádí ke Kristu, prameni života a uzdravení, k pravému Zachránci a Spasiteli.

Boží milost působí, Panna Maria slyší – třeba tichou modlitbu u dveří, třeba píseň, třeba jen tichou přítomnost. Když už zde toto poutní místo máme, kdy jindy jej využít. Když už naši předkové pamatovali na to, že Maria rozumí lidem s bolestí, proč nevyužít této připomínky, že máme kde svěřovat své prosby a kde nacházet naději.

Podobně je možné putovat v Radomyšli ke sv. Janu Křtiteli, v Kraselově ke sv. Anně, jinde třeba k nějaké kapli, křížku, obrázku… Vždyť tato místa nejsou pouhou připomínkou historie, ale i dnes jsou aktuální svým poselstvím – v dobách hojnosti přicházejme Bohu děkovat, v dobách starostí se nám stane silou a zdrojem pokoje.

Roman Dvořák, farář

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...