Realizované stavby

Chodníky a cyklostezky
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: "I/22 Dražejov průtah - Strakonice" - oprava komunikace a chodníků na pozemcích města Strakonice
Karta stavby: Chodník v ulici Lidická u autoservisu Šrachta, Strakonice
Karta stavby: Chodník v ulici Radomyšlská, Strakonice
Karta stavby: Oprava Komunikace podél "PO" - Na Ohradě - Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Virtova - Strakonice
Karta stavby: Zřízení silničních obrub a odvodnění ul. V Lipkách
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Most ev. č. 173-001 Strakonice
Karta stavby: Oprava chodníku v ulici Luční, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník ul. U Vrbiček a Mikoláše Alše
Karta stavby: Cyklostezka Strakonice, Nový Dražejov
Karta stavby: Oprava dlažeb ul. Hradeckého a lokalita Jezárky, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce chodníku Na Ohradě u školního hřiště ZŠ Dukelská
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Chodník Jezárky - ul. Leknínová a U Vrbiček
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice, OK Katovická, část: město Strakonice - SO 163 chodníky, SO 451 veřejné osvětlení u OK Katovická
Karta stavby: Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zařízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě,Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Rennerových sadů, Strakonice - II. etapa - dětské hřiště
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
Karta stavby: Zpevněná přístupová plocha ke stávajícímu dětskému hřišti, ulice Písecká, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO 102 a SO 401
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova,Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Ellerova ulice - úprava přechodu pro chodce
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Stavební úpravy a prodloužení pěší komunikace - Střela
Karta stavby: Ulice Na Ohradě - úprava přechodu pro chodce
Karta stavby: Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbariérové město III.etapa
Karta stavby: Cyklotrasa od lávky i hradu k mutěnickému jezu - 2.etapa
Karta stavby: Lávka u hradu
Karta stavby: Novostavba chodníku na poz, p.č. 540/28 k.ú. Strakonice
Karta stavby: Nový Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Oprava lávky sídliště Mlýnská - náhon, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Rekonstrukce cyklostezky Hajská - Sedlíkovice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice
Karta stavby: Chodník - Starý Dražejov, Strakonice
Karta stavby: Chodník Nový Dražejov - ulice Na Hrázi
Karta stavby: Oprava chodníků MŠ A.B. Svojsíka, Strakonice
Karta stavby: Oprava schodů před domy č.p. 1127 a 1128 v ul. Pionýrů ve Strakonicích
Karta stavby: Prodloužení chodníku Strakonice - Podsrp
Karta stavby: Stavební bezbarierová úprava křižovatky Husova-Mírova
Karta stavby: Úprava pozemků a vstupního prostoru-kruh. křižovatka, kostel sv.Václava
Silnice
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: "Oprava komunikace ul. Hradeckého" na pozemku města Strakonice p.č. dle KN 1286/26 v k.ú. Strakonice
Karta stavby: "Oprava zpevněné plochy před azylovým domem" na pozemcích v majetku města Strakonice p.č. dle KN 792/1 a 792/2, vše v k.ú. Strak
Karta stavby: Nový Dražejov - lokální sanace asfaltové komunikace na pozemku p.č. 599 k.ú. Střela a p.č. 1335 k.ú. Dražejov u Strakonic
Karta stavby: Oprava Komunikace podél "PO" - Na Ohradě - Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace Starý Dražejov - Virt
Karta stavby: Oprava MK Starý Dražejov - Krty", na pozemcích v majetku města Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy komunikace k Židovskému hřbitovu a odbočky na Podskalí - kemp, Strakonice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace - ul. Chelčického, Strakonice, 2. etapa
Karta stavby: Oprava komunikace na Podsrpu, Strakonice, p.č. 191/5 v k.ú. Přední Ptákovice
Karta stavby: Oprava povrchu stávající MK města, ve St. Dražejově, u čp. 3 a čp. 46
Karta stavby: Polní cesta Virt - Střela
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce ulice Tovární, Strakonice
Karta stavby: Úprava odtokových poměrů St. Dražejov, Strakonice, u čp. 341
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava komunikace - ul. Chelčického Strakonice
Karta stavby: Oprava komunikace Modlešovice
Karta stavby: Oprava komunikace Střela
Karta stavby: Oprava místní komunikace Za hřbitovem ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice - vnitroblok Dukelská, VI. etapa
Karta stavby: Úprava odvodnění v ulici Švandy dudáka, Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace Přední Ptákovice
Karta stavby: Malá okružní křižovatka v ulici Ellerova a zařízení bezpečnostních prvků v ulici Na Ohradě,Strakonice
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava místní komunikace na pozemcích p.č. 1073/1 a 1073/10 k.ú. Modlešovice
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava komunikace na p.č. 1098 a 1073/1 k.ú. Modlešovice
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova,Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Autobusová zastávka v ulici Husova, Strakonice
Karta stavby: Komunikace k.ú. Modlešovice na poz. p.č. 1086/1
Karta stavby: Komunikace k.ú. Strakonice na poz. p.č. 1428/1
Karta stavby: Oprava ulice Kochana z Prachové, Strakonice
