2012

Hlášení městského rozhlasu - 16. Říjen 2012

1.

E.ON oznamuje, že 18. října v době od 7:30 do 14:30 bude přerušena dodávka elektrické energie v Novém Dražejově ulici Otavská obě strany od Strakonic k Lipové, zahrádky a Zadní Podskalí, Nový Dražejov ČOV, Nový Dražejov ulice Otavská od Myslivny směr Strakonice k č.p. 193 křižovatka s Lipovou, Virtova od křižovatky s Otavskou nahoru ke křižovatce s  Na hrázi k č.p. 13 včetně podnikatelských odběrů v těchto ulicích. Dále Strakonice Zahradní město (zahrádky, Strakonice lokalita Plevno, letní kino a byty MěKS Pod hradem, areál p. Poláka a špýchar.

2.

Jiří

Otázka: 

Dobrý den, bydlíme mimo dosah městského rozhlasu a nepravidelně se stává, že při údržbě vodovodu, kanalizace, či přivodu elektřiny dochází k nemilému překvapení z důvodu naší neinformovanosti. Je možný odběr hlášení městského rozhlasu, či obecně novinek na portálu města pomocí e-mailu, nebo alespoň RSS zpráv? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

odebírání novinek pomocí emailu nemáme a zatím o něm neuvažujeme. RSS kanál zatím existuje jen pro novinky z úvodních stránek na adrese http://www.strakonice.eu/rss.xml. Aktuální hlášení městského rozhlasu najdete na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/mestsky_rozhlas. Informace jsou vkládány vždy v úterý a ve čtvrtek.
Mgr. Irena Malotová, PR

Radek

Otázka: 

dobrý den chtěl jsem se zeptat,vjaké fázi se nachází výstavba tesca a zda bude letos nebo příští rok rekonstrukce vlakového nádraží děkuji

Odpověď: 

Dobrý den,

územní řízení v souvislosti se stavbou nákupního střediska Tesco bylo přerušeno do 31. 10. 2012. Do té doby by měl investor stavby společnost InterCora, s.r.o. dodat všechny potřebné písemnosti a územní řízení bude pokračovat. Pokud nenastanou ze strany investora žádné změny, je pravděpodobné, že výstavba OD bude moci být započata již na jaře příštího roku. Přestavba kolejiště u vlakového nádraží je investiční akcí Správy železniční dopravní cesty s. o. V současnosti je na tuto stavbu vydané územní rozhodnutí. Vzniknout by zde měl podchod a zastřešená ostrovní nástupiště. Vzhledem k tomu, že podchod by měl být protažen až ke hřbitovu a usnadnit a zbezpečnit tak přístup k nádraží obyvatelům z jižní části Strakonic, město se na akci, dle rozhodnutí zastupitelstva, může podílet částkou do výše 11 milionů korun. Informace o přesném termínu, kdy SŽDC přestavbu započne, bohužel zatím nemáme.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jirka

Otázka: 

Dobrý den, jaké informace může registr vozidel sdělit o mém vozidle jiné osobě? Jedná se mi o to, zda si může právnická osoba zjišťovat údaje o mém vlastnictví vozidla, resp. co se míní pojmem právní zájem v ustanovení §4 odst.3 zákona č. 56/2001 Sb.

Odpověď: 

Dobrý den,

ve věci výdeje dat z registru vozidel se registrační místa, která zajišťují výdej dat pro žadatele, řídí ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti  za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů  ( zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění. Toto ustanovení ukládá žadateli, aby ve své žádosti o výdej údajů vedených v registru vozidel sám prokázal právní zájem. Právním zájmem se v souladu s výkladem Ministerstva dopravy, které je gestorem uvedeného zákona rozumí, že povinnost vydat požadovaná data z registru vozidel je dotazovanému subjektu některou právní normou přímo uložena, včetně toho, v jakém rozsahu tak musí učinit.

Stanislava Krátká, odbor dopravy

Hlášení městského rozhlasu - 4. Říjen 2012

1.

