Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu

Prioritní osa 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence

Oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě

Termín realizace: 
1/2011-12/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.06/2.1.00/06.06807
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.442.864,- Kč
Způsobilé výdaje: 
6.775.294,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
5.758.999,90 Kč (85% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.016.294,10 Kč (15% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
9/2009
Ukončení projektu: 
12/2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním posláním projektu „Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích správního obvodu ORP Strakonice“ je modernizace výkonu územní veřejné správy v SO ORP Strakonice především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové připojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke správním agendám.

 

Cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a samosprávy v obcích správního obvodu ORP Strakonice.

 

Dílčími cíli projektu jsou:

- vytvoření územní technologické infrastruktury nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě,

- poskytnutí služeb negarantovaného úložiště,

- zavedení elektronické spisové služby (jak pro Městský úřad Strakonice, tak i pro obce spadajícího do správní obvodu Strakonice)

- zajistit provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni veřejné správy (vnitřní integrace úřadu).

 

Projekt tedy předpokládá s vytvořením technologického centra ORP Strakonice s povinnou službou negarantovaného úložiště rozšířením stávající ICT infrastruktury Městského úřadu Strakonice. A dále pak s pořízením elektronické spisové služby města Strakonice, spisových služeb pro vybrané obce v ORP Strakonice a vytvoření prostředí pro hostovanou elektronickou spisovou službu, kterou budou využívat zřizované organizace města a některé obce ve správním obvodu ORP Strakonice (které projevily o tuto aktivitu písemný zájem), aby byla zajištěna komunikace s informačním systémem datových schránek (ISDS). A v neposlední řadě v průběhu projektu dojde k vnitřní integraci Městského úřadu Strakonice.

Partneři projektu: 

Obce ORP Strakonice.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.osf-mvcr.cz

Svoz odpadu po dobu vánočních svátků – informace pro občany města Strakonice...
Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...