Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Termín realizace: 
1/2011-12/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.06/2.1.00/06.06807
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.442.864,- Kč
Způsobilé výdaje: 
6.775.294,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
5.758.999,90 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.016.294,10 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
9/2009
Ukončení projektu: 
12/2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním posláním projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“ je modernizace výkonu územní veřejné správy v SO ORP Strakonice především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové připojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke správním agendám.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Strakonice.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

- vytvoření územní technologické infrastruktury nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě,

- poskytnutí služeb negarantovaného úložiště,

- zavedení elektronické spisové služby (jak pro Městský úřad Strakonice, tak i pro obce spadajícího do správní obvodu Strakonice)

- zajistit provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni veřejné správy (vnitřní integrace úřadu).

 

Projekt tedy předpokládá s vytvořením technologického centra ORP Strakonice s povinnou službou negarantovaného úložiště rozšířením stávající ICT infrastruktury Městského úřadu Strakonice. A dále pak s pořízením elektronické spisové služby města Strakonice, spisových služeb pro vybrané obce v ORP Strakonice a vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat zřizované organizace města a některé obce ve správním obvodu ORP Strakonice (které projevily o tuto aktivitu písemný zájem), aby byla zajištěna komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS). A v neposlední řadě v průběhu projektu dojde k vnitřní integraci Městského úřadu Strakonice.

Partneři projektu: 

Obce ORP Strakonice.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.osf-mvcr.cz

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...