Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Termín realizace: 
1/2011-12/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.06/2.1.00/06.06807
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.442.864,- Kč
Způsobilé výdaje: 
6.775.294,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
5.758.999,90 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.016.294,10 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
9/2009
Ukončení projektu: 
12/2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním posláním projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“ je modernizace výkonu územní veřejné správy v SO ORP Strakonice především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové připojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke správním agendám.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Strakonice.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

- vytvoření územní technologické infrastruktury nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě,

- poskytnutí služeb negarantovaného úložiště,

- zavedení elektronické spisové služby (jak pro Městský úřad Strakonice, tak i pro obce spadajícího do správní obvodu Strakonice)

- zajistit provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni veřejné správy (vnitřní integrace úřadu).

 

Projekt tedy předpokládá s vytvořením technologického centra ORP Strakonice s povinnou službou negarantovaného úložiště rozšířením stávající ICT infrastruktury Městského úřadu Strakonice. A dále pak s pořízením elektronické spisové služby města Strakonice, spisových služeb pro vybrané obce v ORP Strakonice a vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat zřizované organizace města a některé obce ve správním obvodu ORP Strakonice (které projevily o tuto aktivitu písemný zájem), aby byla zajištěna komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS). A v neposlední řadě v průběhu projektu dojde k vnitřní integraci Městského úřadu Strakonice.

Partneři projektu: 

Obce ORP Strakonice.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.osf-mvcr.cz

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...