Metropolitní síť moderního města - Strakonice.net

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
ze Společného regionálního operačního programu
Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.

Termín realizace: 
08/2006 – 6/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.556.940,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
10 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
15 %
Stručný obsah projektu: 

 

Projekt lze rozdělit do několika hlavních směrů, které mají za cíl jedinou věc: díky moderním komunikačním technologiím ZLEPŠIT PŘÍSTUP OBYVATEL MĚSTA A JEHO NÁVŠTĚVNÍKŮ k informacím o městě a k jeho organizacím a zvýšit přidanou hodnotu jejich využití.

V rámci tohoto cíle vznikne páteřní metropolitní síť města s navazujícími službami, možnost kvalitního připojení organizací města do internetu, infokiosky s veřejným internetem, webové kamery ve městě, bude nabídnuto připojení k širokopásmovému internetu pro městské části, které nejsou lukrativní pro soukromé provozovatele, bude vytvořena VPN síť pro přístup k vybraným službám a zdrojům sítě MěÚ Strakonice a jeho organizací (zejména přitup na kamerový systém, GIS, on-line informační systém), a to jak z intranetu, tak z internetu, a na to navazující nutnost kvalitního zabezpečení proti útokům, zároveň bude vytvořen prostor pro webovský portál, nejen pro MěÚ, ale i pro organizace města, a pro další zatraktivnění bude spuštěno vysílání infokanálu pomocí streamovacího serveru.

Dalším krokem ke splnění cíle je napojení HZS Strakonice na celý systém tak, aby bylo možno zabezpečit aktuální a přesné informace pro bezpečnostní radu a krizový štáb, kteří v případě problému zasedají v objektu HZS. Díky tomuto projektu tedy dojde k posílení bezpečnosti občanů města a jejich majetku.

S odkazem na výchozí situaci tedy dojde k jednoznačnému nárůstu využívání moderních informačních a komunikačních technologii nejen ve městě samém, ale v celém regionu. Význam projektu pro město je determinován nutností zahájení městské informační reformy. Město a jeho úlohy v 21. století se rychle mění a cílem je vytvořit určitou platformu pro předávání informací. Veškeré části projektu mají za cíl zjednodušit, zpřehlednit a okamžitě nabídnout informační servis v měřítku odpovídající velikosti města a požadavkům jeho občanů.

Partneři projektu: 

 

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Městské kulturní středisko Strakonice
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice
Šmidingerova knihovna

Další informace o projektu: 

Cíle projektu přispívají k naplnění cílů
Společného regionálního operačního programu

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...