Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci

Město Strakonice po necelých pěti měsících dokončilo investiční akci

Nově zrekonstruovaná komunikace vedoucí ze Strakonic směrem do Hajské je od pondělí 21. prosince uvedena do předčasného užívání. Ve středu 16. prosince o tom rozhodl Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice při řízení o předčasném užívání stavby.

Ještě před necelým půl rokem tato místa vypadala docela jinak. Dnes se ve směru do Hajské dostanou řidiči po zbrusu nové, výrazně širší komunikaci. K té přibyly autobusové nástupní plochy, přístřešky, nové veřejné osvětlení, ale také jednostranný chodník, který je přípravou pro obslužnost budoucí průmyslové zóny. To co není vidět, ale přesto bylo v rámci projektu kompletně rekonstruováno je celá vodohospodářská infrastruktura.

Rekonstrukce komunikace započala 29. července a dnes, po necelých pěti měsících, je v režimu předčasného užívání.

Celková investice za město činila necelých 5 mil. korun. Správa a údržba silnic a dálnic JčK uhradila částku dosahující necelých 7 mil. korun. V té je mimo jiného zahrnut nový asfaltový povrch a rozšíření silnice na 7 m pro zvýšení bezpečnosti, kapacity a plynulosti silničního provozu. Silnice je směrově upravena. Součástí je příprava sjezdu k budoucí průmyslové zóně.

Pro lepší začlenění stavby do terénu budou svahy násypů a zářezů ozeleněny.

Rekonstrukce silnice vyvolala dopravní omezení. Děkujeme všem řidičů za respektování této, obzvlášť v letních měsících, nepříjemné čtyřkilometrové objížďky.

Investiční akce, která byla společným dílem města Strakonice a Správy a údržby silnic a dálnic Jihočeského kraje byla připravována se značným předstihem již v roce 2018. Tehdy byla mezi městem Strakonice a SÚS JčK uzavřena smlouva o společnosti, jejímž předmětem byla vzájemná právní úprava a povinnosti mezi smluvními stranami na zakázce vypracování projektové dokumentace. Poté již následovalo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele díla. Tím byla společnost Swietelsky.

Nabídka volného pracovního místa v organizaci MěÚSS Strakonice - všeobecná zdravotní...
Ve dnech 12. - 14. ledna probíhá on-line Burza škol JHK, která je určená žákům 7. až 9....
Tříkálová sbírka 2021 bude jiná   Tříkálová sbírka 2021 bude jiná, než jak...
Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich uživatelů, od 22.12.2020 upravila vláda...
Úřední hodiny Městského úřadu Strakonice v závěru roku 2020   pondělí...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění...
MěÚSS vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce Vedoucí domova pro seniory...
MěÚSS Strakonice - Bezkontaktní návštěvy „za sklem“   Vážení...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...