Karta stavby: Oprava ulice u Sv. Markéty, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace veřejných prostranství v ulici Čelakovského
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační propojení ulice Kosmonautů a Spojařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Žižkova, Strakonice
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava povrchu kom. p.č. dle KN 117/5k.ú. Hajská-autobusová točna, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Tisová ve Strakonicích
Karta stavby: Úprava křižovatek . ul. Lidická, Strakonice
Budovy
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dům kultury Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Strakonice - Zateplení bytových domů č.p 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Dvorní altán u domu č.p. 58, U Markéty Strakonice
Karta stavby: Oprava části střechy - dům kultury Strakonice
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce teplovodu MěÚ Poděbradova 772 Strakonice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Modernizace vzduchotechnického zařízení kuchyně MÚSS Rybniční 1282, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 137 , Na Stráži, Strakonice
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava jižní fasády čp. 1 - Strakonice, Velké náměstí
Karta stavby: Oprava střechy a klempířských prvků - kino OKO Strakonice
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Noclehárna ul. Budovatelská č.p. 613 Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
Karta stavby: Stavební úpravy bytových domů č.p. 204, 205 a 206 v ulici Stavbařů ve Strakonicích - I. etapa (výměna oken a izolačních mezioken
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bytový dům Jezárky 30 b.j. MIKADO
Karta stavby: Hradní sklípek - stavební úpravy
Karta stavby: Stavební úpravy a přístavba Poděbradova 772
Karta stavby: Úprava výměníkové stanice - MěÚ Strakonice ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy č.p. 58, Strakonice
Školství
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ krále Jiřího z Poděbrad
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 rekonstrukce rozvodů vody a teplé užitkové vody
Karta stavby: Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Holečkova 413 Strakonice
Karta stavby: ZŠ Dukelská č,p. 166 , výměna výtahu v kuchyni
Karta stavby: ZŠ Dukelská č.p.166 Strakonice - stavební úpravy soc. zařízení u jídelny
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Školní č.p. 80 , Strakonice , rekonstrukce soc. zařízení
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Stavbařů č.p.213, Strakonice - rekonstrukce soc. zařízení
Karta stavby: Stavební úpravy MŠ A.B. Svojsíka Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken MŠ Spojařů Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy zázemí tělocvičny ZŠ Poděbradova Strakonice
Karta stavby: ZŠ Dukelská - stavební úpravy spojovacího krčku
Karta stavby: ZŠ Povážská - dětské hřiště a zpevněné plochy
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Zateplení a výměna oken školní jídelny ZŠ Čelakovského
Karta stavby: Zateplení MŠ Lidická č.p. 625 Strakonice
Karta stavby: ZŠ Povážská
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Šumavská č.p.264- rozšíření kapacity
Karta stavby: MŠ U Parku , odloučené pracoviště Lidická 194, Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken MŠ Šumavská, Strakonice
Karta stavby: Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice
Karta stavby: ZŠ Čelakovského, č.p.555, modernizace , zahrada
Karta stavby: ZŠ Čelakovského, rekonstrukce podlahy tělocvičny
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ U Parku č.p. 353,Strakonice - stavební úpravy
Karta stavby: Zateplení a výměna oken ZŠ Poděbradova
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Holečkova 410, zastřešení terasy
Karta stavby: MŠ Stavbařů - Rozšíření dětského hřiště a sadové úpravy
Karta stavby: MŠ u Parku - pískoviště s pergolou
Karta stavby: ZŠ Dukelská , rekonstrukce části obvodového pláště a přístavba
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: MŠ Spojařů, č.p. 1260, rekonstrukce oplocení
Karta stavby: MŠ Šumavská č.p. 264, rekonstrukce soc.zařízení
Karta stavby: MŠ U Parku č.p. 353 - výměna oken 2.NP
Karta stavby: Rekonstrukce chodníků MŠ Školní č.p. 80
Karta stavby: Rekonstrukce výměníkové stanice ZŠ Lidická
Karta stavby: Stavební úpravy MŠ Stavbařů č.p. 123
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce kuchyně a hřiště MŠ u Parku, Plánkova 353 Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce MŠ Holečkova 410, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce soc. zařízení, dívky ZŠ Dukelská 166, Strakonice
Karta stavby: Rozšíření kapacity MŠ Spojařů 1260, Strakonice
Karta stavby: Výměna oken jižní fasáda, MŠ Lidická č.p.625, Strakonice
Karta stavby: Výměna oken ZŠ Čelakovského č.p.555
Veřejné osvětlení
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov (část město Strakonice)
Karta stavby: SSZ a V.O. ul. Ellerova
Karta stavby: Veřejné osvětlení Lidická ulice
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Kabelové rozvody-parkoviště U Sv. Markéty
Karta stavby: Modlešovice V.O. a zásuvkový pilíř
Karta stavby: Parkoviště Beranův dvůr, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice
Karta stavby: Rekonstrukce komunikace Šv. Dudáka, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení Lipky II.Etapa - Strakonice
