Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod.

Termín realizace: 
01/2010 - 12/2012
Registrační číslo: 
CZ.102/1.1.00/08.02057, akceptační číslo 8018591
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
312.740.955,- Kč
Způsobilé výdaje: 
269.582.704,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
43.158.251,- Kč (hrazeno žadatelem)
Příspěvek z SFŽP: 
13.479.135,- Kč
Příspěvek z FS: 
229.145.298,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
26.958.271,- Kč (10% ze se způsobilých výdajů projektu)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01/2010
Ukončení projektu: 
2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod v aglomeraci Strakonice v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České Republiky. Odpadní vody z aglomerace se vypouštění do významného vodního toku Otava, takže dalším cílem je zlepšení jakosti povrchových vod.

Základem projektu je intenzifikace (zvýšení účinnosti) stávající čistírny odpadních vod Strakonice.V souvislosti s její intenzifikací dojde k mírnému navýšení kapacity ČOV.

Dále v rámci projektu bude vybudována splašková kanalizace v lokalitě Dražejov, budou vytvořeny podmínky pro nové připojení Radošovic a umožněno připojení Mutěnic na ČOV Strakonice. V souvislosti s předpokládaným připojením obce Řepice bude rekonstruován sběrač E a shybka přes řeku Otavu.

 

Fotogalerie intenzifikace ČOV.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
Oznámení o zrušení vzpomínkové akce Dne vzniku samostatného československého státu - 28....
Oznámení Městského úřadu Strakonice Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále...
Technické služby oznamují, že z důvodu výměny vodovodních šoupat...
Z důvodu ochrany zaměstnanců i klientů společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Vážení klienti, budova Městského úřadu Strakonice, odboru dopravy je mimo úřední hodiny...
Co dělat v případě podezření na COVID-19...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 08.10.2020 č. 994 o přijetí...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...