Muzeum Strakonice nabízí promobilní seniory, s ohledem na docházkovou vzdálenost parkoviště cca 1 km, autobusovou dopravu na akci Zpracování dřeva ve Středověkém vodním mlýně v Hoslovicích. Autobus bude odjíždět v sobotu 6.10. v 10:00 hod z parkoviště před hradem pod Jelenkou a z Hoslovic zpět ve 14:30 hod. Jízdné 30,- Kč. Závazné přihlášky se přijímají v Zámecké galerii nebo na telefonu 380 422 608.

2.

Šípová

Otázka: 

Dobrý den, měla bych na Vás jeden dotaz, jelikož proběhla strakonická pouť, kterou jsem navštívila s dětmi, zajímalo by mne, jak je možné, že v hluku, kde je spousta lidí, a hlavně dětí, se mohou procházet lidé se psy, například proti mému synovi stála obrovská doga, bez náhubku, a to opravdu nechápu, majitelé psů, přeci řeší, jak jejím miláčkům vadí petardy, ale velký hluk a obrovské množství lidí jim nevadí, a klidně se prochází po pouti, mezi stánkami, a míjí malé děti, ani jeden majitel mi nemůže zaručit, jak jeho pes zareaguje, a zda mě, nebo mé dítě pes nepokouše, bohužel máme vlastní nemilou zkušenost. Na dětská hřiště psi nesmí, ale na pouť kde je daleko větší množství dětí mohou? Nemělo by se to nějak upravit, dříve než k nějakému incidentu dojde, nebo musí někdo být nejdříve pokousaný a pak se to bude řešit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

skutečnosti, které popisujete, ošetřuje Obecně závazná vyhláška 9/2006. Dojde-li k porušení této vyhlášky, volejte, prosím, Městskou policii Strakonice - tel. 383 700 193 nebo linku tísňového volání 156. Jedině tak lze neukázněné majitele psů postihnout.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 2. Říjen 2012

1.

Městské kulturní středisko srdečně zve na přednášku Josefa Klímy na téma Život reportéra, která se koná dne 3. října od 19,30 hod. v rytířském sálu strakonického hradu.

2.

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, jak lze vysvětlit informaci ze Strakonického deníku (dále SD) z 26.9.2012 o ceně 30mil Kč za cyklostezku kolem Otavy, přičemž v minulosti bylo z majetkového odboru města vzkázáno občanům toto prohlášení ing. Srba: "Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty." (Zpravodaj 6/2009) Z tohoto textu vyvozuji že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tj. žádné náklady navíc nejsou potřeba - a podle informací SD se jedná o částku cca 10.500,- Kč/m stezky. Proto se tedy ptám co se od tohoto prohlášení změnilo. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

předmětné prohlášení z majetkového odboru je uvedeno v úvodním článku zpravodaje 06/2009.  V textu tohoto článku je popisována snaha města Strakonice získat z příslušných dotačních titulů finanční příspěvek na výstavbu nových cyklostezek a poté následuje uvedená citace „Páteřní cyklostezka podél řeky Otavy bude ve Strakonicích realizována v souvislosti se stavbou protipovodňové ochrany města, kde bude na koruně hráze vedena tato komunikace pro cyklisty."

Po opětovném přečtení výše uvedeného článku opravdu nevím, z čeho vyvozujete, že cyklostezka je budována v rámci protipovodňových opatření, tedy, že bude realizována a finančně kryta  investorem stavby Protipovodňová ochrana města Strakonice”, tedy Povodím Vltavy, s.p. Ačkoliv od samostatného záměru výstavby páteřní cyklostezky a záměru protipovodňové ochrany města Strakonice byla projektová dokumentace obou staveb řešena a kordiována vzájemně, vždy se jednalo o dvě samostatné stavby, a to technicky i finančně.

Realizace páteřní cyklostezky v souvislosti se stavbou Protipovodňová ochrana města Strakonice” vycházela z předpokladu časového navázání této realizace na budování protipovodňové ochrany, popř. realizace obou staveb zároveň. Výstavba cyklostezky bohužel neprobíhá, a to z toho důvodu, že městu Strakonice se nepodařilo získat příslušné pravomocné  územní rozhodnutí ve stejném časovém období, v jakém bylo vydáno na stavbu protipovodňové ochrany.

