Revitalizace Rennerových sadů Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

 Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Termín realizace: 
6/2011 - 11/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.02/6.5.00/10.09373
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
2.714.820,- Kč
Způsobilé výdaje: 
2.714.820,- Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1.900.374,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
135.741,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
678.705,- Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 06. 2010
Zahájení fyzické realizace: 
(předpoklad) 01. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
(předpoklad) 30. 11. 2012
Ukončení projektu: 
31. 12. 2012
Stručný obsah projektu: 

Rennerovy sady, situované v blízkosti centra města Strakonice, představují vysoce hodnotnou část urbanizovaného prostředí s důležitou ekologickou, estetickou, ale i kulturní a rekreační funkcí. Dřeviny zde tvoří významný prvek a pomáhají uchovat značnou hodnotu vizuální scény dané lokality. Vzhledem k poměrně husté cestní síti, lavičkám a herním prvkům je park hojně využíván širokou veřejností, avšak provozní bezpečnost v parku je v současné době zhoršená, v několika případech i havarijní.

Cílem projektu je ošetření a tím dlouhodobé zachování hodnotných dřevin a zajištění jejich plné funkčnosti – estetické, kulturní, rekreační i ekologické. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity a udržení ekologické stability v lokalitě, zároveň bude zajištěna i provozní bezpečnost tohoto území.

Zvolenými zásahy bude podpořen přirozený vývoj vegetačního prvku. Stabilizací dřevin řezem či založením bezpečnostních vazeb v kombinaci s dosadbami bude zajištěna kontinuální existence tohoto vegetačního prvku do budoucna.

Partneři projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...