Smlouvy

Seznam uzavřených smluv do 30.6.2016. Smlouvy uzavřené od 1.7.2016 naleznete v Registru smluv.

Rok: 2014
Title Datum uzavření smlouvy
Revitalizace areálu hřbitova u kostela sv. Václava, Strakonice 17.July 2014
Revitalizace strakonického hradu - II. etapa 17.July 2014
Strakonice, páteřní cyklostezka, propojení pod mostem J. Palacha 30.June 2014
ZŠ Dukelská , stavební úpravy spojovacího krčku 24.June 2014
Komunikační napojení průmyslové zónu U Blatenského mostu ve Strakonicích 12.June 2014
ZŠ Povážská, dětské hřiště a zpevněné plochy 12.June 2014
Rekonstrukce fasády domu čp. 47, Velké náměstí, Strakonice 3.June 2014
Stavební úpravy záchodů letního kina Strakonice 2.June 2014
Výměna oken MŠ Holečkova č.p. 413 22.May 2014
DSP a PDPS "Rekonstrukce Velkého náměstí, Strakonice - III. etapa" 29.April 2014
Stavební úpravy bytového domu čp. 205, ul. Stavbařů, Strakonice 5.February 2014
Rok: 2013
Title Datum uzavření smlouvy
Smlouva o vybudování parkovacích míst - Elektrostav Strakonice s.r.o. 1.October 2013
Stavební úpravy - Strakonice, Velké náměstí čp. 1, čp. 2, čp. 270 13.August 2013
V.O. přechodů pro chodce ul. Na Ohradě 19.July 2013
V.O. přechodů pro chodce ul. Bezděkovská 19.July 2013
Silnice ev. č. III/02220 Starý Dražejov průtah - SO102 a SO 104 12.June 2013
Prodejní stánky a jejich zázemí 12.June 2013
Komunikace a inženýrské sítě průmyslové zóny Jelenka ve Strakonicích 10.May 2013
Rok: 2012
Title Datum uzavření smlouvy
ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace 20.December 2012
Sběrný dvůr Strakonice - kontejnery 26.October 2012
Regenerace sídliště 1. Máje, Strakonice - III. etapa 24.August 2012
Revitalizace sídliště Mír, Strakonice - II. etapa 8.August 2012
Stavební úpravy veřejného prostranství a osazení prodejních objektů, ulice U Svaté Markéty, Strakonice - 1. část 23.July 2012
Zateplení a výměna oken ZŠ Čelakovského, Strakonice 27.June 2012
ÚV Pracejovice - rekonstrukce a modernizace - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTOR BOZP 22.June 2012

Pages

Zákaz návštěv v domovech pro seniory   Z důvodu rostoucího výskytu...
Životní podmínky 2020 – výběrové šetření v domácnostech   Český...
Společnost E.ON prostřednictvím svého referenta pro komunikaci Romana Šperňáka - M:...
Každoročně se město Strakonice připojuje ke sbírce organizované Diakonií Broumov na pomoc...
  Teplárna Strakonice, a.s. žádá všechna SVJ, která ještě nemají podepsanou...
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí naleznete v přílohách...
Strakonice mají fungující zastupitelstvo Celých čtyři sta šedesát jedna dnů byly...
Strakonické gymnázium, ač je vzdělávací institucí zřizovanou krajem, je především ve...
Opožděná nadílka v Dětském centru Veselé obrázky na stěnách, množství hraček a rozpačité...
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
20.February 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
20.February 2020
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
7.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební...
17.January 2020
  1. Kontrolované osoby a zaměření provedených kontrol     Kontroly byly prováděny v ...
14.January 2020
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...