Soukromé modlitby ve strakonických kostelích

Tisková zpráva: Nacházet oporu a naději (křesťané v době opatření)

Roman Dvořák, farář (605 885 789)

 

Milí farníci, věřící i sympatizanti, občané Strakonicka,

obracím se na vás v čase, kdy se na nás z mnoha stran valí vyjádření k současné situaci. Nechci přidávat další, nicméně vás jako farář, chci ujistit svou modlitbou. Je důležité zachovávat disciplínu v opatřeních, která mají zajistit ochranu co největší skupině osob, především seniory prosím, aby zůstávali co nejvíce bez kontaktu s množství lidí.

Ačkoli přicházíme o příležitost pravidelného setkávání při bohoslužbách, modlitbách a dalších aktivitách, přece si chceme uvědomovat Boží blízkost všem zkroušeným a zkoušeným; potřebu pokání, ale i naději, která překračuje všechny lidské možnosti. Neztrácíme možnost osobní modlitby a díky technologiím ani izolace karanténa nemusí být absolutní – můžeme si zatelefonovat, poslechnout povzbudivé slovo či bohoslužbu v televizi, rozhlase nebo přes internet. Současná situace velice tuto nabídku rozšířila.

Na základě přijatých opatření se do odvolání ruší všechny veřejné bohoslužby, ale i další setkávání v rámci farnosti. Přesto, možná více, než kdy jindy, si uvědomujeme lidskou vzájemnost.

Pro každého – nejen praktikující věřící, ale pro širokou veřejnost – jsme nejen v tento náročný čas k dispozici pro rozhovor, povzbuzení nebo modlitbu dva kněží: Roman Dvořák (605 885 789) a Miroslav Šašek (731 402 903). Je možné vše vyřešit po telefonu s ohledem na současná opatření, ale v případě nutnosti i při návštěvě. Ve strakonické nemocnici je k této službě pověřen nemocniční kaplan Pavel Kortus (722 453 928).

Farnost také nabízí otevřený kostel sv. Markéty pro soukromou modlitbu nebo ztišení denně v čase 14:00 – 17:30. Kromě pondělí zde v tomto čase bude také někdo z kněží. Prosíme, aby se zachovávaly rozestupy mezi lidmi, ideálně využívat roušky.

Mariánské sloupy, nejen ten strakonický na Palackého náměstí, většinou vyjadřují vděčnost Bohu a Ježíšově matce Panně Marii za záchranu před morovou epidemií. Věřím, že i tento čas vede nejen křesťany k tomu, co nazýváme modlitbou. Vděčnost nebo prosbu Bohu můžeme přednášet různými způsoby, nejsnáze tek, jako bychom to říkali komukoli dalšímu.

Zmíním místo, které strakoničtí znají. Jedná se o Podsrp, poutní místo Strakonic a okolí. Téměř 300 let sem putují lidé, aby svěřovali Panně Marii Bolestné své starosti. Nazýváme jí Bolestnou, protože ve svých těžkostech dokázala s důvěrou vše vkládat do Boží režie a její naděje se naplnily. Mnohokrát Maria vyslyšela, utěšila, otevřela srdce příchozích pro Boží zásah, pro Kristovo uzdravení, záchranu a život. Ona nám rozumí i v dnešním zmatku kolem koronaviru. Nebojte se vydat na Podsrp nejen na výlet, ale prosit nebo děkovat. Ať už zajdete ke studánce nebo ke kostelu. Ač by byl zavřený. Matka Boží slyší i dovnitř, ona není pouze v kostele. A i když s ohledem na opatření nebo na zdravotní stav zůstanete doma, nevadí – ke kostelu můžeme doputovat v mysli. Mnozí jej dokonce vidí ze svých oken, balkónů apod. Můžeme tak upnout svou mysl k té, která nás přivádí ke Kristu, prameni života a uzdravení, k pravému Zachránci a Spasiteli.

Boží milost působí, Panna Maria slyší – třeba tichou modlitbu u dveří, třeba píseň, třeba jen tichou přítomnost. Když už zde toto poutní místo máme, kdy jindy jej využít. Když už naši předkové pamatovali na to, že Maria rozumí lidem s bolestí, proč nevyužít této připomínky, že máme kde svěřovat své prosby a kde nacházet naději.

Podobně je možné putovat v Radomyšli ke sv. Janu Křtiteli, v Kraselově ke sv. Anně, jinde třeba k nějaké kapli, křížku, obrázku… Vždyť tato místa nejsou pouhou připomínkou historie, ale i dnes jsou aktuální svým poselstvím – v dobách hojnosti přicházejme Bohu děkovat, v dobách starostí se nám stane silou a zdrojem pokoje.

Roman Dvořák, farář

Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...