2012

Hlášení městského rozhlasu - 28. Červen 2012

1.

E.ON oznamuje, že 2.7.2012 v době od 7:30 do 17:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Za pilou č.p. 1235 firmy Protec Metal s.r.o., Rema Turbo s.r.o., Za pilou č.p. 1328 firma Lamivex s.r.o., Hodek s.r.o.

 

2.

Karel Pacourek

Otázka: 

Prosim zda je možné zařídit a informovat majitele pozemku za čs. BENZINY na Volyňské aby si pozemek sekal a uklízel. Jedná se o prostor od stolků a laviček sloužících k odpočinku směrem k parkovišti marketu COOP. Je to základ aby tady vznikla skládka.Moc děkuji, že odbor za čistotu města si toto vezme za svůj úkol.

Odpověď: 

Dobrý den,

majitel byl již vyzván k údržbě a k úklidu zmíněného pozemku.

Ing. Ondřej Feit, odbor životního prostředí

Hlášení městského rozhlasu - 26. Červen 2012

1.

E.ON oznamuje, že 2.7.2012 v době od 7:30 do 17:00 bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Za pilou č.p. 1235 firmy Protec Metal s.r.o., Rema Turbo s.r.o., Za pilou č.p. 1328 firma Lamivex s.r.o., Hodek s.r.o.

 2.

Jarda

Otázka: 

Dobrý den,v jaké fázi je plánovaná výstavba TESCO dík Jarda

Odpověď: 
Dobrý den,
dne 9. 7. 2012 obdržel stavební úřad žádost o vydání územního rozhodnutí na nákupní centrum Tesco. V příštích dnech bude zahájeno územní řízení.
Ing. Jaromír Zeman, stavební úřad

Míra

Otázka: 

Dobrý den.V Bavorově ulici po více než 30 letech byla v něčím zájmu zbourána rampa aby zde mohla pro někoho vyrůst garáž.Její okraj je postaven 1m od hrany komunikace.Tím je porušen stavební zákon izákon o pozemmích komunikacích.Prosí o fundovanou odpověď.S pozdravem Míra.

Odpověď: 

Dobrý den,

rampa pro opravy automobilů byla umístěna na pozemku ve vlastnictví města Strakonice. Na základě výsledku šetření majetkového odboru MěÚ Strakonice v březnu 2010, že existence rampy na pozemku není nijak právně podložena a není znám ani její vlastník, byli osloveni vlastníci sousedních řadových garáží a ostatních sousedních nemovitostí, aby se k případnému vlastnictví rampy přihlásili. Protože se žádný vlastník nepřihlásil, byla následně v červnu 2010 po dobu 6-ti měsíců, do konce prosince 2010, na úřední desce a vývěsce MěÚ Strakonice zveřejněna výzva, že pokud se nikdo k vlastnictví nepřihlásí, připadne stavba rampy dle zákona č. 40/1964 Sb. do vlastnictví Města Strakonice. Ani během této lhůty se žádný vlastník nepřihlásil, proto se stavba stala v lednu 2011 vlastnictvím města a z důvodů jejího závadného technického stavu a právní neexistence byla odstraněna. Na základě zájmu o koupi předmětného pozemku byl vyhlášen a zveřejněn záměr na jeho prodej. Z více podaných nabídek byl zastupitelstvem města v červnu 2011 odsouhlasen prodej žadateli s nejvyšší cenovou nabídkou. Stavbu garáže na tomto pozemku povolil v říjnu 2011 stavební úřad MěÚ Strakonice územním rozhodnutím a stavebním povolením na základě žádosti, jejímž podkladem byly i veškeré potřebné doklady, které prokazují, že povolená stavba je souladu s právními předpisy. 

Ing. Jaromír Zeman, stavební odbor

Marie

Otázka: 

Dne 10.5. se ptala paní Jana, kdy bude zřízeno dětské hřiště v lokalitě Jezárka. Paní Malotová odpověděla, že ještě letos na jaře, v proluce za DPS. Dnes začíná léto a na pozemku naproti základní škole navážejí nákladní auta kopice země, písku, štěrku a stále přibývají.Kde to hřiště je?

Odpověď: 

Dobrý den,

hřiště je již v provozu vedle DPS. Chybí pouze nainstalovat kolotoč a výhledově budou provedeny terénní a sadové úpravy a oplocení.

