Metropolitní síť moderního města - Strakonice.net

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
ze Společného regionálního operačního programu
Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.

Termín realizace: 
08/2006 – 6/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.556.940,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
10 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
15 %
Stručný obsah projektu: 

 

Projekt lze rozdělit do několika hlavních směrů, které mají za cíl jedinou věc: díky moderním komunikačním technologiím ZLEPŠIT PŘÍSTUP OBYVATEL MĚSTA A JEHO NÁVŠTĚVNÍKŮ k informacím o městě a k jeho organizacím a zvýšit přidanou hodnotu jejich využití.

V rámci tohoto cíle vznikne páteřní metropolitní síť města s navazujícími službami, možnost kvalitního připojení organizací města do internetu, infokiosky s veřejným internetem, webové kamery ve městě, bude nabídnuto připojení k širokopásmovému internetu pro městské části, které nejsou lukrativní pro soukromé provozovatele, bude vytvořena VPN síť pro přístup k vybraným službám a zdrojům sítě MěÚ Strakonice a jeho organizací (zejména přitup na kamerový systém, GIS, on-line informační systém), a to jak z intranetu, tak z internetu, a na to navazující nutnost kvalitního zabezpečení proti útokům, zároveň bude vytvořen prostor pro webovský portál, nejen pro MěÚ, ale i pro organizace města, a pro další zatraktivnění bude spuštěno vysílání infokanálu pomocí streamovacího serveru.

Dalším krokem ke splnění cíle je napojení HZS Strakonice na celý systém tak, aby bylo možno zabezpečit aktuální a přesné informace pro bezpečnostní radu a krizový štáb, kteří v případě problému zasedají v objektu HZS. Díky tomuto projektu tedy dojde k posílení bezpečnosti občanů města a jejich majetku.

S odkazem na výchozí situaci tedy dojde k jednoznačnému nárůstu využívání moderních informačních a komunikačních technologii nejen ve městě samém, ale v celém regionu. Význam projektu pro město je determinován nutností zahájení městské informační reformy. Město a jeho úlohy v 21. století se rychle mění a cílem je vytvořit určitou platformu pro předávání informací. Veškeré části projektu mají za cíl zjednodušit, zpřehlednit a okamžitě nabídnout informační servis v měřítku odpovídající velikosti města a požadavkům jeho občanů.

Partneři projektu: 

 

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Městské kulturní středisko Strakonice
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice
Šmidingerova knihovna

Další informace o projektu: 

Cíle projektu přispívají k naplnění cílů
Společného regionálního operačního programu

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...