Novela stavebního zákona (1. Leden 2013)

Dne 1. 1. 2013 vstoupila v účinnost pod č. 350/2012 Sb. velmi rozsáhlá novela stavebního zákona č.183/2006 Sb., která se týká více než poloviny stávajících ustanovení a čítá téměř 250 změn. Dosud ale nebyly vydány prováděcí vyhlášky k tomuto již několik týdnů platnému zákonu, tudíž jeho aplikace je pro stavební úřady zatím obtížná. Znamená to, že např. nejsou k dispozici formuláře, na kterých je stavebník povinen žádosti podávat.

 

Uvedená novelizace výrazně mění zákon mj. tím, že rozšiřuje výčet případů, kdy se nevyžaduje územní rozhodnutí, územní souhlas, ohlášení ani stavební povolení, přináší zjednodušení povolovacích režimů u řady stavebních záměrů, zpřesňuje postup při vedení zjednodušeného územního a stavebního řízení, upravuje podmínky pro účastníky správních řízení, výrazně zkracuje některé lhůty, upravuje způsob projednávání územního a stavebního řízení včetně sloučení do jediného řízení, zavádí nové povinné formuláře pro podávání žádostí a též výrazně zvyšuje většinu poplatků. Dochází i k rozšíření a zpřesnění definic pojmů stavebního zákona, jsou stanoveny kvalifikační předpoklady úředníků pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadě, obšírněji je upraveno uzavírání veřejnoprávních smluv. Obce jistě přivítají zkrácení procesních postupů při pořizování územních plánů.

 

Záporem novely je dle mého názoru její nepřehledná systematika. Stanovení správného povolovacího režimu vyžaduje kombinaci až 5 komplikovaných paragrafových znění v textu zákona. Otázkou je, jak se v praxi osvědčí značné rozšíření volného režimu (tzn. záměrů, které nevyžadují žádné opatření stavebního úřadu). Znamená to, že např. v zástavbě rodinných domů může stavebník realizovat stavbu o zastavěné ploše 25 m2, výšce 5 m či bazén nebo skleník o zast. ploše 40 m2 ve vzdálenosti 2 m od plotu, nebo provést terénní úpravy do 1,5 m výšky a výměry 300 m2 , aniž by byl povinen projednat stavbu se stavebním úřadem nebo se sousedem. Myslím, že tato liberalizace výstavbu menších staveb ve výsledku stavebníkům značně zjednoduší, ale naopak vlastníkům sousedních nemovitostí může situaci nepříjemně zkomplikovat. Bude záležet na individuálním přístupu lidí, který však bývá právě u sousedských sporů nezřídka až bezohledný.

 

Ing. Jaromír Zeman

vedoucí stavebního úřadu MÚ Strakonice

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody Technické služby Strakonice oznamují, že z...
Vzpomínková akce u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce Strakonice - 17.11.2019 od...
BURZA ŠKOL - 14.11.2019, 8:30 - 15:00 hod. Žáci základních škol mají možnost konzultací...
Pozvánka na setkání se zástupci Teplárny Strakonice   Pro partnerská SVJ s SBD...
LETEM SVĚTEM PO STRAKONICKÝCH KRUHÁČÍCH   V minulém roce byl vybudován...
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ - 28.10.2019 OD 14:00 HODIN U příležitosti 101....
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE STARÉM DRAŽEJOVĚ - 28.10.2019 OD 16:00 HODIN Shromáždění u...
Zimní radovánky - výtvarná soutěž Podzim nám prozatím naděluje příjemné, sluncem...
Víte jak třídit jedlé oleje? Dostali jsem dotaz jak postupovat při třídění jedlých olejů...
V rámci zpřístupňování informací dle § 30 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 2019...
6.November 2019
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí   Loni občané...
18.September 2019
Loni občané odevzdali k recyklaci 7 528,20 kg starých drobných spotřebičů   Snaha...
6.September 2019
Rodiče předškoláků z třídy Dráčata MŠ U Parku připravili učitelkám speciální poděkování...
19.July 2019
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
27.June 2019
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM, a.s. ,,Osvědčení o úspoře emisí,,...
10.June 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
1.June 2019
Příručka je ke stažení zde: www.internetbezpecne.cz
6.May 2019
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...