Novela stavebního zákona (1. Leden 2013)

Dne 1. 1. 2013 vstoupila v účinnost pod č. 350/2012 Sb. velmi rozsáhlá novela stavebního zákona č.183/2006 Sb., která se týká více než poloviny stávajících ustanovení a čítá téměř 250 změn. Dosud ale nebyly vydány prováděcí vyhlášky k tomuto již několik týdnů platnému zákonu, tudíž jeho aplikace je pro stavební úřady zatím obtížná. Znamená to, že např. nejsou k dispozici formuláře, na kterých je stavebník povinen žádosti podávat.

 

Uvedená novelizace výrazně mění zákon mj. tím, že rozšiřuje výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí, územní souhlas, ohlášení ani stavební povolení, přináší zjednodušení povolovacích režimů u řady stavebních záměrů, zpřesňuje postup při vedení zjednodušeného územního a stavebního řízení, upravuje podmínky pro účastníky správních řízení, výrazně zkracuje některé lhůty, upravuje způsob projednávání územního a stavebního řízení včetně sloučení do jediného řízení, zavádí nové povinné formuláře pro podávání žádostí a též výrazně zvyšuje většinu poplatků. Dochází i k rozšíření a zpřesnění definic pojmů stavebního zákona, jsou stanoveny kvalifikační předpoklady úředníků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě, obšírněji je upraveno uzavírání veřejnoprávních smluv. Obce jistě přivítají zkrácení procesních postupů při pořizování územních plánů.

 

Záporem novely je dle mého názoru její nepřehledná systematika. Stanovení správného povolovacího režimu vyžaduje kombinaci až 5 komplikovaných paragrafových znění v textu zákona. Otázkou je, jak se v praxi osvědčí značné rozšíření volného režimu (tzn. záměrů, které nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu). Znamená to, že např. v zástavbě rodinných domů může stavebník realizovat stavbu o zastavěné ploše 25 m2, výšce 5 m či bazén nebo skleník o zast. ploše 40 m2 ve vzdálenosti 2 m od plotu, nebo provést terénní úpravy do 1,5 m výšky a výměry 300 m2 , aniž by byl povinen projednat stavbu se stavebním úřadem nebo se sousedem. Myslím, že tato liberalizace výstavbu menších staveb ve výsledku stavebníkům značně zjednoduší, ale naopak vlastníkům sousedních nemovitostí může situaci nepříjemně zkomplikovat. Bude záležet na individuálním přístupu lidí, který však bývá právě u sousedských sporů nezřídka až bezohledný.

 

Ing. Jaromír Zeman

vedoucí stavebního úřadu MÚ Strakonice

Změna letního prázdninového provozu mateřských škol zřizovaných městem Strakonice...
Odkaz na webové stránky vlády České republiky  Mimořádná opatření - co aktuálně...
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo aktuálně platná opatřen v souvislosti s...
Vyjádření Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Územní pracoviště ve Strakonicích Na Ohradě...
Informace pro zákazníky a klienty společnosti Technické služby Strakonice s.r.o....
Nové podmínky konání sňatečních obřadů a jejich průběh   S rozvolňováním...
Počátkem měsíce května jsou v provozu všechny parkovací automaty ve městě....
Tisková zpráva: Umožnění bohoslužeb Roman Dvořák, farář (605 885 789)...
Tisková zpráva č. 46   Mateřské školy se ve Strakonicích otevřou v ...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...