Modernizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného školství.

Termín realizace: 
02/2009 - 07/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/05.01520
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
22.600.000,- Kč
Způsobilé výdaje: 
22.600.000,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
0,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
20.905.000,- Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.695.000,- Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19. 02. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
16. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
29. 06. 2012
Ukončení projektu: 
26. 07. 2012
Stručný obsah projektu: 

Podstatou projektu je odstranění technologických a technických nedostatků, které omezují efektivnost výuky v ZŠ F.L.Čelakovského, konkrétně v budově 1. stupně v Chelčického ulici, ve Strakonicích. Současně bude zajištěna bezbariérovost objektu školy i celého areálu. V rámci realizace dojde k pořízení vybavení počítačových učeben a jazykové laboratoře, pořízení interaktivní tabule a příslušenstvím a software pro výuku ekologie. Významnou aktivitou projektu je vybudování venkovní učebny se zážitkovou stezkou a arboretem.

 

Stavebně-technická část projektu řeší II.fázi komplexní rekonstrukce objektu (oprava vnějších omítek + související práce, rekonstrukce střechy, rekonstrukce elektroinstalace ve 2. a 3. NP, hydroizolace) a přístavbu venkovního výtahu pro osoby s omezenou hybností. Současně budou zvelebeny venkovní prostory areálu školy.

 

Výstupy projektu:
- Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání: 7
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání: 1.840 m2

Partneři projektu: 

Partner projektu je ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...