Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice

je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu

Termín realizace: 
04/2008 - 12/2008
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.3.00/01.00189
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
994.542,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
994.542,- Kč (100% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
23. 04. 2008
Ukončení projektu: 
31. 12. 2008
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je zajistit externí odbornou přípravu pro územně analytické podklady obcí v rámci ORP Strakonice (69 obcí) koordinovanou žadatelem (resp. pořizovatelem ÚAP), tj. městem Strakonice, a to prostřednictvím svého Úřadu územního plánování.

Externí odborná příprava zahrnuje následující dílčí práce:
- provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) dle § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území;
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v ÚPD a problémového výkresu.

Realizací projektu bude zajištěno kvalitní řízení udržitelného rozvoje území ORP Strakonice s využitím moderních přístupů územního plánování, dojde ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o daném území a budou vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

VÁNOČNÍ JARMARK v SOKOLOVNĚ ve Strakonicích, ulice Na Stráži v pondělí 9.12.2019 od...
Mikulášská show na parkovišti u prodejny Baťa.
Plánujete cestu na lyže busem? Využijte možnosti SKI BUSU, který i nadále obsluhuje...
Vyhlášení dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2020   Jihočeský kraj...
Oznámení o provádění prací v komunikaci – M. Alše 707 Na základě zjištění poruchy...
Nová dotyková úřední deska před budovou městského úřadu. Úřad je opět o krok blíže k...
Pozvánka na přednášku známé disidentky Dany Němcové - O svobodě i nesvobodě. Rytířský...
Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR a město Strakonice zvou na seminář...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...