Mateřské školy Strakonice – regenerace zeleně

Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Termín realizace: 
11/2009 - 05/2010
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
1.707.781,- Kč
Způsobilé výdaje: 
1.623.860,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
83.921,- Kč (hrazeno žadatelem)
Celková dotace z rozpočtu ROP: 
1.461.474,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
162.386,- Kč
Stručný obsah projektu: 

 

Hlavním cílem tohoto projektu je celková revitalizace zahradních areálů tří mateřských škol ve Strakonicích tak, aby zeleň ve školních zahradách v daných situacích především chránila tyto zahrady od negativních vlivů z okolních komunikací, ale také zlepšovala mikroklima v objektech. Jedná se o Mateřskou školu A. B. Svojsíka 892, Mateřskou školu Lidická - odloučená pracoviště Holečkova 413 a Spojařů 1260.

Nejdůležitější aktivitou celého projektu je revitalizace zeleně. Součástí této revitalizace bude odstranění či prořezy stávající přestárlé, přerostlé či nevyhovující zeleně v prostorách zahrad mateřských škol. Jedná se především o ošetření stávající zeleně, dále pak vykácení starých vzrostlých stromů. Tím se zvýší celková bezpečnost zahrad vzhledem k jejich funkci. Po té budou doplněny o novou zeleň, kam patří především – výsadba solitérních stromů, keřů a keřových pater či trvalek, obnova travních porostů. Součástí projektu je také následná péče o zeleň. Snahou projektu je zeleň v zahradách mateřských škol nejen zachovat, ale především výrazně podpořit její regeneraci.

Další informace o projektu: 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu
Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...