Ing. arch. David Andrlík, architekt města

Václav

Otázka: 

Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat, jestli už někdo přebíral práci po dokončení parkoviště ve dvoře u školky. Když bylo děláno parkoviště, válec stál v ulici Mládežnická na jejím začátku ve směru od zdravotního střediska, pod stromy. Zde se vozovka vytvarovala podle válce. Takže na místě kde jsou zaparkovaná auta je pěkná jáma. Myslíte ,že tuto propadlinu firma, která parkoviště dělala, ještě někdy opraví nebo tam ta jáma zůstane?

Odpověď: 

Dobrý den,

Vámi zmiňovaná propadlina bude opravena v rámci 2. etapy revitalizace, která by měla být zahájena v srpnu tohoto roku.
Ing. Jan Blahout, investiční technik

Hlášení městského rozhlasu - 19. Červen 2012

1.

E-on oznamuje, že 21.6. 2012 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – lokalita Plevno, letní kino a byty MěKS Pod hradem, areál p. Poláka a špýchar

2.

dále 21.6. 2012 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice Zahradní město (zahrádky)

3.

Hlášení městského rozhlasu - 14. Červen 2012

1.

E-on oznamuje, že 21.6. 2012 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – lokalita Plevno, letní kino a byty MěKS Pod hradem, areál p. Poláka a špýchar

2.

dále 21.6. 2012 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice Zahradní město (zahrádky)

Marcel B.

Otázka: 

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli město využívá (stále používanější na jiných radnicích) e-aukce, např. k nákupu elektřiny pro městská zařízení a firmy apod. Nikde na stránkách o tom informace není - vyhledávání nic nenašlo. Díky, Marcel

Odpověď: 

Dobrý den,

město doposud nakoupilo prostřednictvím elektronické aukce následující komodity a služby:

-  telefonické služby mobilních operátorů,

-  osobní automobily (město + zřizované organizace)

-  faxy a kopírky

Město využívá e-aukce tam, kde dojde k prokazatelné úspoře nákladů, která ovšem není spojena s poklesem kvality dodávané služby. O poptávce dodávky energií prostřednictvím e-aukce se prozatím neuvažuje.

Bc. Ing. Stanislav Štěpánek, kancelář tajemníka

p. Dotčená

Otázka: 

Dobrý den, bydlím na Jezárkách. Již přibližně měsíc nám přímo pod okny začnou každý den od 6.15 , včetně sobot a občas i nedělí, zavážet zeminu, kameny a jiný materiál na louku pod okny. Celý den až do večera jezdí nákladní auta a bagr sem a tam, občas si někdo něco odveze, většinou ovšem vytváří další velké hromady kamenů, zeminy, písku. Ptám se tedy, jak dlouho ještě bude fungovat tento mezisklad firmy ZNAKON, který není oplocený, tudíž samozřejmě děti zajásaly, ale připadá Vám to bezpečné? Oni si totiž nemají kde jinde hrát, tudíž musí vzít za vděk navezenou zeminou. Na silnici je neskutečný nepořádek, který se zanáší do domů. Je normální mít v obytné zóně mezisklad zeminy a jiného bordelu?! A jak dlouho ještě?!

Odpověď: 

Dobrý den,

mezideponie zeminy slouží stavbě teplovodu v severozápadní části Strakonic (ul. Poděbradova). Zábor prostoru byl povolen majetkovým odborem MěÚ společnosti Znakon s tím, že provoz těžkých mechanismů je zde možný až po osmé hodině ranní. To platí pro všední dny a sobotu. V neděli se zde nepracuje. Firma byla také několikrát upozorněna na povinnost komunikaci čistit, v případě nutnosti i několikrát denně. V blízkosti stavby teplovodu se bohužel jiný vhodný prostor k uložení zeminy nenachází. Zemina zde bude uložena po celé letní období. Naši pracovníci budou důsledně kontrolovat dodržování povolených pracovních hodin i čištění vozovky, abychom co nejvíce eliminovali nepříjemnosti, které deponie způsobuje vám, obyvatelům bytových domů na Jezárkách.

Mgr. Irena Malotová, PR

Hlášení městského rozhlasu - 12. Červen 2012

1.

E-on oznamuje, že 21.6. 2012 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – lokalita Plevno, letní kino a byty MěKS Pod hradem, areál p. Poláka a špýchar

2.

dále 21.6. 2012 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice Zahradní město (zahrádky)

3.

