Rozhovor s doktorkou Lucií Pokornou Školníkovou o migréně

Týden povědomí o migréně

Společnost Migréna-help, Spojené hlavy, z.s. se v loňském roce rozhodla uspořádat akci, která by zvýšila povědomí o nemoci postihující jednoho z deseti Čechů. Vznikl tedy projekt Týden povědomí o migréně. Podle vyjádření organizátorů jde o nemoc, která je stále podceňována, nedostatečně diagnostikována i léčena. To ve svém důsledku vede k neuspokojivé kvalitě života lidí s migrénou.
Strakonická nemocnice patří mezi jedno ze třiceti specializovaných center na léčbu migrény, a proto jsme v souvislosti s druhým ročníkem akce Týden povědomí o migréně, probíhající v termínu od 6. do 12. září oslovili MUDr. Lucii Pokornou Školníkovou, která je jednak absolventkou Lékařské fakulty UK v Plzni a především od roku 2013 pracuje na Neurologickém oddělení Nemocnice Strakonice, a.s., kde se specializuje právě na problematiku bolestí hlavy.

 

Paní doktorko, co je vlastně migréna?

Migréna je primární typ bolesti hlavy. Jde o relativně časté onemocnění. Od běžné bolesti hlavy se odlišuje především intenzitou a charakterem bolesti. Důležité u migrény je, že se jedná o poměrně časté onemocnění, které významně zasahuje do života pacienta. Ať už jde o ovlivnění jeho osobního či pracovního života. Obecně má migréna i poměrně velké náklady na léčbu a to sice nejenom náklady nepřímé, tedy na léky, ale také náklady přímé,spojené s pracovní neschopností člověka.

 

Jak se projevuje, a tedy i odlišuje od běžných bolestí hlavy?
Migrenózní záchvat má několik fází. Někdo má prodromy, což jsou takové řekněme předzvěsti, na jejichž základě může pacient rozpoznat, že se bolest dostaví. Ne každý pacient je ale má, může jít o podrážděnost, přecitlivělost, větší chuť k jídlu, nebo především na sladké. Asi dvacet procent pacientů má tzv. auru. Což jsou ložiskové příznaky. Nejčastěji se jedná o auru zrakovou, kdy pacient má výpadek zorného pole, tedy nevidí určitou část zorného pole. Jiný může trpět zrakovými fenomény, kdy vidí blyštící se geometrické tvary. Může ale být i aura s poruchou citlivosti na části těla, levostranných či pravostranných končetinách. Někdo má dokonce poruchu hybnosti či řeči. Následně přichází samotný záchvat bolesti hlavy. Ta se oproti běžným bolestem hlavy vymezuje bolestí poloviny hlavy,  začínající  za okem. Jde o velmi intenzivní bolest spojenou s pocitem či přímo zvracením. Takovým jedincům vadí světlo, vadí hluk. Dalším typickým příznakem je zhoršená činnost. Člověk vyhledává tichou temnou místnost a polohu vleže, spánek. V případě doznívání migrenózního záchvatu se člověk cítí unavený.

 

Dá se migréně vyhnout? Existují nějaké spouštěče?
Některé spouštěče jsou definované. Každý pacient má nějaké jiné, někdo je nemá vypozorované. Mezi nejčastějšími bývá udáván stres, nebo nějaké vybočení z běžného životního rytmu. I změna atmosférického tlaku může vyvolat záchvat, určité potraviny, červené víno, káva, glutamát. Spouštěcích momentů je celá řada, ne všichni pacienti je ale mají stejné. Jak se tomu vyhnout? Eliminovat tyto spouštěče. Vím-li, že mi nedělá dobře alkohol, pak ho vyškrtnout z jídelníčku.  

 

Kde mohou lidé s migrénou hledat pomoc a jak jít úspěšné léčbě naproti? Existuje nějaká specializovaná péče pro lidi s migrénou?

