Strakonice – intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace

Projekt je spolufinancován z
Operačního programu Životní prostředí
prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní,

Oblast podpory 1.1 – Snížení znečištění vod.

Termín realizace: 
01/2010 - 12/2012
Registrační číslo: 
CZ.102/1.1.00/08.02057, akceptační číslo 8018591
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
312.740.955,- Kč
Způsobilé výdaje: 
269.582.704,- Kč
Nezpůsobilé výdaje: 
43.158.251,- Kč (hrazeno žadatelem)
Příspěvek z SFŽP: 
13.479.135,- Kč
Příspěvek z FS: 
229.145.298,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
26.958.271,- Kč (10% ze se způsobilých výdajů projektu)
Harmonogram
Zahájení projektu: 
01/2010
Ukončení projektu: 
2012
Stručný obsah projektu: 

Hlavním cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod v aglomeraci Strakonice v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České Republiky. Odpadní vody z aglomerace se vypouštění do významného vodního toku Otava, takže dalším cílem je zlepšení jakosti povrchových vod.

Základem projektu je intenzifikace (zvýšení účinnosti) stávající čistírny odpadních vod Strakonice.V souvislosti s její intenzifikací dojde k mírnému navýšení kapacity ČOV.

Dále v rámci projektu bude vybudována splašková kanalizace v lokalitě Dražejov, budou vytvořeny podmínky pro nové připojení Radošovic a umožněno připojení Mutěnic na ČOV Strakonice. V souvislosti s předpokládaným připojením obce Řepice bude rekonstruován sběrač E a shybka přes řeku Otavu.

 

Fotogalerie intenzifikace ČOV.

Další informace o projektu: 

 

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://www.europa.eu Více informací o Operačním programu Životní prostředí: http://www.opzp.cz

Pozvánka na charitativní akci s názvem Pomáhat je lidské aneb Den proti rakovině, která...
SVOZ TKO V NOVÉM DRAŽEJOVĚ Zítra, ve středu 8. 5. 2019, bude uskutečněn svoz TKO v...
Pro majitele nemovitostí, které se nacházejí na souběžné komunikaci s komunikací Otavská...
Na základě usnesení vlády ČR se ve dnech od 9. 5. – 3. 6. 2019 uskuteční na území ČR...
Oznámení o provádění prací v travnaté ploše – Strakonice, Ellerova 988 Na základě...
Oslavy 74. výročí osvobození ve Strakonicích Slavnostní shromáždění proběhne v pondělí 6...
Připomínka osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Město Strakonice navštíví...
ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...