2012

Václav

Otázka: 

Dobrý den. Mám dotaz který obnáší jediné, a to je kdo může dovolit zhasnout půlku sídliště Mír, průběžně se tak dělo nejprve v ulici Spojařů, následně v ulici Obránců míru a nyní v ulici Mládežnická a stále v ulici Spojařů. Nikde žádné osvětlení ani náhradní, třeba přenosné. Ve dvoře kde je školka, nesvítí světlo již od začátku rekonstrukce. Ted už nesvítí ani z druhé strany, kde jezdí auta a chodí lidé. Zajímalo by mě, kdo ponese následky, když si tady někdo zlomí nohu nebo nedej bože bude přepaden a okraden. Doufám, že město k tomuto problému přistoupí s vážností a zjedná rychlou nápravu. Předem za občany sídliště děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

omlouváme se za komplikace způsobené stavbou "Revitalizace sídliště Mír". V současné době je již osvětlení na sídlišti s výjimkou "malého vnitrobloku" plně funkční.

Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

hana

Otázka: 

Dobrý den,v návaznosti na článek v novinách o tom, že se bude zvyšovat poplatek za odpad, mám dotaz. Kolik město má v současné době neplatičů odpadu, kolik je obyvatel s trvalým pobytem zapsaným na adresu města na Velkém náměstí, a zda tito občané odpad platí. Také by mě zajímalo, jak se městu daří tyto dlužné částky vymáhat, kolik procent dlužníků dluh opravdu zaplatí. Myslím, že tato informace by zajímala všechny obyvatele města, kteří řádně platí odpad a kterých se toto zvýšení týká.

Odpověď: 
Dobrý den,
od 1. 2. 2002, kdy byl místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zaveden, do současné doby je vedeno 3 222 poplatníků, kteří nesplnili svou poplatkovou povinnost, celkový nedoplatek je 3 143 tis. Kč - cca 3 %.
Na ohlašovně MěÚ Strakonice je celkem hlášeno 537 lidí s trvalým pobytem, i ti jsou povinni poplatek platit.
Poplatkovou povinnost má každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve Strakonicích. Na začátku a v polovině roku jsou poplatníkům rozesílány složenky na místní poplatek. Pokud poplatník nesplní svou poplatkovou povinnost k datu splatnosti poplatku za komunální odpad, je mu poplatek vyměřen platebním výměrem. Pokud ani na toto nereaguje a nezaplatí, stává se platební výměr exekučním titulem a je předán k vymáhání soudnímu exekutorovi, kde se poplatník zatíží ještě exekučními náklady.
K vymáhání byly předány pohledávky v celkové výši cca 1 560 tis. Kč, vymoženo je zatím 26 %.
Ing. Jitka Šochmanová, finanční odbor

Milan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký problém by byl zakázat vyhláškou podomní prodej a nabízení jakýchkoli služeb nebo nabízení různého zboží na ulici. Už několikrát jsem byl svědkem nucení nechtěného zboží na ulici, jednou dokonce pod pohrůžkou násilí když si zboží nekoupí. Tito prodejci obtěžují kolemjdoucí. Při nabízení služeb v domě zase vnutí hlavně lidem důchodového věku nějaké služby nebo věci a ti si to po jejich odchodu rozmyslí a neví, jak to mají řešit. Osobně jsem to dvakrát řešil sousedkám. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

na základě § 18 živnostenského zákona mohou obce (formou tržního řádu) regulovat pouliční a podomní prodej. Při rozhodování o omezení výše uvedených forem prodeje je nutné zvážit rozsah omezení podnikatelské činnosti, zákaz se obvykle nevztahuje na nabídky charitativních organizací a nabízení produktů na základě předchozí objednávky zákazníka. V každém případě doporučujeme spotřebitelům obezřetnost, a v případě unáhleného podpisu nevýhodné smlouvy využít právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů (bez sankčních poplatků a bez povinnosti uvést důvod odstoupení od smlouvy).

O přijetí tržního řádu rozhoduje rada města, návrh na regulaci prodeje bude vedení města předán.

Bc. Jana Vadlejchová, obecní živnostenský úřad

Hlášení městského rozhlasu - 1. Listopad 2012

 

1.

E-ON oznamuje, že 5. listopadu v době od 7:30 do 15:30 hodin a dále pak 12. listopadu v době od 8:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích, ul. Volyňská od křižovatky s Pohraniční Stráže výjezd směr Volyně, ulička Nad Vaněčků lomem od hospody p. Petličky dolů k Volyňské.

