Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 4: Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců
na změny ekonomických a technologických podmínek,
podpora konkurenceschopnosti

Termín realizace: 
Realizace: 07/2006 – 06/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.322.990,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
25 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
0 %
Stručný obsah projektu: 

 

Všeobecným cílem projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ je systematické a cílevědomé rozšiřování kvalifikace zaměstnanců Městského úřadu Strakonice.

Systematické a cílevědomé rozšiřování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování jejich adaptability na trhu práce se v posledních letech netýká pouze firem, ale i veřejné správy. Mezi povinnosti úředníků obcí a měst patří průběžné vzdělávání ve stanoveném rozsahu – tuto povinnost ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Vzdělávání pouze v rozsahu zákona však není dostačující vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na veřejnou správu a službu občanovi. Prohlubování kvalifikace nad rámec stanovený zákonem vede k rychlejší profesionalizaci veřejné správy. Na tuto situaci reaguje i předložený projekt města Strakonice, který si klade za cíl realizovat komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance s cílem zvýšení jejich kvalifikace a profesionálního rozvoje.

Specifické cíle projektu:

 • zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvýšení odborných znalostí, dovedností, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvyšování a zkvalitňování nabídky vzdělávání pro zaměstnance MěÚ Strakonice nad rámec povinného vzdělávání, které ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Do projektu bude zapojeno 150 zaměstnanců MěÚ Strakonice, pro které budou zrealizovány 4 vzdělávací programy vedoucí k jejich kvalifikačnímu rozvoji:

 • Modul č. 1: Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Modul č. 2: Vzdělávání administrativních pracovníků
 • Modul č. 3: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti psychosociálních dovedností
 • Modul č. 4: Vzdělávání vedoucích zaměstnanců

Tyto vzdělávací programy budou mít pro zaměstnance MěÚ Strakonice řadu pozitivních dopadů a přínosů, zejména:

 • zvýšení úrovně znalostí nezbytných pro výkon pracovních povinností,
 • osvojení si praktických dovedností a postupů žádoucích pro efektivní výkon zaměstnání,
 • zvýšení motivace zaměstnanců,
 • vyšší naplnění potřeby uspokojení z konkrétní pracovní pozice,
 • schopnost účinněji řešit konkrétní pracovní problémy a úlohy – zejména v souvislosti s občanem, který přichází na městský úřad.
Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu naleznete na http://www.esfcr.cz

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...