Revitalizace Rennerových sadů Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

 Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Termín realizace: 
6/2011 - 11/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.02/6.5.00/10.09373
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
2.714.820,- Kč
Způsobilé výdaje: 
2.714.820,- Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1.900.374,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
135.741,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
678.705,- Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 06. 2010
Zahájení fyzické realizace: 
(předpoklad) 01. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
(předpoklad) 30. 11. 2012
Ukončení projektu: 
31. 12. 2012
Stručný obsah projektu: 

Rennerovy sady, situované v blízkosti centra města Strakonice, představují vysoce hodnotnou část urbanizovaného prostředí s důležitou ekologickou, estetickou, ale i kulturní a rekreační funkcí. Dřeviny zde tvoří významný prvek a pomáhají uchovat značnou hodnotu vizuální scény dané lokality. Vzhledem k poměrně husté cestní síti, lavičkám a herním prvkům je park hojně využíván širokou veřejností, avšak provozní bezpečnost v parku je v současné době zhoršená, v několika případech i havarijní.

Cílem projektu je ošetření a tím dlouhodobé zachování hodnotných dřevin a zajištění jejich plné funkčnosti – estetické, kulturní, rekreační i ekologické. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity a udržení ekologické stability v lokalitě, zároveň bude zajištěna i provozní bezpečnost tohoto území.

Zvolenými zásahy bude podpořen přirozený vývoj vegetačního prvku. Stabilizací dřevin řezem či založením bezpečnostních vazeb v kombinaci s dosadbami bude zajištěna kontinuální existence tohoto vegetačního prvku do budoucna.

Partneři projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...