Hlášení městského rozhlasu - 12. Červen 2012

1.

E-on oznamuje, že 21.6. 2012 v době od 8:00 do 10:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice – lokalita Plevno, letní kino a byty MěKS Pod hradem, areál p. Poláka a špýchar

2.

dále 21.6. 2012 v době od 10:00 do 12:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve Strakonicích. Vypnutá oblast: Strakonice Zahradní město (zahrádky)

3.

Pavel

Otázka: 

Dobrý den, v rámci revitalizace sídliště Mír byla na křižovatce ulic Kosmonautů a Obránců Míru zvýšena vozovka zámkovou dlažbou. Na pohled hezké. Asi i bezpečnější pro chodce a děti. Ale problém nastane, když začne pršet. Okamžitě se po obou stranách silnice utvoří obrovské kaluže vody, které nemají kam odtékat. A zrovna v těchto místech se vybudoval přechod pro chodce. Kanalizační kanál totiž zmizel pod zvýšenou vozovkou. Jak se bude tento problém řešit? A kdo vymyslel ty " kozí hrby " na silnici naproti kina U mravenčí skály? Ty jsou nejen podle mě nebezpečné. Hlavně pro cyklisty, motorkáře ale i automobilisty. Proč se neudělaly tyto vyvýšeniny příčně přes celou vozovku ale tak, že trčí nelogicky dvě a dvě za sebou? A jaký to má význam? Nešlo by to udělat trošku logičtěji a bezpečněji? Děkuji Pavel

Odpověď: 

Dobrý den,

problémová místa v okolí křižovatek, kde se tvoří kaluže, budou spádově upravena tak, aby byl zajištěn odtok dešťových vod do stávajících vpustí. V místech, kde toto není možné, budou osazeny nové uliční vpusti.

V křižovatce ulic Kosmonautů a Mládežnická nemohly být použity vyvýšené křižovatky jako v ostatních místech, protože jsou zde kolmá parkovací stání. Výjezd z parkovišť by byl takto komplikovaný.

Mgr. Irena Malotová, PR

Petra

Otázka: 

Dobrý den, chci se zeptat, proč je jiná kvalita vody z kohoutku v domech v ul.Celakovskeho a jiná v panelácích u gymplu. U domech gymplu je z vody cítit chlor a není tak čistá. Voda u Parku je chutnější. Jsme napojeni na jiný zdroj vody (Hajská/Pracejovice)? Děkuji za odpověď.

Odpověď: 

Dobrý den,

podle informací pana Jindřicha Vondřičky z Technických služeb Strakonice je do ulice Čelakovského i okolí gymnázia voda připřiváděna z vodojemu Kuřidlo, který zásobuje Úpravna vody Pracejovice a částečně dálkový řad vodárenské soustavy. Obsah chloru v celé vodovodní síti ve Strakonicích je prakticky stejný. Na chuť vody má vliv materiál vodovodního řadu, přípojek, stoupaček a zejména doba jejího zdržení v potrubí. Na konci každého měsíce se provádí odkalování vodovodní sítě, čímž by tyto jevy měly být eliminovány.

Pokud budete mít stále pocit, že je "Vaše" voda méně kvalitní, kontaktujte pana Vondřičku na tel. č. 380 420 410 nebo e-mailem: jindrich.vondricka@tsst.cz
Mgr. Irena Malotová, PR

Pages

Dnes, 30. září v dopoledních hodinách byla odstraněna středová část kovové konstrukce...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 25.9.2020 - izolace a karanténa   Podrobné...
Navigační informační systém strakonický hrad a okolí   Stav nerezových...
Zastupitelstvo města Strakonice schválilo na svém jednání 16.9.2020 smlouvu o spolupráci...
Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 23. 9+. 2020 pro hromadné akce   Plné znění...
Mimořádné opatření MZ ČR pro: - provozovny - nebalené pečivo - maloobchodní...
Václavská pouť Oproti předcházejícím letům je v důsledku epidemické situace zcela...
Označení a vybírání poštovních schránek voličů pro distribuci sad hlasovacích lístků...
Týden povědomí o migréně Společnosti Migréna-help a Spojené hlavy, z.s. se v loňském...
za účelem zamezení dalšího šíření epidemie infekčního onemocnění COVID-19, aby pro...
9.September 2020
S ohledem na aktuální vývoj situace v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 a na platná...
14.August 2020
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...