Architekt Kiszka představí studie centra Strakonic (11.Leden.2013)

Filmové snímky připomenou bourání i nedávnou revitalizaci

Jakou tvář by mohlo mít centrum města Strakonice? Je vůbec možné napravit necitlivé zásahy ze sedmdesátých let minulého století? O tom se můžete dozvědět více v pondělí 21. ledna 2013 v 16.00 hodin v Rytířském sále strakonického hradu. Architekt Josef Kiszka zde představí centrum našeho města ve studiích, které vypracoval.

Více se dozvíte například o Územní studii „Podskalská – Lázeňská“, která řeší budoucí uspořádání prostor kolem jmenovaných ulic a částečně také ulic U Sv. Markéty a Katovická. Podle městského architekta Davida Andrlíka jde o bolavé místo Strakonic. „V minulosti došlo v souvislosti s výstavbou nové čtyřproudé komunikace k výraznému bourání původních staveb a nešetrným zásahům do urbanistiky celého prostoru,“ vysvětluje. Zůstaly obnažené zadní trakty budov, které jsou při průjezdu městem po hlavní komunikaci zřetelně vidět.
Územní studie stanoví podmínky pro novou výstavbu v uvedeném prostoru, vymezuje plochy pro dostavbu domů, pozemky pro veřejná prostranství a zeleň, pro veřejné komunikace. „To znamená, že neurčuje, jak by měly jednotlivé stavby vypadat, ale doporučuje, kde by měla být zástavba, kde zeleň a kudy by měly vést cesty,“ doplňuje Marta Slámová z odboru rozvoje Městského úřadu ve Strakonicích.
 

Kiszkova studie řeší například také prostor proluky u pivovaru, kde jsou podmínky pro realizaci polyfunkčního záměru, který by mohl toto místo významně urbanisticky pozvednout. Studie také předpokládá zúžení stávající průjezdové komunikace či dostavbu objektů u kostela sv. Markéty. Novou podobu by mohla plánovanou zástavnou získat také plocha pod Papežovými domy. Změnilo by se také nároží u vjezdu do Bavorovy ulice a mezi Velkým a Palackého náměstím by mohl vzniknout centrální prostor – tzv. esplanáda, která by městskému centru dodala chybějící celistvost.
 

Na programu bude rovněž unikátní archivní film ze sedmdesátých let o bourání starých Strakonic. A v kontrastu s ním budete moci zhlédnout dvacetiminutový snímek Strakonické televize o rekonstrukci Velkého náměstí a navazujících prostor dokumentující nedávný počin k vytvoření příjemnějšího městského centra.

Aktuální situace v Domovech pro seniory MěÚSS Strakonice   V Domově...
Odbor dopravy Městského úřadu Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, obnovuje...
Informační letáky Ministerstva zdravotnictví ČR k problematice nákazy covid-19
Dnes, 23. října v dopoledních hodinách začala předáním staveniště jedna z největších...
Vážení občané, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí...
Call centrum města Strakonice – Buďme pozitivní+   Město Strakonice zřídilo...
Oznámení o provádění prací na parkovišti – Povážská č.p. 358 Na základě zjištění...
Sdělení pro cestující   V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným...
Oznámení o uzavření oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálního MěÚ...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...