2013

Pavel

Otázka: 

Dne 22.9.2012 jsem zde měl připomínku k údržbě zeleně v Předních Ptákovicích, ale také k jiným problémům v této lokalitě. Odkázali jste mě na mailovou adresu vedoucího odboru životního prostředí ing. Feita, kterému jsem zaslal své připomínky včetně fotodokumentace. K tomu se již nikdo nevyjádřil, proto se touto formou ptám, zda dojde letos k nápravě v údržbě zeleně (zejména sečení trávy)na pozemcích města v Předních Ptákovicích a na neprodaných stavebních parcelách Na Muškách. Další připomínka je k úklidu odpadků, a to jak v celé této lokalitě, tak jinde ve městě. Rovněž by se mělo uklízet kolem kontejnerů po svozu odpadu. Přijďte se do této lokality podívat na kritizované nedostatky. Určitě se vám nebude líbit ani okolí autobusové zastávky v Povážské ulici (Prodejna). Povalující se odpadky nejsou dobrou vizitkou nejen občanů, ale také odpovědných pracovníků města. K nepořádku někdy přispívají i děti z nedaleké školy, které pohodí na chodník ovoce (pomeranče, kiwi), zřejmě je dostávají ve školní jídelně. Poukazoval jsem rovněž na trosky bývalých dětských hřišť. Dojde k nějaké obnově této lokality? Spolu se stavem chodníků, údržbou zeleně a úklidem je toto jeden z mnoha nedostatků našeho města. Když byly peníze na nesmyslnou lávku přes Otavu u hradu, měly by se najít finanční prostředky i pro pár metařů.

Odpověď: 

Dobrý den,

v okrajových částech města sečení trávy proběhne v letní sezóně cca dvakrát. Město zajišťuje sečení na svých pozemcích, tedy například na dosud neprodaných stavebních parcelách Na Muškách, o ostatní se musí postarat jejich majitelé. V souvislosti s údržbou zeleně, aby případné nedostatky mohly být včas odstraněny, je skutečně nejefektivnější (především v době, kdy je to aktuální) obracet se přímo na Ing. Ondřeje Feita z odboru životního prostředí MěÚ – kontakt: ondrej.feit@mu-st.cz, tel. 383 700 335.
V lokalitě Přední Ptákovice se v nejbližší době připravuje rekonstrukce křižovatky Hraniční x Povážská a navazujících chodníků. Rovněž dojde k opravě části komunikace Povážská (včetně chodníků) v prostoru kolem školy. Všechna dětská hřiště v majetku města jsou průběžně kontrolována a udržována. Dosloužilé herní prvky jsou buď opravovány nebo nahrazovány novými. Torza hřišť, o kterých píšete, nejsou v majetku města, ani na jeho pozemcích. 
A ještě k odpadkům. Technické služby Strakonice budou na vámi uvedené skutečnosti upozorněni. Pracovníci TS provádí každý den pravidelnou očistu kolem kontejnerů. Není však možné zajistit pořádek, pokud děti či dospělé osoby vyhazují odpad mimo odpadové nádoby. Na území našeho města bývá každoročně zlikvidováno nejméně 50 tun odpadu z černých skládek. Na to by pár metařů, bohužel, nestačilo. A nepostačí ani spoléhání se na odpovědné pracovníky.
Lávka u hradu nepostrádá smyslu, neboť propojuje klidovou zónu Podskalí se strakonickým hradem a činí tak toto území vysoce atraktivním.
Mgr. Irena Malotová, PR

Martina

Otázka: 

Dobrý den, kde v rubrice kontakty najdu emailové adresy na zaměstnance Městského úřadu? Děkuji.

Odpověď: 

Dobrý den,

e-mailové adresy zaměstnanců města ve tvaru jmeno.prijmeni@mu-st.cz jsou pouze neoficiální adresou. Oficiální kontakty naleznete v kolonce kontaktní informace - e.podatelna. Důvodem je antispamová ochrana.

Mgr. Irena Malotová, PR

Jan

Otázka: 

Bohužel na můj předchozí dotaz bylo odpovězeno pouze částečně. Proto bych se rád opět zeptal, proč není osvětlen prostor a schodiště u vstupu do kulturního zařízení U Mravenčí skály. Má druhá připomínka se týká osvětlovacích bodů podél bloku 1230-32. Kvůli velmi malé vzdálenosti od domů, krátkým výložníkům a nevhodně zvolenému typu svítidla dopadá obrovský světelný tok (přímý i odražený od reflektoru) do oken bytů ve spodních patrech. V obou případech se jedná o změnu stavu k horšímu v porovnání s minulostí (i přesto, že jsou úpravy prezentovány jako revitalizace). Co s tím uděláte? Děkuji za odpověď a zveřejnění dotazu

