TOOL-FIT: SKILLS FOR PARTICIPATION LEARNING OPPORTUNITIES FOR VOLUNTEERING AND ACTIVE CITIZENSHIP OF SENIOR CITIZENS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu Gruntvig – partnership, který je součástí Programů celoživotního učení (Lifelong Learning Programme).

Termín realizace: 
11/2010 - 7/2012
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
14.800,- EUR
Rozpočet města Strakonice: 
0,- Kč
Stručný obsah projektu: 

Město Strakonice je od roku 2010 zapojeno do mezinárodního projektu v programu Gruntvig, který  je součástí evropských Programů celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) a je zaměřen na vzdělávání dospělých.

 

Záměrem projektu je předávání zkušeností se získáváním seniorů jako dobrovolníků a jejich vzděláváním v jednotlivých zemích účastnících se projektu, a to v České republice, Německu, Dánsku, Rakousku, Itálii a Bulharsku.

 

V rámci projektu se uskuteční několik mezinárodních meetingů. První setkání účastníků projektu se již uskutečnilo v prosinci roku 2010 v německém Waldmünchenu. Předmětem jednání bylo stanovení cílů a výstupů projektu a podmínek pro aktivní zapojení jednotlivých zemí. Další workshop, zaměřený na vzdělávání seniorů se uskutečnil v květnu 2011 ve Strakonicích. Následující pracovní setkání se bude konat na podzim roku 2011 v rakouském Schlierbachu a poslední pak na jaře roku 2012 v bulharském městě Pleven.

 

Dlouhodobým cílem projektu je využití získaných zkušeností pro rozvoj aktivního zapojování seniorů do veřejného dění a dobrovolnických aktivit ve Strakonicích. Díky mezinárodním setkáním máme příležitost dozvědět se, jak s dobrovolníky z řad seniorů pracují zahraniční organizace, jaké jsou nejefektivnější způsoby jejich vzdělávání a motivování a získané poznatky uplatnit i v našem městě.

 

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...