Nebuďme k sobě lhostejní (rok 2011)

Každý z nás, kdo pravidelně sleduje běžně dostupné tiskoviny a média, je denně doslova “bombardován" informacemi  o tom, co, kde a za kolik peněz se podařilo zrealizovat díky přijatým dotacím. Tak trochu ve stínu mnohdy i několikamilionových částek z různých grantových programů stojí skutečnost, že se v našem městě uskutečnila řada projektů či aktivit pouze díky solidaritě a nezištnosti jednotlivců či firem.

 

Je tak trochu s podivem, že i v dnešní době, kdy se lidem často nedostává ani na uspokojení vlastních potřeb, se najdou tací, kteří se neváhají uskromnit a přispět na společnou věc. Proto bychom rádi na tomto místě poděkovali všem, kteří tak učinili a svým třeba i zdánlivě nepatrným dílem pomohli.

 

Příkladným projektem v tomto směru je obnova Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici. Tato drobná sakrální stavba z 18. století se v posledních letech již jen velmi těžko vypořádávala s neúprosným zubem času. Do střechy zatékalo, omítky byly neustále vlhké a zdivo začínalo praskat. Když se mezi místními rozšířilo, že město Strakonice uvažuje o opravě kaple, přihlásilo se hned několik dobrovolníků, kteří se chtěli na financování podílet. Vedle Jihočeského kraje a města Strakonice tak na novou tvář kaple přispěli pan Petr Kovařík a další dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.  Společným úsilím se tak mohlo na opravy vynaložit téměř 150 tisíc korun. Na křižovatce ulic Radomyšlské a Šmidingerovy se dnes díky tomu setkáváme s hezky upravenou kaplí, která svou žlutou fasádou upoutá nejeden pohled.

 

Mezi dalšími mecenáši města jmenujme i společnosti EON a Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy Jindřichův Hradec, které městu Strakonice věnovaly sportovní vybavení hřišť v celkové hodnotě bezmála 100 tisíc korun. Prachatická firma KT ROS zase poskytla finanční prostředky na organizaci soutěže pro děti.

 

 Velmi dobrou zkušenost s dárci mají i v městem zřizovaných organizacích, např. v Městském ústavu sociálních služeb či ve zdejším psím útulku. Dárci přinášejí vedle peněžních prostředků i nejrůznější věcné dary od sáčku piškotů pro psíky až po elektroniku nebo jiné vybavení v hodnotě několika tisíců korun. Do škol a školek kromě peněz občas přibudou hračky či dětské knihy a ve Šmidingerově knihovně se regály pravidelně doplňují darovanými tituly. O hodnotě přijatých darů podrobněji informuje následující tabulka.

 

Tabulka - Přehled přijatých darů za rok 2011

 

Organizace

Věcné dary

Finanční dary

Celková hodnota

Město Strakonice

95 600

27 000

122 600

Šmidingerova knihovna

40 350

0

40 350

MěÚSS

38 975

94 843

133 818

Psí útulek

*)

39 950

39 950*)

ZŠ Povážská

0

6 000

6 000

ZŠ Čelakovského

0

25 000

25 000

MŠ AB Svojsíka

30 166

3 110

33 276

Celková hodnota darů přijatých v roce 2011

400 994

*) hodnotu darů nelze přesně vyčíslit

 

Ačkoliv se pojmy jako solidarita, sounáležitost a dárcovství z dnešního každodenního života pomalu vytrácejí, přesto jsou mezi námi jednotlivci, kteří s hodnotnými příspěvky přicházejí opakovaně. A co je k tomu vlastně vede? Motivem k obdarování může být možná jen hřejivý pocit, že jsme někoho potěšili, pomohli tam, kde se zrovna nedostává, anebo třeba vědomí, že když spojíme síly, podaří se uskutečnit i to, co by jeden sám nezvládl. Podnikatelům a firmám se zase nabízí bonus v podobě daňového zvýhodnění.

 

Napomoci může každý z nás, třeba jen tím, že bude pečovat o okolí svého bytu či domu. Nejen, že tak zpříjemníme vzhled svého příbytku své rodině a sousedům,  ale možná se i nám samotným povede lépe.

 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří k „dobré věci“ jakkoliv přispěli. Závěrem si dovolujeme apelovat – nebuďme lhostejní a věnujme více pozornosti dění okolo nás, vždyť někdy stačí jen „malá pomoc“ a podaří se „velký skutek“.

Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
Tisková zpráva č. 46   Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v ...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...