Odpověď: 
Dobrý den,
ke vstupu do kulturního zařízení U Mravenčí skály bude v dohledné době umístěna nová lampa veřejného osvětlení. Vaše druhá připomínka týkající se malé vzdálenosti svítidel od domů č.p. 1230 - 1232 je nadále v řešení s dodavatelskou firmou. Za vaše podněty děkujeme.
Ing. Jan Blahout, majetkový odbor

hana a karel

Otázka: 

Dobrý den, navazuju na níže uvedený příspěvěk o obousměrném provozu v ulici Dubského. Bylo to na základě žádosti občanů, jak píše pan ing. Býček. Kterých občanů a jakou formou se tohoto občané domáhali? My ostatní občané jsme o tomto záměru vůbec nevěděli. Žádám vás o prošetření současného stavu. Řidič auta přijíždějící z jednosměrky od Ráje, který nenajde místo na parkovišti (což je velmi časté), musí dojet ke garážím v ulici Šmidingerova, tam se otočit, vjet zpátky do ulice Dubského a zaparkovat tak, jak mu nařizuje vyhláška a vzkazy dávané za stěrače Policií ČR. Ten samý řidič, když chce vyjet, musí dojet k parkovišti v ulici Dubského, tam se otočit, čímž zdržuje řidiče jedoucí rovně. Parkoviště není přizpůsobené pro otáčení, není zde dostatek místa a pro množství zaparkovaných aut není otáčení nebo couvání dostatečně přehledné a bezpečné. Za to řidič auta přijíždějící z ulice Šmidingerova, který chce zaparkovat na parkovišti, dojede k parkovišti, zjistí, že na něm není místo, tak na parkovišti musí otočit, jet zpátky ke garážím v ulici Šmidingerova, tam se opět otočit a múže zaparkovat v ulici Dubského, pokud tam najde místo. Samozřejmě, pokud se nechce otáčet, může cca 100 - 150 m couvat, což často dělá, protože ho k tomu donutí řidiči jedoucí z protisměru, kteří se nemají kam uhnout. O vánocích jsme takhle couvali tři auta za sebou. Slušný výkon. Domnívám se proto, že nový stav zpomaluje provoz a komplikuje parkování. Proto vás žádám, aby situaci posoudili odborníci a kompetentní lidé a zjednali nápravu nového řešení, které troufnu si říct, že je výhodné pouze pro rodinné domy v ulici Dubského ze směru od garáží. Děkuji. Hana a Karel.

Odpověď: 

Dobrý den,

děkujeme za vaši připomínku a názor. Jak v odpovědi na předchozí dotaz uvádí Ing. Václav Býček, bude provoz, z důvodu negativní zkušenosti z novým opatřením, uveden do původního stavu.

Mgr. Irena Malotová, PR

Lucie Koppová

Otázka: 

Dobrý den, prosím o vyjádření se a odpovědi na několik otázek ohledně zavedení obousměrného provozu v části ulice Arch.Dubského. V předchozí odpovědi na tuto problematiku uvádíte, že se takto stalo na žádost obyvatel jmenované ulice.Tato odpověď mi přijde v lepším případě směšná. Jsem obyvatelkou domu č.p. 390 v ulici Arch. Dubského. Přesto, že se nás tato úprava bezprostředně dotýká,o změně jsem se dozvěděla pouze instalací dopravních značek. Ani já, ani nikdo , s kým jsem o tom ve svém okolí hovořila, o plánované změně nevěděl ,natož aby o ni žádal. Pokud skutečně někdo na MěÚ Strakonice o tuto úpravu požádal, nebylo vhodné zeptat se i ostatních obyvatel dotčené lokality na jejich názor ? Úprava podstatně ovlivňuje obyvatele 7 vchodů bytových domů. Kdo se zajímal o jejich názor ? Kolik bylo žadatelů, kolik bylo odpůrců ?Proč se mění něco, co léta bezproblémově funguje ?Jaký přínos má toto dopravní řešení ? Já nevidím žádný.Naopak .Obousměrný provoz do půlky ulice ? Řidiči neznalí místní situace se při dojezdu k jednosměrné části budou otáčet kde, prosím? Na přeplněném parkovišti? Na chodníku ? Situace při výjezdu z parkoviště v okamžiku ,kdy zleva i zprava přijíždějící vozidla budou chtít zajet k bytovým domům či na parkoviště, bude také prima.O situaci ohledně parkování snad ani raději nemluvit. Jednosměrný provoz v celé ulici napomáhal ke zklidnění této hustě obydlené ulice, i pro děti byla bezpečnější. Provedená změna vede jen k zhoršení možnosti parkování, k dopravním komplikacím a zhoršení bezpečnosti. Žádný klad opravdu neznám .To každému jednotlivci okamžitě a bez poznání názoru ostatních občanů vyhovíte při jeho žádosti i v otázkách , které se značně dotýkají veřejného života všech obyvatel lokality? V tom případě tedy žádám o znovu zavedení jednosměrného provozu v celé ulici. A děkuji za vyslyšení mé žádosti. Obyvatelka domu č.p.390 Archeologa Dubského Lucie Koppová

