Mateřské školy se otevřou 18. května

Tisková zpráva č. 46

 

Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v pondělí 18. května.

 

Vládní opatření vydaná v souvislosti se šířením nákazy COVID-19, přiměla zřizovatele, v tomto případě město Strakonice, ke zcela nepopulárnímu opatření jakým bylo 16. března uzavření mateřských škol. Rodiče předškoláků byli postaveni před  nelehkou situaci, která ale v daný okamžik měla své opodstatnění. Dnes vychází celkově Česká republika jako země s nejméně nakaženými nemocí COVID-19, za čímž stojí pravděpodobně vydaná striktní opatření.

S rozvolňováním dosavadních vydaných vládních opatření se po zralé úvaze a vydaném doporučení MŠMT rozhodli členové rady města přistoupit k obnovení provozu v mateřských školách. Ten bude spuštěn za daných hygienických podmínek v pondělí 18. května.

Ministerstvem mládeže, sportu a tělovýchovy vydané upravující rámcové hygienické a provozní podmínky stanovené v souvislosti s postupným obnovováním provozu mateřských škol, nikterak nebrání navrácení dětí do školek.  Všechny mateřské školy ve městě jsou schopny dostát a naplnit opatření, která obsahovala pokyny jak se chovat na cestě do školy, před samotnou školou a samozřejmě v prostorách mateřských škol. Jen namátkou mezi výčet je zahrnuto zajištění dezinfekce, časté větrání, proškolený úklidový personál i postup jak se chovat v případě, že by se v zařízení vyskytlo dítě s podezřením na nákazu.

Na základě počtu častých dotazy rodičů na obnovený provoz mateřinek je pravděpodobné, že rodiče obnovený provoz uvítají.

Prázdninový provoz

Po dohodě se zřizovatelem a vedením jednotlivých mateřských škol bude v průběhu letních prázdnin zvýšen provoz v předškolních zařízeních. Oproti standardnímu provozu v běžném prázdninovém režimu, kdy funguje pouze jedna školka na celé Strakonice, budou o letošních prázdninách otevřena všechna předškolní zařízení s výjimkou třech týdnů 27.7.-14.8.2020.  Vzhledem k tomu, že MŠ Lidická 194 a MŠ Stavbařů zajišťuje pouze výdej stravy, která se do těchto MŠ celoročně dováží ze školních jídelen, nebudou tyto MŠ letní provoz zajišťovat. Letní provoz pro MŠ Lidická 194 zajistí MŠ U Parku a pro MŠ Stavbařů zajistí provoz MŠ Holečkova.

Podrobnosti o prázdninovém provozu mateřských škol budou k dispozici v aktuální podobě na webových stránkách města Strakonice, nebo na webových stránkách jednotlivých školských zařízení.

Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...