Zápisy

Zápis z IX. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2005/2006

které se konanalo dne 6. června 2006, od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice

Přítomni: Ing. Feit, Ing. Brůžek, Ing. arch. Slámová, Ing. Klimešová
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

Hosté: Ing. Vondrys, Ing. Tůma

 

Program:

 • zahájení zasedání
 • informace k letákové akci – rozdávání anketních lístků
 • pochůzka s Městskou policií – rozdělení do skupin, určení termínů pochůzek
 • diskuse, dotazy

 

Zápis z VIII. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2005/2006

které se konalo dne 9. května 2006, od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice

 

Program:

 • zahájení zasedání
 • dětská hřiště ve Strakonicích – informace o realizaci
 • kampaň proti psím exkrementům – výběr loga kampaně, další postup při realizaci kampaně
 • diskuse, dotazy

 

Zápis z VII. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2005/2006

které se konalo dne 21. března 2006, od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Strakonice

Přítomni:

 • Ing. Feit, Ing. Loužilová, Ing. arch. Andrlík, Ing. Brůžek, Ing. Klimešová
 • Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

Hosté:

 • Ing. Vondrys, Ing. Pavel, R. Malota, ředitelé základních škol, speciální školy a gymnázia, F. Bican (zástupce firmy Onyx wood, s. r. o.)

Program:

 • zahájení zasedání
 • dětská hřiště ve Strakonicích – pracovní část zasedání (prezentace nabídek oslovených firem)
 • kampaň proti psím exkrementům (účast R. Maloty ze Strakonické televize)
 • diskuse, dotazy

 

Zápis z V. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2005/2006

které se konalo 14. února 2006

Přítomni: Ing. arch. Slámová, Ing. Feit, Ing. Loužilová, M. Dvořák (Městská Policie), Ing. Ulč

Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

Hosté : Ing. Vondrys, paní Tomšovicová, Ing. Tůma,

Program:

 • zahájení zasedání
 • seznámení s prací městské policie, účast zástupce velitele Městské policie Strakonice (M. Dvořák), diskuse na téma přítomnost dětí v krizových situacích (děti jako svědci trestného činu, nehody, vandalismu apod.)
 • dětská hřiště ve Strakonicích – pracovní část zasedání
 • diskuse, dotazy

 

Zápis z IV.výjezdního zasedání 10.1.2006

Návštěva řízené skládky Písek-Smrkovice, lokalita Vydlaby

 

Dne 10. 1. 2006 se konalo první zasedání Dětského zastupitelstva v novém roce. Jako téma tohoto zasedání byla zvolena problematika odpadového hospodářství a nakládání s odpady ve městě Strakonice. Hlavní pozornost zasedání byla věnována zejména problematice tříděného odpadu (způsob sběru, odvozu a následného zpracování).

ÚPLNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE I/22 Podle posledních informací z ŘSD započne úplná...
V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat...
Z důvodu opravy havárie vodovodního řadu bude ve čtvrtek 25.4.2019 od 8 do 14 hodin...
Úplná uzavírka silnice I/22 v úseku Nový Dražejov - Strakonice se prozatím odkládá. Ve...
Elektronické úřední desky Město Strakonice dne 11.4.2019 nainstalovalo 3 elektronické...
Informace pro rodiče - dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích....
Internet do každé vesnice Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým...
Nabídka pracovní pozice - operátor kotle - Teplárna Strakonice, a.s.
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí...
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.January 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...