Prodej, pronájem a výpujčka majetku města

Záměr na výpůjčku pozemku v k.ú. Dražejov

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1024/2020 ze dne 4.11.2020

 

Záměr   

 

na výpůjčku pozemku p.č. 53/2 o výměře 249 m2 v k.ú. Dražejov u Strakonic za účelem jeho užívání k rekreaci a umístění hracích prvků a dále k jeho údržbě.

Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  v souladu s usnesením RM č. 1041/2020 ze dne 4.11.2020

 

Záměr   

 

na výpůjčku části pozemku p.č. 1371/118 v k.ú. Strakonice o  výměře cca 100 m2.

  • zákres umístění předmětných částí pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na výpůjčku části pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1042/2020 ze dne 4.11.2020

 

Z á m ě r   

 

na výpůjčku části pozemku p.č. 1371/118 v k.ú. Strakonice o  výměře cca 100 m2.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1104/2020 ze dne 25.11.2020

 

Záměr   

 

na uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2019-00007 uzavřené dne 31.1.2019 mezi  městem a spolkem FK Junior Strakonice, z.s., se sídlem Na Křemelce 304, Strakonice, jehož předmětem bude rozšíření předmětu výpůjčky o sklad o výměře 6,2 m2 (místnost č. 7) v přízemí budovy  bez č.p. na pozemku p.č. st.  3613 v  k.ú. Strakonice (Rock klub Na Křemelce ve Strakonicích).

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 577/2020 ze dne 24.6.2020

 

Z á m ě r   

 

na uzavření dodatku k nájemní číslo 2019-00056, týkající se posunutí termínu doby nájmu, a sice nově doba nájmu  do 30. ledna 2021. (Původně termín v NS do 30. června 2020).

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 860/2020 ze dne 2.9.2020

 

Záměr   

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 08-189 ze dne 30.4.2008, týkající se zvýšení výměry pronajatého pozemku, a to maximálně o 23 m2 (směrem k autobusové zastávce o 2 m a směrem do strany k průjezdu o 1 m – viz grafická příloha č. 1) za účelem rozšíření stávající tzv. předzahrádky a dále týkající se zvýšení ceny nájmu.

Záměr na směnu pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 34/2020 ze dne 29. 1. 2020

 

Záměr

 

na prodej:

  • pozemku p.č. st. 759 o výměře 439 m2, na jehož části se nachází stavba jiného subjektu čp. 592, vše v k. ú. Strakonice.
  • pozemku p.č. st. 765 o výměře 262 m2, na jehož části senachází stavby jiného subjektu čp. 597, vše v k. ú. Strakonice.

 

 

 

Záměr na pronájem stánku v Rennerových sadech

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 730/2020 ze dne 19.8.2020

 

Záměr

 

na pronájem stánku v Rennerových sadech ve  Strakonicích, tj. budovy bez č.p. na pozemku p.č.st.  3528 o výměře 21 m2 v k.ú. Strakonice.

Záměr na pronájem rozvodného tepelného zařízení, k.ú. Přední Ptákovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 751/2020 ze dne 19.8.2020

 

Záměr

 

na pronájem rozvodného tepelného zařízení - teplovodu na  pozemcích parc.  č.  343/1, č. 343/25, č. 343/19, č. 343/20 a č. 343/22, vše  v k.ú. Přední Ptákovice.

 

  • zákres umístění teplovodu na předmětných pozemcích je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem prodejního stánku číslo 6

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 575/2020 ze dne 24.6.2020

 

Záměr   

 

na pronájem prodejního stánku číslo 6 na pozemku p.č. 308, včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v  k.ú. Strakonice.

Záměr na pronájem nebytových prostorů ve III. nadz. podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 731/2020 ze dne 19.8.2020

 

Záměr

 

na pronájem nebytových prostorů ve III. nadz. podlaží  objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích, konkrétně se  jedná o učebnu  o výměře  71,40 m2, WC je společné s dalšími nájemci ve III. nadz. podl. objektu.

Záměr na pronájem garážových stání v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1125/2020 ze dne 25.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p.č. st. 4100 v k.ú. Strakonice a Leknínová 1392 na  poz. p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice:

Záměr na pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě Leknínová 1392

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 733/2020 ze dne 19.8.2020

 

Záměr

 

na pronájem garážového stání č. 7 v bytovém domě Leknínová 1392 ve Strakonicích, na pozemku p.č. st. 4169 v k.ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.

Záměr na pronájem částí pozemků v k.ú. Strakonice.

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1025/2020 ze dne 4.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem částí pozemků v  lokalitě parkoviště u Sv. Markéty p.č. 1339/1 a p.č. 147/1, vše v k.ú. Strakonice, o celkové výměře cca 65 m2 – viz grafická příloha č. 1 (5 stávajících parkovacích míst).

Záměr na pronájem části pozemku v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1051/2020 ze dne 4.11.2020

 

Záměr   

 

na pronájem části pozemku p.č. 239/12 o výměře cca 40 m2 a záměr na pronájem části pozemku p.č. 239/47 o výměře cca  55  m2, vše v k.ú. Strakonice, lokalita sídliště Mír, za účelem zřízení a provozování letních obslužných zahrádek.

  • zákres umístění předmětných částí pozemků jsou uvedeny v příloze č. 1

Pages

Svoz odpadu po dobu vánočních svátků – informace pro občany města Strakonice...
Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...