„Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova.“

„Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova.“

 

V MŠ Holečkova v současné době probíhají práce na realizaci projektu „Učení a zábava, to je naše zahrada, přírodní zahrada MŠ Holečkova.“ Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Dojde k instalaci 22 objektů (např. solární sušička, semínkovna, vyvýšený záhon, venkovní proutěná stavba, ekopanel, mini otočné kolo – stromy, mini otočné kolo - stopy, veverkovník, budka pro ježka, krmítko pro veverky, instalace čerpadla do stávající studny atd). Celkové způsobilé výdaje se předpokládají ve výši 346 467 Kč, z nich činí dotace 85 %, tedy 294 497 Kč.

V pátek dne 18. 10. 2019 se na zahradě mateřské školy konalo již tradiční podzimní pracovní setkání rodičů, zaměstnanců a dětí. Za pěkného počasí se v odpoledních hodinách sešlo celkem 35 dospělých a dětí. V rámci setkání účastníci provedli běžnou úpravu přírodních i výukových prvků, dosázeli donesené rostliny – keře a trvalky. V průběhu pracovního odpoledne instalovali také již dotačně podpořenou soustavu tří dřevěných vyvýšených záhonů. Díky spolupráci s MěÚ – odborem ŽP bylo možné zajistit dostatečné množství kvalitní zeminy na vyplnění truhlíků. Děti si je osadily bylinkami a nyní k nim přibydou i převislé jahody a drobné jednoleté rostliny. Vzhledem k umístění záhonu budou využívány i pro přímou spotřebu ve školní jídelně.

Pobyt dětí na zahradě s přírodními prvky obohatí jejich fantazii, podpoří jejich kreativitu, psychomotorické a pohybové schopnosti. Každodenně se proměňující prostředí přírodní zahrady s přírodními prvky nabídne nové podněty k pozorování, praktickým činnostem, smyslovému vnímání i vlastnímu prožívání. Cílem projektového záměru je doplnění zahrady, kde probíhá předškolní výchova, o další zajímavé přírodní prvky, které napomohou dětem k vnímání přírodních procesů formou hry.

Více informací o Národním programu Životní prostředí a výzvě č. 16/2017: www.sfzp.cz a www.mzp.cz

 

Alena Vadlejchová, odbor rozvoje

Letošní rok je v mnoha ohledech jiný, než léta předchozí. Zítřejší státní svátek Dne...
Může se zdát, že vládní opatření ztrpčují život, možná bychom si měli připomenou...
Nebezpečí zneužití COVID-19 k hackerským útokům Kybernetické útoky neustávají ani v...
Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...