Územně analytické podklady obcí ORP Strakonice

je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu

Termín realizace: 
04/2008 - 12/2008
Registrační číslo: 
CZ.1.06/5.3.00/01.00189
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
994.542,- Kč
Příspěvek z strukturálního fondu IOP: 
994.542,- Kč (100% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
23. 04. 2008
Ukončení projektu: 
31. 12. 2008
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem projektu je zajistit externí odbornou přípravu pro územně analytické podklady obcí v rámci ORP Strakonice (69 obcí) koordinovanou žadatelem (resp. pořizovatelem ÚAP), tj. městem Strakonice, a to prostřednictvím svého Úřadu územního plánování.

Externí odborná příprava zahrnuje následující dílčí práce:
- provedení odborných průzkumů s vyhodnocením stavu a vývoje území jako součást podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) dle § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb., včetně výkresu hodnot území, výkresu limitů využití území a výkresu záměrů na provedení změn v území;
- zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně návrhu problémů k řešení v ÚPD a problémového výkresu.

Realizací projektu bude zajištěno kvalitní řízení udržitelného rozvoje území ORP Strakonice s využitím moderních přístupů územního plánování, dojde ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o daném území a budou vytvořeny předpoklady pro hospodárné využívání infrastruktury a potenciálu území.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Integrovaném operačním programu: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...