Akce

Adaptační kurz 2007

 

Informace o kampani

Pro školní rok 2006 – 2007 si dětští zastupitelé zvolili jako stěžejní téma problematiku drog a jejich prevenci. Tak vznikla kampaň, která má název DROGY DNES. S jejím průběhem a výsledky se můžete seznámit v následujících několika odstavcích.

 

1. Filmové spoty

Dětské zastupitelstvo ve spolupráci se Strakonickou televizí a firmou Ing. Zdeněk Junek – BATIC FILM vytvořilo krátké filmové spoty, jejichž cílem je upozornit občany na drogovou problematiku.

 

Spot Injekční stříkačka:

Záměrem scénáře klipu bylo na straně jedné ukázat dětem, co dělat v případě, že na ulici najdou použitou injekční stříkačku, a na straně druhé přechod z kampaně proti psím exkrementům (probíhala ve školním roce 2005 až 2006) na kampaň protidrogové prevence.

 

Spot Feťačka:

2. Brožura

Zpracování brožury zabývající se drogovou problematikou bylo jedním z hlavních cílů celé kampaně. Materiál, který vznikl, popisuje jednotlivé druhy drog, jak to bývá v začátcích užívání těchto látek a jak to končí, rozlišuje fyzickou a psychickou závislost a ukazuje následky užívání drog. Dává i odpovědi na žhavé otázky v souvislosti s drogovou problematikou a prevencí a na závěr uvádí kontakty na instituce zabývající se tímto tématem. Publikace je doplněna originálním pexesem – PEKelně SE SOustřeď.

 

3. Anketa č. 1 – Drogová problematika

První dotazníková akce, která probíhala v dubnu roku 2007, byla zaměřena na drogovou problematiku obecně a byla určena pro žáky druhého stupně strakonických základních škol. Anketa měla za cíl odkrýt zkušenosti dětí a mládeže s drogou a zjistit jejich znalosti zmiňované problematiky. Bylo rozdáno celkem 1730 dotazníků, navráceno jich bylo 775, což činí 44,79%.

4. Anketa č. 2 – Nízkoprahový klub

Druhá navazující anketa probíhala v měsíci květnu a byla zaměřena jak na žáky druhého stupně strakonických základních škol, tak na strakonickou veřejnost. Tato anketa se zabývala konkrétními problémy týkajícími se nedostatečného využití volného času mládeže a jejím cílem bylo zjistit, zda mají děti a mládež a strakonická veřejnost povědomí o nízkoprahovém klubu a zda takovéto zařízení ve městě chybí. Záměrem bylo srovnat názory dětí a mládeže a široké veřejnosti. Ve školách bylo rozdáno celkem 1420 dotazníků, navráceno jich bylo 505, což činí 35,56%.

5. Nízkoprahový klub

Nízkoprahový klub je zařízení pro děti a mládež, které je chráněným místem, kde mohou mladí lidé najít zábavu a prostor pro vlastní aktivity, ale také podporu a odbornou pomoc. Nejsou zde otevírací hodiny, každý může přijít kdykoliv, pro pobyt v klubu není potřeba registrace nebo zaplacená vstupenka. Stačí jen přijít a strávit čas ve společnosti vrstevníků, bavit se a užívat si legraci. Navíc je tu šance poradit se s odborníky o problémech, které mladé lidi tíží.

Drogy dnes

Stejně tak jako v loňském roce si členové dětského zastupitelstva města Strakonice zvolili téma, kterému se chtějí celý rok intenzivně věnovat. Pro letošní školní rok si vybrali drogovou problematiku.

 

Úplná uzavírka silnice I/22 v úseku Nový Dražejov - Strakonice se prozatím odkládá. Ve...
Elektronické úřední desky Město Strakonice dne 11.4.2019 nainstalovalo 3 elektronické...
Informace pro rodiče - dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích....
Internet do každé vesnice Venkov se stále potýká s nedostatečným internetovým...
Nabídka pracovní pozice - operátor kotle - Teplárna Strakonice, a.s.
Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí...
Upozornění na plánovanou úplnou uzavírku na komunikaci I/22 v lokalitě Nový Dražejov...
Do čtyřiceti dnů před volbami do Evropského parlamentu, tj. do neděle 14. 4. 2019,...
V období od 4. 4. - 31. 5. 2019 probíhá po celém území města strojní čištění v rámci...
Dodatečný zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2019/2020...
17.April 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s ředitelkami jednotlivých...
20.March 2019
Město Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, po dohodě s řediteli jednotlivých...
22.February 2019
Rada Jihočeského kraje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,...
13.February 2019
Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola 1.7. - 4.7.  8.7...
12.February 2019
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
25.January 2019
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
23.January 2019
Městský úřad Strakonice, odbor obecní živnostenský úřad, provedl ve svém správním obvodu...
17.January 2019
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Zajímá Vás, jak to vypadá na misích Lékařů bez hranic? Chcete se dozvědět více o...
Jízdy historických souprav s parní lokomotivou "Všudybylka". Blatná - Březnice a zpět/...
Během měsíce června mohou zájemci podávat žádosti o dotace v oblasti sportu a kultury na...
I v roce 2018 bychom chtěli mít naše město kvetoucí a barevné, kdy kromě městských záhonů...
Pro všechny příznivce cyklistiky a turistiky je i v letošním roce připravena tradiční...
9. června se uskuteční Oslavy 125. výročí železniční tratě Strakonice - Vimperk. V rámci...
Geolokační hru pro chytré telefony si můžete nyní zdarma   stáhnout a zahrát i u nás....
Žádosti do dotačních programů města Strakonice na podporu tělovýchovy, sportu a ostatních...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...