Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně

Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Termín realizace: 
11/2009 - 05/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.707.781,- Kč
Způsobilé výdaje: 
1.623.860,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
83.921,- Kč (hrazeno žadatelem)
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
1.461.474,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
162.386,- Kč
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem tohoto projektu je celková revitalizace zahradních areálů tří mateřských škol ve Strakonicích tak, aby zeleň ve školních zahradách v daných situacích především chránila tyto zahrady od negativních vlivů z okolních komunikací, ale také zlepšovala mikroklima v objektech. Jedná se o Mateřskou školu A. B. Svojsíka 892, Mateřskou školu Lidická - odloučená pracoviště Holečkova 413 a Spojařů 1260.

Nejdůležitější aktivitou celého projektu je revitalizace zeleně. Součástí této revitalizace bude odstranění či prořezy stávající přestárlé, přerostlé či nevyhovující zeleně v prostorách zahrad mateřských škol. Jedná se především o ošetření stávající zeleně, dále pak vykácení starých vzrostlých stromů. Tím se zvýší celková bezpečnost zahrad vzhledem k jejich funkci. Po té budou doplněny o novou zeleň, kam patří především – výsadba solitérních stromů, keřů a keřových pater či trvalek, obnova travních porostů. Součástí projektu je také následná péče o zeleň. Snahou projektu je zeleň v zahradách mateřských škol nejen zachovat, ale především výrazně podpořit její regeneraci.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...