Seznam adres dotčených plánovaným vypínáním:

Pohraniční Stráže 232, 281, 511

Hlášení městského rozhlasu - 30. Říjen 2012

1.

E-ON oznamuje, že 5. listopadu v době od 7:30 do 15:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích, ul. Volyňská od křižovatky s Pohraniční Stráže výjezd směr Volyně, ulička Nad Vaněčků lomem od hospody p. Petličky dolů k Volyňské.

Seznam adres dotčených plánovaným vypínáním:

Pohraniční Stráže 232, 281, 511

Strakonice 115, 140, 541

Volyňská 114, 29, 69, 73, 88, 91, 92, 95 – 97

707, 109, 111-113, 118, 121, 122, 147, 155, 161, 165, 226, 227, 517, 518, Volyňská Bystro + cyklo Bečvář.

2.

Denisa

Otázka: 

Dobrý den, bydlíme na sídlišti Mír a chci se zeptat, zda by se nedal nějak dlouhodoběji vyřešit problém s rezatou vodou? Máme malé miminko a vodu mu radši ohřívám ve varné konvici, protože to co teče, je opravdu hnus. A to nemluvím o ceně za teplou vodu, platíme plnou cenu. Jednorázové odvápnění opravdu nestačí. Navíc nám voda barví nově zrekonstruovanou koupelnu. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

o odpověď na váš dotaz jsem požádala Ing. Ludvíka Němejce, ředitele Technických služeb Strakonice. Podle jeho vyjádření jde o problém, o kterém se ví a na jehož řešení se pracuje, ale jde o běh na dlouhou trať. Sítě na sídlištích jsou z minulých let předimenzované. Tehdy byly odběry řádově až trojnásobně vyšší. Tytéž rozvody dnes bohužel zapříčiňují popisované kalové stavy, které nelze úplně vyloučit. Nejvíce jsou postižena právě sídliště s velkou koncentrací obyvatel na malé ploše, kde se zejména v odběrových špičkách voda podkaluje.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 25. Říjen 2012

1.

E-ON oznamuje, že 5. listopadu v době od 7:30 do 15:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích, ul. Volyňská od křižovatky s Pohraniční Stráže výjezd směr Volyně, ulička Nad Vaněčků lomem od hospody p. Petličky dolů k Volyňské.

Seznam adres dotčených plánovaným vypínáním:

Pohraniční Stráže 232, 281, 511

Strakonice 115, 140, 541

Kamča

Otázka: 

Dobrý den, navazují na jeden z předchozích dotazů a rovněž informace, které se objevili v tisku: Proč chce město stavět prakticky nesmyslný podchod místo toho, aby opravilo naprosto nevkusnou a zastaralou budovu nádraží, i když to jasně lidé určili jako prioritu města na jednom společném zasedání se zástupci radnice? Proč strakonické nádraží musí působit jako z doby sto let za opicemi, kde již několik let nefunguje WC, ani obchod s občerstvením? Budova má šedou tvář a havarijní omítku a lavičky na nádraží se rozpadají. Podívejte se na okolní nádraží, všechna jsou buď částečně nebo úplně opravena, září novotou a mají fungující doplňkové služby - Horažďovice, Ražice, Volyně, Protivín, Číčenice, České Budějovice prochází rekonstrukcí. Opět to budou jen vyhozené peníze, které by se mohly využít mnohem lépe, aby si lidé, kteří přijíždějí do Strakonic nepřipadali jako v hororovém filmu. Prosím o uveřejnění mého dotazu, neboť jsem se již několikrát nejen já, ale i mí přátelé setkala s ignorací, kdy naše názory nebyly vůbec uveřejněny, ani na ně nebylo odpovězeno. Děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

v souladu s usnesením Zastupitelstva města Strakonice požádalo město o převod některých budov a pozemků v lokalitě nádraží jejich majitele (ČD a.s.). K dohodě v této záležitosti zatím nedošlo. Na cizím majetku nemůžeme provádět stavební úpravy.

K vašemu vyjádření ohledně zveřejňování, resp. odpovídání na dotazy, doporučuji k přečtení pravidla pro fungování této rubriky, které naleznete na www.strakonice.eu v sekci občan - co vás zajímá. Zde je velmi podrobně vysvětleno, proč některé dotazy zůstanou bez odpovědi. 