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

Evženie

Otázka: 

Dobrý den, není mi jasné, jak se přesně sestavuje volební komise: Ve volebním zákoně stojí, cituji: "(3) Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, a každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 14c písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Parlamentu České republiky a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise." Ale co když se stane, že člena a náhradníka nominuje více stran, než je počet členů v komisi, tedy např. komise má mít 5 členů a svého člena nominuje 6 stran. Jaké straně dáte přednost a proč, jaké důvody vedou k tomu, že ve volební komisi bude sedět zrovna zástupce nominovaný jednou stranou a ne jinou. Můžete prosím zveřejnit členy volebních komisí ve Strakonicích a jakou stranou byli nominování? A jak to bude u přímé volby prezidenta? Rovněž budou strany nominovat své zástupce do komisí? Děkuji za odpovědi

Odpověď: 

Dobrý den,

výše uvedená citace je ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Volby do Senátu Parlamentu ČR se nyní ve Strakonicích nekonají. Pro nastávající volby do zastupitelstev krajů se řídíme zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, citace § 17 odst. 2)   tohoto zákona je téměř totožná s Vámi uvedenou citací, pouze uvádíme toto upřesnění, aby někoho nespletla ve Vaší citaci  věta se slovy „...pro volbu do Poslanecké sněmovny….“ a „…pro volby do Senátu….“.

Žádné straně se přednost nedává, umístí se delegáti od všech zaregistrovaných stran. Když je minimální počet 6 členů komise a bude delegovat členy např. 8 stran, bude v komisi všech 8 členů delegovaných od stran a 1 zapisovatel, jmenovaný starostou.

Pro letošní volby předalo delegátky do okrskových volebních komisí pro město Strakonice 9 politických stran, hnutí nebo koalic. Jmenovitě to jsou: ČSSD, TOP 09, KSČM, KDU-ČSL, ODS, JIHOČEŠI 2012, Strana svobodných občanů, Česká pirátská strana a Dělnická strana sociální spravedlnosti STOP NEPŘIZPůSOBIVÝM. V okrskových komisích je celkem 272 členů, z toho 168 členů delegovaly již jmenované politické strany, hnutí nebo koalice, starosta města pak jmenoval 28 zapisovatelů a dodelegoval 76 členů okrskových volebních komisí. Členové delegovaní stranou byli zařazeni do okrsku dle jejich požadavků. Seznam 272 členů 28 okrskových volebních komisí ve Strakonicích se nikde nezveřejňuje a je možno do něj nahlédnout na správním oddělení kanceláře tajemníka.

A jak to bude s přímou volbou prezidenta? Citujeme  § 18 odst. 2) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, kde máte odpověď na svoji otázku:

(2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

Milada Švihálková, kancelář tajemníka

láďa

Otázka: 

Dobrý den, jen se chci zeptat na cenu obecních mozemků ve Strakonicích a blíského okolí. Děkuji za odpověď

Odpověď: 

Dobrý den,

zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.6.2011 souhlasilo se stanovením nové ceny za prodej pozemků v majetku města Strakonice, tzn. katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Přední Ptákovice, Střela, Hajská, Modlešovice, Dražejov u Strakonic,  (vyjma pozemků v průmyslových zónách) minimálně za cenu:

a) jedná-li se o nezaplocený pozemek, ve výši  400,- Kč/m2

b) jedná-li se o neoprávněně zaplocený pozemek užívaný kupujícím, ve výši   800,- Kč/m2

c) v případě více zájemců nejvyšší cenové nabídce s přihlédnutím na způsob využití, avšak s minimální cenou 400,- Kč/m2 .

Ceny pozemků jsou pouze orientační, protože prodej každého konkrétního pozemku schvaluje, a tudíž i  rozhoduje o jeho ceně, Zastupitelstvo města Strakonice.

