Zápisy

Zápis z VIII. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 16. června 2010, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži - budova Komeční banky

 

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Věra Samková, Ing. Libuše Řeřábková, Michaela Zábranská
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- shrnutí výsledků kampaně 2009-2010 Stopy z minulosti – mosty k budoucnosti - (slavné osobnosti Strakonic a jejich plastiky, rekord)
- rozloučení se s odcházejícími členy zastupitelstva
- oficiální předání agendy DZ Odboru školství a cestovního ruchu
- diskuse, dotazy

 

Zápis z VII. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 26. dubna 2010, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži - budova Komeční banky

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Ing. Jaroslav Bašta, Ing. Libuše Řeřábková
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- předání letáků do škol
- představení návrhu nálepky k rekordu
- podrobné organizační zajištění rekordu
- diskuse, dotazy

 

Zápis z VI. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 29. března 2010, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži - budova Komeční banky

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Ing. Věra Samková, Ing. Jaroslav Brůžek
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- prezentace práce členů DZ - prozkoumání budoucí trasy rekordu
- představení výsledného návrhu letáku k rekordu a jeho dopracování do výsledné podoby
- další organizační zajištění rekordu
- diskuse, dotazy

 

Zápis z V. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 22. února 2010, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži - budova Komeční banky

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Ing. Věra Samková, Ing. Jaroslav Brůžek, Ing. Libuše Řeřábková, Michaela Zábranská
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- rozhovor s ak. malířem Jiřím Kubelkou
- výběr vhodné osobnosti na plastiku, která bude umístěna na náměstí
- prezentace práce jednotlivých skupin: předložit navržené informační letáky pro školy a pro veřejnost ohledně rekordu
- organizační příprava rekordu – mapky, rozmístění škol atd.
- diskuse, dotazy

 

Zápis z IV. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 25. ledna 2010, od 14.00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu ve Strakonicích, Velké náměstí

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Ing. Věra Samková, Bc. Jaroslav Bašta
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- prezentace členů DZ:
a) seznam osobností, které by byly vhodné na umístění plastiky ve městě
b) k vytipovaným osobnostem doplnění místa vhodného pro umístění plastiky
- diskuse, dotazy

 

Zápis z III. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 14. prosince 2009, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži – budova Komerční banky

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Ing. Věra Samková, Bc. Jaroslav Bašta
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- prezentace jednotlivých pracovních skupin – seznam slavných osobností města Strakonice
- „vánoční překvapení“
- diskuse, dotazy

 

Zápis z II. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 30. listopadu 2009, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži – budova Komerční banky

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Bc. Jaroslav Bašta, Ing. arch. David Andrlík
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

 

Program:
- zahájení zasedání
- upřesnění tématu pro školní rok 2009/2010
- harmonogram činností a dílčích aktivit
- diskuse, dotazy

 

Zápis z I. zasedání Dětského zastupitelstva ve školním roce 2009/2010

konaného dne 12. října 2008, od 14.00 hod. v zasedací místnosti Na Stráži – budova Komerční banky

Přítomni: Bc. Denisa Barvířová, Bc. Jaroslav Bašta, Ing. Věra Samková
Dětští zastupitelé dle prezenční listiny (uložena na odboru rozvoje)

Program:
- zahájení zasedání
- přivítání nových členů DZ
- prezentace jednotlivých dětských zastupitelů, krátký úvodník každého zastupitele na dané téma (cca 3 minuty) – co od dětského zastupitelstva očekává, jak si představuje svou činnost v zastupitelstvu
- harmonogram činnosti dětského zastupitelstva
- prezentace DVD – Bezpečný pohyb po městě Strakonice
- předání kontaktů týkajících se dětského zastupitelstva, dotazník, souhlasy
- diskuse, dotazy

 

Úplná uzavírka silnice I/22 v úseku Nový Dražejov - Strakonice se prozatím odkládá. Ve...
Elektronické úřední desky Město Strakonice dne 11.4.2019 nainstalovalo 3 elektronické...
Informace pro rodiče - dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích....
Internet do každé vesnice Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým...
Nabídka pracovní pozice - operátor kotle - Teplárna Strakonice, a.s.
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí...
Upozornění na plánovanou úplnou uzavírku na komunikaci I/22 v lokalitě Nový Dražejov...
Do čtyřiceti dnů před volbami do Evropského parlamentu, tj. do neděle 14. 4. 2019,...
V období od 4. 4. - 31. 5. 2019 probíhá po celém území města strojní čištění v rámci...
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.January 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...