Mgr. Irena Malotová, PR

Obyvatel Strakonic

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli na novém tč. budovaném dětském hřišti na sídlišti 1.Máje před domem č.p 1143, bude vyvěšen nějaký provozní řád. Hřiště se nachází ca 10m od vchodu a pod jeho okny na západní straně domu. Až do 5 patra jsou zřetelně slyšet slova náhodných kolemjdoucích a pokud se sejde větší množství návštěvníků hřiště budou obyvatelé domu vystaveni nepříjemnému křiku a hluku. Několik metrů od vchodu z leva, jsou vzrostlé tuje, které trochu hluk tlumí,ale směrem od vchodu domu žádné stromy nejsou a tak bych se chtěla zeptat, jestli by bylo možné zbylých 1o m osázet tak, aby se omezil hluk. To se týče i tzv. Opičí dráhy. Již někdo po několikáté odcizil kotvu, čemuž se není co divit, jelikož sjezd po laně vydává zvuk jako startování rakety a kolikrát se stalo, že byla používaná v nočních víkendových hodinách. A takové prbuzení uprostřed noci není moc příjemné.Lze tedy počítat z nějakým provozním řádem? Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

všechna městská dětská hřiště jsou vybavena provozním řádem, u tohoto tomu nebude jinak. Žádná cedule ovšem nezabrání používání veřejného a volně přístupného hřiště v nočních hodinách. Při probíhající revitalizaci sídliště dochází k přesunutí herních prvků co nejdále od fasád domů do prostoru stávajícího sportoviště. Doplnění zeleně bude možno řešit dodatečně na základě zkušeností z provozu. Ve svém dotazu naznačujete, že lanovou skluzavku pravidelně poškozuje někdo z obyvatel sídliště, protože ho její používání ruší. Poškozováním tohoto herního prvku vzniká městu škoda v desítkách tisíc korun a ten, kdo poškozuje cizí majetek, by měl být trestně stíhán. V případě rušení nočního klidu nebo poškozování majetku neváhejte, prosím, kontaktovat městskou policii.

Ing. arch. David Andrlík, architekt města
 

Štvánová

Otázka: 

Dobrý den, chtěla bych upozornit na katastrofální stav chodníku podél MŠ Šumavská (chodník dolů u vchodu do oddělení Sluníček a Oskárků). V chodníku jsou velmi hluboké díry po celé délce i šířce, takže zde lze jen těžko projít zdravému člověku, natož starším lidem, dětem či maminkám s kočárky. Denně je tento chodník používám víc jak stovkou dětí z MŠ Šumavská. Žádám o nápravu stavu. Děkuji. S pozdravem Markéta Štvánová

Odpověď: 

Vážená paní Štvánová,

uvedený pozemek s chodníkem není v majetku města Strakonice, proto není v naší kompetenci provádět zde úpravy. Podle sdělení odboru dopravy bude vlastník, kterým je SBD Strakonice, v nejbližších dnech vyzván, aby chodník opravil.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 18. Říjen 2012

1.

E.ON oznamuje, že  22. října v době od 7:30 do 14:30 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích – Habeši – ulici Blatenská včetně chat na výjezdu, Pod Hliničnou, Pod lesem + vodojem, Pod hájovnou po  křižovatku s Březovou, Tisová, Borová, Jedlová, Buková, Vodárenská po křižovatku s Březovou.

Renata

Otázka: 

Dobrý den, patřím mezi ty obyvatele, kteří pravidelně třídí odpad, proto bych se chtěla zeptat, proč již nejméně půl roku není k dispozici ve Starém Dražejově kontejner na použité kuchyňské tuky. Přesto byl i nadále uváděn v tisku (Zpravodaj,...)jako možnost pro odložení tohoto odpadu. V době, kdy zde ještě stával,byl využíván (dle lahví v něm odložených) Děkuji za odpověď

Odpověď: 
Dobrý den,
děkujeme za upozornění, bohužel musíme konstatovat, že zde došlo k odcizení této nádoby. Ihned po Vašem upozornění jsme kontaktovali firmu, která nádoby vlastní a obstarává i sběr tuků. Do této lokality bude v těchto dnech umístěna nádoba nová. Vinou nenechavců budeme muset provést zabezpečení proti případné krádeži.
Ing. Lucie Klimešová, odbor životního prostředí

Pages

Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
Letošní rok je v mnoha ohledech jiný, než léta předchozí. Zítřejší státní svátek Dne...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...