Nebuďme k sobě lhostejní (rok 2011)

Každý z nás, kdo pravidelně sleduje běžně dostupné tiskoviny a média, je denně doslova “bombardován" informacemi  o tom, co, kde a za kolik peněz se podařilo zrealizovat díky přijatým dotacím. Tak trochu ve stínu mnohdy i několikamilionových částek z různých grantových programů stojí skutečnost, že se v našem městě uskutečnila řada projektů či aktivit pouze díky solidaritě a nezištnosti jednotlivců či firem.

 

Je tak trochu s podivem, že i v dnešní době, kdy se lidem často nedostává ani na uspokojení vlastních potřeb, se najdou tací, kteří se neváhají uskromnit a přispět na společnou věc. Proto bychom rádi na tomto místě poděkovali všem, kteří tak učinili a svým třeba i zdánlivě nepatrným dílem pomohli.

 

Příkladným projektem v tomto směru je obnova Brušákovy kaple v Radomyšlské ulici. Tato drobná sakrální stavba z 18. století se v posledních letech již jen velmi těžko vypořádávala s neúprosným zubem času. Do střechy zatékalo, omítky byly neustále vlhké a zdivo začínalo praskat. Když se mezi místními rozšířilo, že město Strakonice uvažuje o opravě kaple, přihlásilo se hned několik dobrovolníků, kteří se chtěli na financování podílet. Vedle Jihočeského kraje a města Strakonice tak na novou tvář kaple přispěli pan Petr Kovařík a další dva dárci, kteří si nepřejí být jmenováni.  Společným úsilím se tak mohlo na opravy vynaložit téměř 150 tisíc korun. Na křižovatce ulic Radomyšlské a Šmidingerovy se dnes díky tomu setkáváme s hezky upravenou kaplí, která svou žlutou fasádou upoutá nejeden pohled.

 

Mezi dalšími mecenáši města jmenujme i společnosti EON a Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy Jindřichův Hradec, které městu Strakonice věnovaly sportovní vybavení hřišť v celkové hodnotě bezmála 100 tisíc korun. Prachatická firma KT ROS zase poskytla finanční prostředky na organizaci soutěže pro děti.

 

 Velmi dobrou zkušenost s dárci mají i v městem zřizovaných organizacích, např. v Městském ústavu sociálních služeb či ve zdejším psím útulku. Dárci přinášejí vedle peněžních prostředků i nejrůznější věcné dary od sáčku piškotů pro psíky až po elektroniku nebo jiné vybavení v hodnotě několika tisíců korun. Do škol a školek kromě peněz občas přibudou hračky či dětské knihy a ve Šmidingerově knihovně se regály pravidelně doplňují darovanými tituly. O hodnotě přijatých darů podrobněji informuje následující tabulka.

 

Tabulka - Přehled přijatých darů za rok 2011

 

Organizace

Věcné dary

Finanční dary

Celková hodnota

Město Strakonice

95 600

27 000

122 600

Šmidingerova knihovna

40 350

0

40 350

MěÚSS

38 975

94 843

133 818

Psí útulek

*)

39 950

39 950*)

ZŠ Povážská

0

6 000

6 000

ZŠ Čelakovského

0

25 000

25 000

MŠ AB Svojsíka

30 166

3 110

33 276

Celková hodnota darů přijatých v roce 2011

400 994

*) hodnotu darů nelze přesně vyčíslit

 

Ačkoliv se pojmy jako solidarita, sounáležitost a dárcovství z dnešního každodenního života pomalu vytrácejí, přesto jsou mezi námi jednotlivci, kteří s hodnotnými příspěvky přicházejí opakovaně. A co je k tomu vlastně vede? Motivem k obdarování může být možná jen hřejivý pocit, že jsme někoho potěšili, pomohli tam, kde se zrovna nedostává, anebo třeba vědomí, že když spojíme síly, podaří se uskutečnit i to, co by jeden sám nezvládl. Podnikatelům a firmám se zase nabízí bonus v podobě daňového zvýhodnění.

 

Napomoci může každý z nás, třeba jen tím, že bude pečovat o okolí svého bytu či domu. Nejen, že tak zpříjemníme vzhled svého příbytku své rodině a sousedům,  ale možná se i nám samotným povede lépe.

 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří k „dobré věci“ jakkoliv přispěli. Závěrem si dovolujeme apelovat – nebuďme lhostejní a věnujme více pozornosti dění okolo nás, vždyť někdy stačí jen „malá pomoc“ a podaří se „velký skutek“.

Dnes, 30. září v dopoledních hodinách byla odstraněna středová část kovové konstrukce...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.9.2020 - izolace a karanténa   Podrobné...
Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...