Ing. Tatiana Šamanková, majetkový odbor

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, můžete prosím vysvětlit občanům Strakonic cenu nové cyklostesky kolem Otavy, kde cena za 1m vyjde na cca 10500,- Kč ?!

Odpověď: 

Dobrý den,

k Vámi uváděnému  přepočtu nákladů na 1 m cyklostezky (10.500,- Kč včetně DPH) sdělujeme, že s tímto přepočtem lze souhlasit za podmínky, že uvedená cena cyklostezky obsahuje i náklady na vybudování opěrných zdí v úseku od mostu Jana Palacha k Barvínkovu, náklady na zakládání cyklostezky na mikropilotech pod mostem Jana Palacha, náklady na přeložky sítí – tedy přeložky vysokého napětí, náklady na kompletní veřejné osvětlení od mostu Písecká k Barvínkovu včetně, dále náklady na přípravné a související práce, jako např. autorský dozor, geologické posudky plánu cyklostezky apod. a v neposlední řadě i daň z přidané hodnoty, která je v součastné době ve výši 20%.

K uvedenému přepočtu rozpočtové ceny díla lze dále konstatovat, že cyklostezka je plánovaná v příčném uspořádání převážně jako 3 m + 0,5 m zpevněná krajnice na každou stranu.

Město Strakonice je povinno v souladu s podmínkami dotačního titulu ocenit stavbu na základě ceníkové ceny, např. URS Praha příslušného kalendářního roku, ačkoliv realizační cena bude stanovena až na základě výběrového řízení na dodavatele stavby. V návaznosti na zkušenosti z minulých let, resp. výběrová řízení prováděná v minulých letech, lze předpokládat snížení předmětné rozpočtové ceny. 

Ing. Lukáš Srb, majetkový odbor

j.Karlovec

Otázka: 

Dobrý den,mám dotaz na pana ing.Ulče,proč nejdou od 24.9.webkamery na strakonickém portálu? A ještě můžete odstranit čmouhy na kostele sv.Prokopa na webkameře Hrad,je to tam od doby ,kdy tam visel nějaký transparent,a není to hezké.Děkuji za odpověď J. Karlovec

Odpověď: 

Dobrý den,

kamery už fungují. Šmouha na webkameře hrad jej způsobena vnějším odleskem světla a bohužel ji nelze umístit na jiné místo.

Ing. R.Ulč

Jan

Otázka: 

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jak je to s náhubkem pro psa, jestli jsou nějaká větší plemena, která náhubek nosit nemusí. Mám Německého boxera a někde jsem četl nějakou vyhlášku, že boxeři nemusí nosit náhubek kvůli dýchání, tak jsem se chtěl zeptat jak je to tady ve Strakonicích. Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

stanovení pravidel pohybu psů na veřejném prostranství  tedy i nošení náhubku upravuje obecně závazní vyhláška  města Strakonice č. 9/2006, jejíž součástí je příloha, kde jsou vyjmenováni psi, kteří musí mít náhubek na veřejných prostranstvích. Vyhlášku naleznate na webových stránkách města Strakonice - zde.

JUDr. Eva Dlouhá, odbor vnitřních věcí

 

Pages

Odkaz na přímý přenos rozsvícení vánočního stromu - On-line příběh vánočního stromu 2020...
Omezení sociálních kontaktů - leták MZ ČR  
Už za týden začne adventní doba, čas, kdy všechna náměstí zdobí vánoční stromy. Pojďme...
Mapka s podrobným popisem trasy pro pěší z oblasti Jezárka do nákupního centra....
Sedmnáctý listopad - připomenutí svobody a demokracie. Pojmů, které se v Čechách již...
Boj s nelegálními reklamními nosiči Strakonice – Pomoci mohou Strakoňáci. Celou řadu...
11.11. - Den válečných veteránů U památníku Na Dubovci jsme si připomněli...
Vzhledem k nelehké době, ve které se všichni nacházíme, jsme i my v Pilulce přemýšleli o...
Letošní rok je v mnoha ohledech jiný, než léta předchozí. Zítřejší státní svátek Dne...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...