Karta stavby: Zásuvkové rozvaděče + kabelové rozvody Podskalí
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Poděbradova, Strakonice
Karta stavby: Výstavba světelného signalizačního zařízení a osvětlení přechodu Strakonice ST.12 Katovická
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Strakonice Most Jana Palacha-veřejné osvětlení
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: I/22 Strakonice, OK Katovická, část: město Strakonice - SO 163 chodníky, SO 451 veřejné osvětlení u OK Katovická
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - III. etapa - náměstíčko, parkoviště u pivovaru
Karta stavby: Veřejné osvětlení sídliště 1.Máje Strakonice
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikační napojení průmyslové zóny U Blatenského mostu ve Strakonicích
Karta stavby: Regenerace sídliště Stavbařů, Strakonice
Karta stavby: Stavební úpravy ulice Mlýnská, Hradební a Ellerova, Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce ul. Radomyšlská a Stavbařů-Strakonice
2013
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích
Karta stavby: Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO 102 a SO 401
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení Pod hradem-Strakonice
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - II. etapa
Karta stavby: Revitalizace Velkého náměstí a navazujících prostor ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Úprava okolí kapličky Virt - Strakonice
Karta stavby: Veřejné osvětlení Na Ohradě
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Komunikace a inženýrské sítě obytné zóny Na Muškách, Strakonice
Karta stavby: Prodloužení chodníku v ulici Mikoláše Alše
Karta stavby: Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - I. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení Modlešovice
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Bezpečné a bezbarierové město Strakonice-osvětlení přechodů pro chodce
Karta stavby: Nový Dražejov - nové kabelové vedení V.O., výměna lamp, předláždění chodníku
Karta stavby: Prodloužení chodníku v Novém Dražejově s V.O.
Karta stavby: Veřejné osvětlení přechodů pro chodce na 8 křižovatkách
2008
Nadpis Upravit
Karta stavby: Úprava SSZ, Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka Katovická/Husova/Obránců Míru
Karta stavby: Veřejné osvětlení - místa pro přecházení Na Křemelce
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Hraniční/Šumavská ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Husova -1. etapa
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka Ellerova/Na Ohradě
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce křižovatka na Ohradě/Bezděkovská/Holečkova
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská/Bučkova ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Podsrpenská/Dvořákova ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce Tovární ulice
Karta stavby: Veřejné osvětlení křižovatka Havlíčkova/Čelakovského
Karta stavby: Veřejné osvětlení Zvolenská ulice - parkoviště před SOU
2007
Nadpis Upravit
Karta stavby: Veřejné osvětlení - přechodů pro chodce U Dudáka
Památky
2019
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy kapličky sv. Norberta
2018
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava zvoničky v obci Modlešovice
2017
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava Božích muk ve Starém Dražejově
2016
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava jižní fasády čp. 1 - Strakonice, Velké náměstí
Karta stavby: Strakonice - obnova obrazu ve výklenkové kapličce u Volyňky
Karta stavby: Výklenková kaplička u Volyňky, Strakonice (Oprava kapličky Nejsvětější Trojice U Blatského rybníku - Strakonice)
2015
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy božích muk na Radomyšlské
2014
Nadpis Upravit
Karta stavby: Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa,
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, část 1: stavební práce
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu - II. etapa, dodávka PC 4 ks, projektoru a plátna
Karta stavby: Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270
2012
Nadpis Upravit
Karta stavby: Stavební úpravy kaple sv. Vojtěcha, hřbitov u kostela sv. Václava, Strakonice
Karta stavby: Strakonický hrad - sanace podzemních prostor
2011
Nadpis Upravit
Karta stavby: Obnova božích muk u Starého Dražejova
Karta stavby: Oprava altánu v Rennerových sadech ve Strakonicích
Karta stavby: Oprava Brušákovy kapličky
2010
Nadpis Upravit
Karta stavby: Hrad Strakonice - oprava garáží III. nádvoří
Karta stavby: Hrad Strakonice SO 13, SO 16 oprava fasád a západní brány - část západní brána
Karta stavby: Hrad Strakonice- víceúčelový sál , ZUŠ
Karta stavby: Revitalizace strakonického hradu
2009
Nadpis Upravit
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - I. etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí ve Strakonicích - II. etapa
Nadpis Upravit
Karta stavby: Oprava spodní soklové části Mariánského sloupu ve Strakonicích na poz. č.133/1 k.ú.Strakonice
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí I.etapa
Karta stavby: Restaurování Mariánského sloupu na Palackého náměstí II.etapa
Karta stavby: Restaurování sloupu v Rennerových sadech včetně jeho přemístění
Svoz odpadu po dobu vánočních svátků – informace pro občany města Strakonice...
Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...