Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice

je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu

Termín realizace: 
04/2008 - 12/2008
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.3.00/01.00189
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
994.542,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
994.542,- Kč (100% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
23. 04. 2008
Ukončení projektu: 
31. 12. 2008
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je zajistit externí odbornou přípravu pro územně analytické podklady obcí v rámci ORP Strakonice (69 obcí) koordinovanou žadatelem (resp. pořizovatelem ÚAP), tj. městem Strakonice, a to prostřednictvím svého Úřadu územního plánování.

Externí odborná příprava zahrnuje následující dílčí práce:
- provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) dle § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území;
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v ÚPD a problémového výkresu.

Realizací projektu bude zajištěno kvalitní řízení udržitelného rozvoje území ORP Strakonice s využitím moderních přístupů územního plánování, dojde ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o daném území a budou vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...