Revitalizace Rennerových sadů Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a

 Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí

Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Termín realizace: 
6/2011 - 11/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.02/6.5.00/10.09373
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
2.714.820,- Kč
Způsobilé výdaje: 
2.714.820,- Kč
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
1.900.374,- Kč
Příspěvek z SFŽP: 
135.741,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
678.705,- Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01. 06. 2010
Zahájení fyzické realizace: 
(předpoklad) 01. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
(předpoklad) 30. 11. 2012
Ukončení projektu: 
31. 12. 2012
Stručný obsah projektu: 

Rennerovy sady, situované v blízkosti centra města Strakonice, představují vysoce hodnotnou část urbanizovaného prostředí s důležitou ekologickou, estetickou, ale i kulturní a rekreační funkcí. Dřeviny zde tvoří významný prvek a pomáhají uchovat značnou hodnotu vizuální scény dané lokality. Vzhledem k poměrně husté cestní síti, lavičkám a herním prvkům je park hojně využíván širokou veřejností, avšak provozní bezpečnost v parku je v současné době zhoršená, v několika případech i havarijní.

Cílem projektu je ošetření a tím dlouhodobé zachování hodnotných dřevin a zajištění jejich plné funkčnosti – estetické, kulturní, rekreační i ekologické. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity a udržení ekologické stability v lokalitě, zároveň bude zajištěna i provozní bezpečnost tohoto území.

Zvolenými zásahy bude podpořen přirozený vývoj vegetačního prvku. Stabilizací dřevin řezem či založením bezpečnostních vazeb v kombinaci s dosadbami bude zajištěna kontinuální existence tohoto vegetačního prvku do budoucna.

Partneři projektu: 

Více informací o Operačním programu Životní prostředí http://www.opzp.cz

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...