Modernizace ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
oblast podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury základního,
středního a vyššího odborného školství.

Termín realizace: 
02/2009 - 07/2012
Registrační číslo: 
CZ.1.14/2.4.00/05.01520
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
22.600.000,- Kč
Způsobilé výdaje: 
22.600.000,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
0,- Kč
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
20.905.000,- Kč (92,5% ze způsobilých výdajů)
Rozpočet města Strakonice: 
1.695.000,- Kč (7,5% ze způsobilých výdajů)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
19. 02. 2009
Zahájení fyzické realizace: 
16. 06. 2011
Ukončení fyzické realizace: 
29. 06. 2012
Ukončení projektu: 
26. 07. 2012
Stručný obsah projektu: 

Podstatou projektu je odstranění technologických a technických nedostatků, které omezují efektivnost výuky v ZŠ F.L.Čelakovského, konkrétně v budově 1. stupně v Chelčického ulici, ve Strakonicích. Současně bude zajištěna bezbariérovost objektu školy i celého areálu. V rámci realizace dojde k pořízení vybavení počítačových učeben a jazykové laboratoře, pořízení interaktivní tabule a příslušenstvím a software pro výuku ekologie. Významnou aktivitou projektu je vybudování venkovní učebny se zážitkovou stezkou a arboretem.

 

Stavebně-technická část projektu řeší II.fázi komplexní rekonstrukce objektu (oprava vnějších omítek + související práce, rekonstrukce střechy, rekonstrukce elektroinstalace ve 2. a 3. NP, hydroizolace) a přístavbu venkovního výtahu pro osoby s omezenou hybností. Současně budou zvelebeny venkovní prostory areálu školy.

 

Výstupy projektu:
- Počet nakoupeného vybavení pro zvýšení kvality vzdělávání: 7
- Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání: 1.840 m2

Partneři projektu: 

Partner projektu je ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice.

 

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz

Město Strakonice a Scéna mladých při DS Čelakovský srdečně zvou na další představení pod...
Volby do Evropského parlamentu 24.-25.5.2019   Informace pro voliče: Sady...
Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...