Zlata Váchová

Otázka: 

V květnu a červenci 2019 jsem žádala o odstranění zbytků nefunkčního, sešlapaného a nebezpečného pletiva bývalého oplocení hřiště na sídlišti Mír, vedle KD Mravenčí skála. V odpovědi mi bylo sděleno, že Technické služby byly požádány o spolupráci. Ovšem po roce je stav stále stejný (respektive horší). Jde o hřiště u frekventované cesty na Podskalí, hojně využívané dětmi ze sídliště a sousedícího DDM. Technické služby provedly v minulosti oplocení předmětného hřiště již několikrát. Zbytky pletiva sešlapaného až na zem, z něhož trčí rezavé dráty a drží se zde naváté listí a odpadky, jsou kromě bezpečnostního rizika pro uživatele hřiště i ostudou sídliště, znehodnocující estetický dojem celé lokality.
Je opravdu pro město takový problém zbytky pletiva odvézt do sběrného dvora? Bez ohledu na majetkové vztahy k pozemku,je pletivo instalované Technickými službami v minulosti prokazatelně majetkem města a tudíž nápravu nikdo jiný zjednat nemůže.
Lze tento letitý a přitom banální problém, který dlouhodobě obtěžuje mnoho obyvatel, nějak vyřešit?

Odpověď: 

Vážená paní Váchová,

jedná se o majetek Římskokatolické farnosti Strakonice. Jen tato instituce může dát pokyn k manipulaci se svým majetkem. Pokud předmětné pletivo instalovaly technické služby, pak výhradně na žádost a za úplatu Římskokatolickou farností. Nikdo jiný není oprávněn provést jakékoliv změny na cizím pozemku. Z naší strany můžeme pouze upozornit vlastníka na stav a požádat o nápravu.

Markéta Bučoková, PR

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...