Odvodnění viaduktu, Strakonice

Projekt spolufinancovalo Ministerstvo zemědělství České republiky.

Programovací období: 
Termín realizace: 
08/2004 – 08/2005
Rozpočet
Celkový rozpočet projektu: 
117.354.755,- Kč včetně DPH
Příspěvek z rozpočtu MZE ČR: 
68.227.000,- Kč
Rozpočet města Strakonice: 
49.127.755,- Kč
Harmonogram
Zahájení projektu: 
1.8.2004
Ukončení projektu: 
1.8.2005
Stručný obsah projektu: 

 

V součastné době je snaha v souvislosti s postupující urbanizací města Strakonice budovat podmínky trvale udržitelného stavu a možného dalšího vývoje daného území, což směřuje k poznání, že dobře technicky zabezpečené území je schopné si budovat příznivé životní podmínky a součastně je schopné vyloučit, či alespoň minimalizovat negativní ekologické dopady. K tomuto technickému vybavení území nesporně můžeme zahrnout i realizaci stavby: „Odvodnění viaduktu, Strakonice“.

Předmětná stavba je situována do jihovýchodní části města. Trasa stavby je vedena od čistírny odpadních vod, kde se napojuje na stávající kanalizaci, podél tratě Českých drah jihovýchodním směrem po zemědělské půdě. Dále se lomí směrem k jihozápadu. V místě lomu je zřízena odlehčovací komora s odlehčením směrem západně do řeky Otavy. Od odlehčovací komory trasa stavby podchází trať ČD a dále je vedena po zemědělské půdě, přes areál VAKu JČ, a opět po zemědělské půdě až k trati ČD. Odtud pokračuje v cestě a v komunikaci v souběhu s uvedenou tratí směrem k západu. Před nádražím se trasa kanalizačního sběrače lomí k jihozápadu, podchází trať ČD a v prostoru nové kruhové křižovatky se napojuje na sběrače rekonstruované v minulém roce.

Stavba se skládá ze tří stok, celkové délky 1775,36 m z čehož:
- Stoka A – otevřené koryto délky 118,24 m, sklolaminát DN 2000 105,26 m
- Stoka B – sklolaminát DN 2000 délky 1130,51 m
- Stoka C – sklolaminát DN 200 délky 40 m, sklolaminát DN 300 381,35 m

Stoka A je řešena jako odlehčovací stoka do řeky Otavy, je navržena z části jako otevřená, z části jako stoka krytá. Vtokový objekt kryté části stoky a výústní objekt do řeky Otavy jsou řešeny z vodostavebního betonu s opevněním dlažbou z lomového kamene.

Stoka B je řešena jako stavební štola ražena razícím mechanizovaným štítem TAUBER v místě pískového podloží, dále pak klasickou důlní ražbou v místech skalního podloží. V části pískového podloží je štola vystrojena železobetovým segmentovým ostěním DN 2000/2280 mm, které se po uloží do zakládky z tříděného stěrku a poté proinjektována. V části skalního podloží probíhala ražba klasickou důlní metodou, kdy je štola vystrojena ocelovými rámy z ocelové důlní výztuže. Po ukončení ražby se do profilu štoly osadí kruhové bednění a provede se betonáž definitivního ostění pro kanalizaci.

Dále se stavba skládá z objektů na předmětných štolách – tzn. šachty, které jsou umístěny v souvislosti s lomem předmětných štol popř. v souvislosti s dodržením vzdálenosti mezi šachtami dle předmětných norem. Celkový počet těchto šachet je 17 ks. z čehož na stoce B je umístěno 8 šachet o průměrné hloubce 9,13 m, nejhlubší šachta Š3 – umístěna v areálu VaKu JČ, a.s. dosahuje hloubky 21,7 m. Na stoce C /připojení k ČOV/ je umístěno šachet 9. Tyto předmětné šachty jsou navrženy dle spádových sklonů k napojení stávající šachty před objektem ČOV.

Důležité identifikační prvky stavby:

 

Název stavby: Odvodnění viaduktu, Strakonice
Investor: Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice
Zhotovitel stavby: Sdružení firem pod názvem "Stoka Strakonice"
Ingstav Ostrava, a.s., Novoveská 22, 709 06 Ostrava
Ingstav Brno, a.s., Vídeňská 38/116, 619 00 Brno
Generální projektant: HYDROPROJEKT CZ, a.s., odštěpný závod České Budějovice
Zátkovo nábřeží 7, 370 21 České Budějovice
Technický dozor investora: VAK JČ, a.s, B. Němcové 12, 370 80 České Budějovice

Městský úřad Strakonice ve spolupráci s provádějící společností připravil tzv. Den otevřených dveří stavby, který se uskutečnil již v roce 2005. Z důvodu přísných bezpečnostních opatření není v současné době plánován další tzv. Den otevřených dveří.

STRAKONICE KVETOU - HLASOVÁNÍ Soutěž Strakonice kvetou je uzavřena a nyní přichází na...
MěKS Strakonice oznamuje změnu konání akce. Přehlídka mládežnických dechových souborů...
Vedení SONS ČR, z.s. nadační fond Českého rozhlasu – Světluška a Oblastní odbočka SONS...
Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace“ Městský úřad Strakonice, odbor životního...
Měšťanský pivovar Dudák pokračuje v oslavách 370. výročí založení. Tentokrát pozvánka na...
Na základě usnesení vlády České republiky číslo 287 ze dne 29. 4. 2019 se ve dnech 29. 8...
OSLAVA ZALOŽENÍ PIVOVARU - 24. 8. 2019 Již tuto sobotu se před areálem pivovaru...
HLEDÁ SE VÁNOČNÍ STROM Možná se vám to bude zdá zbytečně předčasné, ale čas neúprosně...
V. VZPOMÍNKOVÁ MOTOCYKLOVÁ SOUTĚŽ ŠUMAVOU - 10. 8. 2019 od 11.00 hodin na nádvoří...
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární...
3.May 2019
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...