Volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

Termín voleb

Termín voleb do zastupitelstev krajů a 1. kolo senátních voleb je stanoven na 2. a 3. října 2020, případné II. kolo senátních voleb bude o týden později, tedy 9. a 10. října 2020.

 

Voličské průkazy

Žádosti o vydání voličských průkazů je možné podat na příslušném městském nebo obecním úřadu podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádosti se mohou podávat od vyhlášení voleb, tedy od 15. dubna 2020. A to buď písemně do 25. září 2020, nebo osobně do 30. září 2020. Voličské průkazy si žadatelé osobně vyzvednout nebo jim budou zaslány na adresu uvedenou v žádosti od 17. září 2020.

S voličským průkazem může volič volit do zastupitelstva kraje ve všech volebních místnostech na území Jihočeského kraje. Volit do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky může pouze v senátním obvodu č. 12, který je celý v Jihočeském kraji, ale ne v celém, ale pouze v jeho části. Proto budou vydávány voličské průkazy zvlášť na volby do zastupitelstev krajů, zvlášť na I. kolo a zvlášť na II. kolo senátních voleb. Žadatel v žádosti zaškrtne, pro jaké volby či kolo voleb voličský průkaz žádá.

Vzor žádosti s informacemi o možnostech podání si můžete vytisknout z odkazu uvedeného níže.

Obce spadajícího do volebního obvodu č. 12 Strakonice pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR jsou uvedeny na odkazu níže.

 

Zájemci o členství

Zájemci o členství v okrskové volební komisi (dále OVK) se mohu hlásit od 1. července 2020 na Městském úřadu ve Strakonicích osobně v kanceláři v budově Na Stráži 270, 1. patro, u p. Švihálkové nebo M. Vaněčkové, anebo telefonicky na tel. 724232888, 383700221, 607079333 a  383700210. Také se mohou hlásit  u zaregistrovaných volebních stran pro tyto volby a v tomto případě mají přednost před delegováním od starosty města. Účast členů OVK je povinná v pátky 2. a 9. října od 13 do 22 hodin, dále v soboty 3. a 10. října od 8 do cca 17 hodin.  

Dále se musí členové OVK povinně zúčastnit I. zasedání OVK, které se koná ve čtvrtek 10. září 2020 od 14 hodin na velkém sále Městského kulturního střediska. Zde kromě jiného proběhne volba předsedy a místopředsedy OVK. Zvolení předsedové a místopředsedové se zapisovateli půjdou na školení ve středu 16. září 2020 od 13 hodin opět na velkém sále Městského kulturního střediska.

 

Předání kandidátních listin

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů se předávají na Krajském úřadu Jihočeského kraje. Kandidátní listiny neboli přihlášky k registraci pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se předávají na Městském úřadu ve Strakonicích. Pro oboje volby platí nejzazší termín předání v úterý 28. července 2020.

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...