„Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova.“

„Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova.“

 

V MŠ Holečkova v současné době probíhají práce na realizaci projektu „Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova.“ Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dojde k instalaci 22 objektů (např. solární sušička, semínkovna, vyvýšený záhon, venkovní proutěná stavba, ekopanel, mini otočné kolo – stromy, mini otočné kolo - stopy, veverkovník, budka pro ježka, krmítko pro veverky, instalace čerpadla do stávající studny atd). Celkové způsobilé výdaje se předpokládají ve výši 346 467 Kč, z nich činí dotace 85 %, tedy 294 497 Kč.

V pátek dne 18. 10. 2019 se na zahradě mateřské školy konalo již tradiční podzimní pracovní setkání rodičů, zaměstnanců a dětí. Za pěkného počasí se v odpoledních hodinách sešlo celkem 35 dospělých a dětí. V rámci setkání účastníci provedli běžnou úpravu přírodních i výukových prvků, dosázeli donesené rostliny – keře a trvalky. V průběhu pracovního odpoledne instalovali také již dotačně podpořenou soustavu tří dřevěných vyvýšených záhonů. Díky spolupráci s MěÚ – odborem ŽP bylo možné zajistit dostatečné množství kvalitní zeminy na vyplnění truhlíků. Děti si je osadily bylinkami a nyní k nim přibydou i převislé jahody a drobné jednoleté rostliny. Vzhledem k umístění záhonu budou využívány i pro přímou spotřebu ve školní jídelně.

Pobyt dětí na zahradě s přírodními prvky obohatí jejich fantazii, podpoří jejich kreativitu, psychomotorické a pohybové schopnosti. Každodenně se proměňující prostředí přírodní zahrady s přírodními prvky nabídne nové podněty k pozorování, praktickým činnostem, smyslovému vnímání i vlastnímu prožívání. Cílem projektového záměru je doplnění zahrady, kde probíhá předškolní výchova, o další zajímavé přírodní prvky, které napomohou dětem k vnímání přírodních procesů formou hry.

Více informací o Národním programu Životní prostředí a výzvě č. 16/2017: www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 

Alena Vadlejchová, odbor rozvoje

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...