Metropolitní síť moderního města - Strakonice.net

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
ze Společného regionálního operačního programu
Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury
Opatření 2.2: Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech.

Termín realizace: 
08/2006 – 6/2007
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
7.556.940,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
10 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
15 %
Stručný obsah projektu: 

 

Projekt lze rozdělit do několika hlavních směrů, které mají za cíl jedinou věc: díky moderním komunikačním technologiím ZLEPŠIT PŘÍSTUP OBYVATEL MĚSTA A JEHO NÁVŠTĚVNÍKŮ k informacím o městě a k jeho organizacím a zvýšit přidanou hodnotu jejich využití.

V rámci tohoto cíle vznikne páteřní metropolitní síť města s navazujícími službami, možnost kvalitního připojení organizací města do internetu, infokiosky s veřejným internetem, webové kamery ve městě, bude nabídnuto připojení k širokopásmovému internetu pro městské části, které nejsou lukrativní pro soukromé provozovatele, bude vytvořena VPN síť pro přístup k vybraným službám a zdrojům sítě MěÚ Strakonice a jeho organizací (zejména přitup na kamerový systém, GIS, on-line informační systém), a to jak z intranetu, tak z internetu, a na to navazující nutnost kvalitního zabezpečení proti útokům, zároveň bude vytvořen prostor pro webovský portál, nejen pro MěÚ, ale i pro organizace města, a pro další zatraktivnění bude spuštěno vysílání infokanálu pomocí streamovacího serveru.

Dalším krokem ke splnění cíle je napojení HZS Strakonice na celý systém tak, aby bylo možno zabezpečit aktuální a přesné informace pro bezpečnostní radu a krizový štáb, kteří v případě problému zasedají v objektu HZS. Díky tomuto projektu tedy dojde k posílení bezpečnosti občanů města a jejich majetku.

S odkazem na výchozí situaci tedy dojde k jednoznačnému nárůstu využívání moderních informačních a komunikačních technologii nejen ve městě samém, ale v celém regionu. Význam projektu pro město je determinován nutností zahájení městské informační reformy. Město a jeho úlohy v 21. století se rychle mění a cílem je vytvořit určitou platformu pro předávání informací. Veškeré části projektu mají za cíl zjednodušit, zpřehlednit a okamžitě nabídnout informační servis v měřítku odpovídající velikosti města a požadavkům jeho občanů.

Partneři projektu: 

 

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Městské kulturní středisko Strakonice
Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení Strakonice
Šmidingerova knihovna

Další informace o projektu: 

Cíle projektu přispívají k naplnění cílů
Společného regionálního operačního programu

Více informací o strukturálních fondech na http://www.strukturalni-fondy.cz

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...