Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Priorita 4: Adaptabilita a podnikání
Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců
na změny ekonomických a technologických podmínek,
podpora konkurenceschopnosti

Termín realizace: 
Realizace: 07/2006 – 06/2008
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.322.990,- Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu: 
25 %
Příspěvek ze strukturálního fondu ESF: 
75 %
Rozpočet města Strakonice: 
0 %
Stručný obsah projektu: 

 

Všeobecným cílem projektu „Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti“ je systematické a cílevědomé rozšiřování kvalifikace zaměstnanců Městského úřadu Strakonice.

Systematické a cílevědomé rozšiřování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování jejich adaptability na trhu práce se v posledních letech netýká pouze firem, ale i veřejné správy. Mezi povinnosti úředníků obcí a měst patří průběžné vzdělávání ve stanoveném rozsahu – tuto povinnost ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění. Vzdělávání pouze v rozsahu zákona však není dostačující vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na veřejnou správu a službu občanovi. Prohlubování kvalifikace nad rámec stanovený zákonem vede k rychlejší profesionalizaci veřejné správy. Na tuto situaci reaguje i předložený projekt města Strakonice, který si klade za cíl realizovat komplexní vzdělávací program pro své zaměstnance s cílem zvýšení jejich kvalifikace a profesionálního rozvoje.

Specifické cíle projektu:

 • zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvýšení odborných znalostí, dovedností, kvalifikací a kompetencí zaměstnanců MěÚ Strakonice,
 • zvyšování a zkvalitňování nabídky vzdělávání pro zaměstnance MěÚ Strakonice nad rámec povinného vzdělávání, které ukládá zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění.

Do projektu bude zapojeno 150 zaměstnanců MěÚ Strakonice, pro které budou zrealizovány 4 vzdělávací programy vedoucí k jejich kvalifikačnímu rozvoji:

 • Modul č. 1: Vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
 • Modul č. 2: Vzdělávání administrativních pracovníků
 • Modul č. 3: Vzdělávání zaměstnanců v oblasti psychosociálních dovedností
 • Modul č. 4: Vzdělávání vedoucích zaměstnanců

Tyto vzdělávací programy budou mít pro zaměstnance MěÚ Strakonice řadu pozitivních dopadů a přínosů, zejména:

 • zvýšení úrovně znalostí nezbytných pro výkon pracovních povinností,
 • osvojení si praktických dovedností a postupů žádoucích pro efektivní výkon zaměstnání,
 • zvýšení motivace zaměstnanců,
 • vyšší naplnění potřeby uspokojení z konkrétní pracovní pozice,
 • schopnost účinněji řešit konkrétní pracovní problémy a úlohy – zejména v souvislosti s občanem, který přichází na městský úřad.
Další informace o projektu: 

Více informací o Evropském sociálním fondu naleznete na http://www.esfcr.cz

Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...