Odpověď: 
Dobrý den,
dopravní značení bylo změněno na žádost obyvatel ulic, kde je vedena náhradní doprava za směr východ - západ, který je v jednosměrné ulici Arch. Dubského znemožněn. Obyvatelé těchto ulic si opakovaně stěžují na zvyšující se četnost pohybu vozidel, k čemuž vede systém jednosměrek. Úprava dopravního značení spočívající v zavedení obousměrného provozu v části ulice Arch. Dubského byla motivována částečným odlehčením dopravy v ulici Poděbradova a Erbenova od vozidel, která směřují na parkoviště ve vaší ulici od východu. Oznámení o návrhu obecné úpravy bylo zveřejněno a vyvěšeno dne 13. 9. 2012 a vlastní stanovení dne 30. 11. 2012.
Po zhodnocení připomínek občanů, které potvrzují negativní zkušenost s touto změnou, bylo následně rozhodnuto o vrácení dopravního značení do původního stavu, k němuž dojde do patnácti dnů od zveřejnění Opatření obecné povahy. To bude vyvěšeno na úřední desce.
Ing. Václav Býček, odboru dopravy

Pages

Infocentrum pro seniory je po koronavirové odmlce opět v "plné polní" připraveno na...
Plavecký příměstský tábor Strakonice
Ve dnech 25., 26., 29. a 30. června budou v oblasti Strakonic probíhat rozsáhlé...
V jednotlivých přílohách naleznete studii sídliště Šumavská rozpracovanou na čtyři etapy...
Neckyáda 4. července a registrace plavidel Drazí Strakoňáci, vážení spoluobčané, milí...
Konec topné sezony Teplárna Strakonice, a.s. ukončila otopné období v pondělí 8.6.2020...
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ Pro kraje: Plzeňský,...
Neplatné osobní doklady   Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti...
Opatření vlády ze dne 5. června 2020 o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních...
  Provoz v mateřských školách o hlavních prázdninách:   Mateřská škola středa 1.7...
27.May 2020
Rada města Strakonice rozhodla vyhlásit konkursní řízení na vedoucí pracovní místo...
12.May 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v období od 2. května do 16. května 2020 bez...
6.April 2020
V souladu s opatřením MŠMT ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní...
30.March 2020
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
18.February 2020
V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád),...
3.February 2020
Městský úřad Strakonice, finanční odbor, zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012...
3.February 2020
V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád),...
21.January 2020
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...
V posledních dvou letech jsme se setkali se zvýšeným zájmem turistů o jižní Čechy....
Uvolnění dalších podnikatelských aktivit umožnilo znovuotevření městského informačního...
Myslíte, že znáte dobře své město? Pokud jste hraví a máte rádi poučení, pak jako tip na...
Výstava Zimní radovánky potrvá do 6. prosince Výstava výtvarných děl přihlášených do...
Město Strakonice zrenovovalo Naučnou stezku Podskalí, která začíná u mostu Jana Palacha a...
Na konci srpna roku 2019 byla otevřena nová Naučná stezka Tůně u Hajské. Dostanete se k...
Město Strakonice v roce 2019 opravilo městský informační systém, který turistům sloužil...
Minulý rok, kdy se ve městě konal mezinárodní dudácký festival, stoupl počet turistů,...
Vážený pisateli zprávy týkající se billboardu u komunikace, děkuji za poskytnutou...
Milí Strakoničtí, velikonoční svátky pro některé z nás představují vítání jara, pro část...
Svatý Václav, patron nejen České země, ale i míru, sládků a piva. Protože se blíží slavná...
Vážený pane Kovaříku, podobná slova jako ta vaše jsou mi velkou podporou pro další práci...
  Dobrý den, obdržel jsem dotaz od p. V. Normana: Proč květníky na Velkém náměstí brání v...
  Milí Strakoňáci. Moc a moc a moc Vám děkuji za vesměs kladné hodnocení MDF, ale i za...
Vážení občané. Toto okénko musím začít popřením ošklivých zpráv, které "kdosi" již dva...