Prvotní je kontakt s praktickým lékařem, vylíčit svůj typ bolesti hlavy a praktický lékař je schopen doporučit specifické léky na akutní záchvat. Následuje zhodnocení situace a odeslání na odborné pracoviště, tedy neurologii, kam léčba migrény patří. V České republice jsou vytvořena centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy, kam směřují pacienti u kterých je léčba komplikovaná a nedaří se u spádového neurologa léčit, nebo jsou tam jiné komorbidity. Tito pacienti se pak odesílají na specializovaná pracoviště.

 

Kolik specializovaných center dnes v ČR je a pro jaké pacienty jsou určena?
Center je v současné době třicet. Řada z nich funguje historicky, jsou to centra hlavně při univerzitních či krajských nemocnicích. Některá přibyla nyní, jako například naše strakonické. Tato centra jsou určena pro pacienty s komplikovanější nemocí. 

 

Jaká léčba je dnes pacientům k dispozici?
Léčbu dělíme na léčbu akutního záchvatu, která obnáší kromě režimového opatření léčbu běžnými analgetiky proti bolesti, přes léky nazývané triptany, které jsou dostupné dvacet let a jsou vhodné k potlačení akutního záchvatu a léčbu profylaktickou. Ta je určena pacientům, kteří mají frekventní migrénu, například šest dnů do měsíce a více. Tam se podává léčba, která sníží frekvenci a částečně ovlivní i tíži záchvatu.  Nově je pacientům k dispozici nová biologická léčba, která se jeví jako účinnější  prostředek pro pacienty u kterých se úspěchu nepodařilo dosáhnout tradičními kompenzačními léky. Tato léčba zcela určitě patří do rukou centrového lékaře.

 

Kde je dostupná nejnovější biologická léčba?

Tato léčba je dostupná ve specializovaných centrech, tím pádem i ve Strakonicích.

 

Co byste pacientům doporučila?

Nebát se o problému mluvit, vyhledat včas praktického lékaře, říci mu o svých potížích a ten je schopen poskytnout léčbu, která dovede jednak ovlivnit průběh záchvatu, tak případně snížit frekvenci.

 

Existuje vhodný režim, životní styl pro lidi, co se s migrénou potýkají dlouhodobě?
Obecně, zásady racionálního životního stylu, přiměřené aktivity, správná životospráva a snažit se vyhnout rizikovým faktorům. Pravidelný spánek, i rytmus života.

 

Kde mohou lidé s migrénou a jejich blízcí najít užitečné informace o léčbě, ale také tipy pro život s migrénou?

Jak pro samotné pacienty, tak laické veřejnost bych doporučila webové stránky migréna fórum, migréna help, www.omigrene.cz nebo www.czech-hs.cz.

 

 

Závěrečné slovo ředitele strakonické nemocnice Tomáše Fialy: "Neurologické oddělení strakonické nemocnice má tradici, vzniklo oddělením od interny v r. 1952. Desetitisíce hospitalizovaných a statisíce ambulantů ošetřovaly generace nervových lékařů – tahle doktorská disciplína je nesmírně „chytrá“, složitá, pracuje s tím nejsložitějším, co máme, s lidským mozkem a celou nervovou soustavou. Vzpomínám na primáře Kohouta, Cončevovou, doc. Fišarovou, s pozdější primářkou Kučerovou stále spolupracujeme. Nyní oddělení vede zkušený lékař primář Pavel Houška a se svými spolupracovníky aktivně rozvíjí diagnostiku a léčbu v mnoha podoborech. Velmi dobře je zajištěna i neurologie dětská. No, a co se týče vlastní léčby migrény – podařilo se ve spolupráci s některými pojišťovnami nasmlouvat tzv. centrovou péči, tím možnost i poměrně drahé medikace. U některých pojišťoven na to ovšem ještě čekáme…. Vše souvisí se zkvalitňováním péče pacientům našeho regionu, jednoduše aby nemuseli za léčbou cestovat jinam, když zkušené atestované lékaře máme u nás k dispozici!"

 

Markéta Bučoková, PR

Letošní rok je v mnoha ohledech jiný, než léta předchozí. Zítřejší státní svátek Dne...
Může se zdát, že vládní opatření ztrpčují život, možná bychom si měli připomenou...
Nebezpečí zneužití COVID-19 k hackerským útokům Kybernetické útoky neustávají ani v...
Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...